Brewiarz – modlitwa na dziś


4-та седмица, понеделник


Wezwanie

В. Боже, ела ми на помощ!

Н. Господи, побързай да ми помогнеш!

Слава на Отца и Сина, *

и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

Химн

O, Слънце на Правдата,

Слово на Живия Бог,

Ти озарявай Църквата

от Твоя светъл чертог.

Ние вървим към Господа,

към Вечния Небосвод.

Неизмерима Благост,

даряваща ни живот.

Денят преминава в радост,

благослов ни озарява.

Светлината в наш'та вяра

залез вече не познава.

Да бъде Христос наша храна,

Жива Вода в нас да трепти.

Чрез Него вкусваме Живота

във Отец и Дух Свети. Амин.

Псалмодия

Ант. 1 Насити ни рано, Господи, с Твоята милост!

Псалм 89

Господи, Ти си наше прибежище *

от рода в род.

Преди още да се родят планините

Ти си образувал земята и вселената *

и във вечните векове Ти си Бог.

Ти връщаш човека в тлението и казваш: *

"Върнете се, синове човешки!"

Защото пред Твоите очи

хиляда години са като вчерашния ден, който е преминал, *

и като една стража – през нощта.

Ти като с порой ги завличаш;

те са като сън – като трева, *

която сутрин пониква,

сутрин цъфти и зеленее, *

а вечер клюмва и изсъхва.

Защото ние изчезваме от Твоя гняв *

и от Твоята ярост сме в смущение.

Ти си поставил пред Себе Си нашите беззакония *

и нашите тайни – пред светлината на лицето Си.

Всички наши дни преминаха в Твоя гняв, *

годините ни се губят като звук.

Дните на нашия живот са седемдесет години, *

а при по-голяма сила – осемдесет години;

най-доброто време от тях е труд и болест, *

защото летят бързо, а ние отминаваме.

Кой знае силата на Твоя гняв *

и според страха пред Теб – Твоята ярост?

Научи ни така да броим дните си, *

че да придобием мъдро сърце.

Обърни се, Господи! Докога? *

Смили се над Твоите слуги.

Насити ни рано с Твоята милост *

и ние ще се радваме и веселим през всичките си дни.

Развесели ни за дните, *

през които Ти си ни поразявал,

за годините, *

през които сме преживели нещастие.

Нека се яви Твоето дело върху слугите Ти, *

и Твоята слава – върху синовете им;

нека бъде благословението на Господ, нашия Бог, върху нас *

и помагай в делото на ръцете ни.

Слава на Отца и Сина, *

и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

Ант. 1 Насити ни рано, Господи, с Твоята милост!

Ант. 2 Нека бъде хвала на Господ до краищата на земята!

Кантик Ис. 42,10-16

Пейте на Господ песен нова! *

Хвала на Него до краищата на земята!

Нека го прославя морето и онова, което е в него – *

островите с техните жители.

Нека възвисят глас пустинята и нейните градове, *

селищата, където живее Кидар.

Нека тържествуват живеещите по скалите, *

нека възклицават от върховете планински.

Нека възададат на Господ слава *

и хвалата Му нека възвестят на островите.

Господ ще излезе като великан, *

ревност ще възбуди като воин,

ще извика и ще нададе войнствен вик *

и ще се покаже силен срещу враговете Си.

Аз дълго мълчах, *

търпях и се сдържах,

сега ще викам като родилка, *

ще разрушавам и ще поглъщам всичко.

Ще опустоша планини и хълмове, *

ще изсуша тревата им изцяло,

ще превърна реките им в блата, *

а езерата им ще пресуша.

Ще поведа слепите по път,който не познават, *

ще ги водя по непознати пътеки,

тъмата ще направя светлина пред тях, *

а кривите пътеки – прави.

Слава на Отца и Сина, *

и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

Ант. 2 Нека бъде хвала на Господ до краищата на земята!

Ант. 3 Хвалете името Господне, вие, които сте в дома Господен

Псалм 134, 1-12

Хвалете името Господне, *

хвалете Го слуги Господни,

вие, които стоите в дома Господен, *

в дворите на дома на нашия Бог.

Хвалете Господ, защото е благ,

възпявайте името Му, *

защото това е сладостно,

Господ Си избра Яков, *

Израил за Свое достояние.

Познах, че Господ е велик. *

Той е над всички богове.

Господ върши всичко, което желае,

на небесата и земята, *

в моретата и във всички бездни.

Издига облаци от краищата на земята,

прави светкавици при дъжд, *

извежда вятър от Своите скривалища.

Той порази първородните в Египет – *

от човек до добитък,

прати знАминия и чудеса сред теб, Египет, *

върху фараона и всичките му роби.

Порази много народи и изтреби силни царе:

Сихон, цар на амореите и Ог, цар на Васан, *

и всички царства в Ханаан.

Ти им даде земята за наследие, *

за наследие на Твоя народ Израил.

Слава на Отца и Сина, *

и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

Ант. 3 Хвалете името Господне, вие, които сте в дома Господен

Кратко четиво Иудт. 8, 26-27

Спомнете си какво Бог стори с Авраам, с какво изкушаваше Яков, какво се случи с Яков в Сирийска Месопотамия; както Той ги изкушаваше, не за да мъчи сърцата им, така и на нас не отмъщава, асамо за вразумяване наказва онези, които се доближават до Него.

Кратки възгласи

Н. Ликувайте, праведници, в Господ, * на вас подобава да Го хвалите!

Ликувайте, праведници, в Господ, * на вас подобава да Го хвалите!

В.Възпейте на Господ песен нова –

* на вас подобава да Го хвалите!

Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!

Ликувайте, праведници, в Господ, * на вас подобава да Го хвалите!

Ант. Благословен е Господ, Който ни посети и освободи!

Кантик на Захария Лк. 1, 68-79

Благословен е Господ, Бог Израилев, *

затова че посети и избави Своя народ

и издигна за нас, в дома на Своя слуга Давид, *

спасителна сила.

Както обеща чрез устата *

на Своите свети, от преди време, пророци,

спасение от враговете ни *

и от ръцете на всички, които ни мразят.

За да прояви Своята милост на дедите ни *

и да си спомни Светия Си Завет,

клетвата, с която се кле *

на Авраам – нашия отец.

За да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, *

безстрашно да Му служим

в святост и правда пред Него, *

през всички дни на живота си.

И Ти, Младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, *

защото ще вървиш пред лицето на Господ,

за да приготвиш Неговите пътища

и да дадеш на народа Му да познае спасението, *

чрез опрощаване на греховете му.

Поради великото милосърдие на нашия Бог, *

с което ни посети като слънце, изгряващо от висините,

за да просветли онези, които са в тъмнина и в сянката на смъртта *

и да направлява нозете ни по пътя на мира.

Слава на Отца и Сина, *

и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

Ант. Благословен е Господ, Който ни посети и освободи!

Просби

Христос чува гласа на смирените, които се надяват на Него и ги спасява. Подкрепени с тази увереност, нека Го призовем:

Теб, Господи, прославяме и на Теб се надяваме!

Благодарим Ти, Боже, затова че Си дивен в милосърдието

и в любовта, с която ни обгърна.

Ти, Който действаш в света заедно с Отец,

обнови всичко живо с благата на Светия Дух.

Насочи очите ни към нашите ближни,

за да виждаме Твоите чудеса.

Ти, Който лнес ни призоваваш да Ти служим,

стори да бъдем предразположени към нашите ближни чрез Твоята

свята благодат.

Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.

Молитва

Боже, Ти, Който повери на човека опазването на земята, стори, молим Те, днес да Ти служим вярно за Твоя слава и за доброто на нашите ближни.

Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог и с Теб живее и царува, в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете. Амин!


Godzina Czytań

K. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Psalm 100
Radość wchodzących do świątyni

Pan chce, by odkupieni śpiewali pieśń zwycięstwa (św. Atanazy)

Antyfona – LG tom IV: Środa II, str. 682; LG skrócone: Środa II, str. 880
Psalm – LG tom IV: Psalm 100, str. 489; LG skrócone: Psalm 100, str. 693

Ant. Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie, / służcie Panu z weselem.

Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie, *
służcie Panu z weselem.
Stańcie przed obliczem Pana *
z okrzykami radości.

Ant. Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie, / służcie Panu z weselem.

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, *
On sam nas stworzył,
Jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

Ant. Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie, / służcie Panu z weselem.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, †
z hymnami w Jego przedsionki, *
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry, †
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.

Ant. Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie, / służcie Panu z weselem.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie, / służcie Panu z weselem.

Jeśli psalm Wezwania ze swoją antyfoną ma poprzedzać Jutrznię, można go opuścić ze słusznej przyczyny.


Jutrznia

В. Боже, ела ми на помощ!

Н. Господи, побързай да ми помогнеш!

Слава на Отца и Сина, *

и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

Химн

О, Творецо необятен,

Ти, на мощните вълни,

сочиш хода и предела

в хармонични далнини.

Ти по сухите места,

и изнурените полета,

сипеш влагата спасителна

от реки и от морета.

Напой верните, Исусе,

вяра в тях ще затрепти

с животворящите реки,

чийто извор чист си Ти.

Всемогъщи Отче, чуй ни,

Ти, Царуващият вечно,

с Единородния Твой Син,

със Светия Дух, сърдечно. Амин!

Псалмодия

Ант. 1 Уповавам се на Господ, Чиято милост е вечна!

Псалм 135, 1-9

Славете Господ, защото Той е благ, *

защото милостта Му е вечна.

Славете Бога на боговете, *

защото милостта Му е вечна.

Славете Господ на господарите, *

защото милостта Му е вечна.

Онзи, Който едничък върши велики чудеса, *

защото милостта Му е вечна.

Онзи, Който премъдро сътвори небесата, *

защото милостта Му е вечна.

Онзи, Който утвърди земята върху водите, *

защото милостта Му е вечна.

Онзи, Който сътвори великите светила, *

защото милостта Му е вечна;

слънцето – да управлява деня, *

защото милостта Му е вечна;

луната и звездите – да управляват нощта, *

защото милостта Му е вечна.

Слава на Отца и Сина, *

и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

Ант. 1 Уповавам се на Господ, Чиято милост е вечна!

Ант. 2 Велики и чудни са делата Ти, Господи Боже всемогъщи!

Псалм 135, 10-26

Онзи, Който порази Египет в неговите първородни, *

защото милостта Му е вечна

и изведе Израил сред него, *

защото милостта Му е вечна;

с крепка ръка и простряна десница, *

защото милостта Му е вечна.

Онзи, Който раздели Червено море, *

защото милостта Му е вечна

и преведе през него Израил, *

защото милостта Му е вечна.

Хвърли фараона с войската му в Червено море, *

защото милостта Му е вечна.

Преведе Своя народ през пустинята, *

защото милостта Му е вечна.

Той порази велики царе, *

защото милостта Му е вечна

и уби силни царе, *

защото милостта Му е вечна.

Сихон, цар аморейски, *

защото милостта Му е вечна

и Ог, цар васански, *

защото милостта Му е вечна.

Даде земята им за наследие, *

защото милостта Му е вечна,

за наследие на Своя слуга Израил, *

защото милостта Му е вечна.

Онзи, Който си спомни за нас в нашето унижение, *

защото милостта Му е вечна

и ни избави от враговете ни, *

защото милостта Му е вечна,

дава храна на всяка плът, *

защото милостта Му е вечна.

Славете Бога небесен, *

защото милостта Му е вечна.

Слава на Отца и Сина, *

и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

Ант. 2 Велики и чудни са делата Ти, Господи Боже всемогъщи!

Ант. 3 Бог определи, при изпълването на времената, всичко небесно и земно да се обедини в Христос!

Катник Еф. 1, 3-10

Благословен да бъде Бог и Отеи *

на нашия Господ Исус Христос,

Който ни благослови в Христос *

с всяко духовно благословение от небесата.

Както и ни избра чрез Него, *

преди сътворението на света,

за да бъдем свети и непорочни *

пред Него с любов.

Както предопредели да ни осинови за Себе Си,

чрез Исус Христос, *

по благоволение на Неговата воля,

за да бъде хвалена славата на Неговата благодат, *

с която Той ни е дарил чрез Своя възлюбен Син,

в Когото имаме изкупление чрез Кръвта Му, *

и опрощение на греховете.

Според благоволението на Неговата благодат,

която Той ни дари изобилно *

във всяка премъдрост и разум,

като ни откри тайната на волята Си *

по Своето благоволение,

което отпреди бе положил в Себе Си, *

за да се приложи, когато се изпълнят времената,

обединението в Христос *

на всичко небесно и земно.

Слава на Отца и Сина, *

и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

Ант. 3 Бог определи, при изпълването на времената, всичко небесно и земно да се обедини в Христос!

Кратко четиво 1 Сол. 3, 12-13

Нека Господ да умножи и преумножи във вас любовта един към друг, каквато имаме и ние към вас, за да утвърди сърцата ви да бъдат непорочни в святост пред Бога нашия Отец, при идването на нашия Господ Исус Христос с всичките Му светии.

Кратки възгласи

Н. Нека възлезе към Теб, Господи, * моята молитва!

Нека възлезе към Теб, Господи, * моята молитва!

В.Като благоухание се издига пред Твоето лице –

* моята молитва!

Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!

Нека възлезе към Теб, Господи, * моята молитва!

Ант. Душата ми безкрайно Те величае, Господи Боже мой!

Кантик на бл. Дева Мария Лк. 1, 46-55

Душата ми величае Господ *

и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,

затова че Той милостиво погледна смирението на Своята слугиня, *

и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи.

Силният ми стори велико нещо *

и свято е името Му.

Неговата милост е от род в род *

към онези, които се боят от Него.

Той показа сила с десницата Си *

разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени, *

гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израил, Своя слуга, *

като си спомни милостта,

както обеща на нашите деди – *

на Авраам и потомството му във вековете.

Слава на Отца и Сина, *

и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

Ант. Душата ми безкрайно Те величае, Господи Боже мой!

Просби

Исус не отхвърля онези, които се надяват на Него. Нека с тази увереност Го помолим казвайки:

Боже наш, изслушай молбите ни!

Просветлителю наш, нека Църквата отразява винаги Твоята светлина,

за да проповядва на хората великата милост на тайната на Въплъщението.

Бди над свещениците и над всички църковни служители,

за да не бъде техният живот в противоречие с онова, което проповядват и да останат верни в служението си на Теб.

Ти, Който придоби мира в света чрез Кръвта Си,

отдалечи от нас греха на неразбирателството и бичът на войната.

Подпомагай с благодатта Си всички семейства,

за да изразяват видимо тайната на Твоята Църква.

Освободи нашите покойници от всеки грях,

за да могат, поради милосърдието Ти, да отдъхнат сред светиите внебето.

Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.

Молитва

Господи Исусе, остани вечерта с нас, за да можем, вървейки по пътя на живота, с горещи сърца и чиста надежда, да Те познаем заедно с нашите ближни чрез Писанието и преломяването на хляба.

Ти, Който живееш и царуваш с Бога Отец, в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете. Амин!


Modlitwa przedpołudniowa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom IV: Środa II, str. 682; LG skrócone: Środa II, str. 880

Chryste, Tyś życiem, dobrocią i światłem,
Weselem ziemi, litością niezmierną,
Tyś nas wybawił przez krew swą ożywczą
Od ciosu śmierci.

Nasze umysły przeniknij swą łaską,
Umocnij wiarę wieczystą jasnością,
Darem nadziei i pełnią miłości
Rozpłomień serca.

Własną potęgą odniosłeś zwycięstwo
Nad naszym wrogiem, więc oddal go od nas;
Poślij nam Ducha, by z nami pozostał
Przez dzień ten cały.

Tobie, o Chryste, i Ojcu Twojemu
W jedności Ducha niech będzie podzięka,
Chwała najwyższa i hołd uwielbienia
Przez wszystkie wieki. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Środa II, str. 682-685; LG skrócone: Środa II, str. 880-882
Psalmy – LG tom IV: Środa II, str. 682-684; LG skrócone: Środa II, str. 880-882

1 ant. Wzdychamy z głębi serca * oczekując odkupienia naszego ciała.

Psalm 39
Modlitwa chorego

Stworzenie zostało poddane marności… ze względu na Tego, który je poddał w nadziei (Rz 8, 20)

I

Rzekłem: „Będę pilnował dróg moich, *
abym nie zgrzeszył językiem,
     Nałożę na usta wędzidło, *
     dopóki bezbożny jest przy mnie”.
Pozbawiony szczęścia, zamilkłem oniemiały, *
a moja boleść wzmogła się na nowo.
     W moim wnętrzu rozgorzało serce; *
     gdy rozmyślałem, zapłonął w nim ogień.
Przemówił mój język: *
„Panie, pozwól mi poznać kres mego życia
     I jaka jest miara dni moich, *
     bym wiedział, jak jestem znikomy”.
Oto wymierzyłeś dni moje tylko na kilka piędzi, †
a moje życie jest nicością przed Tobą. *
Każdy człowiek trwa tyle, co tchnienie.
     Jak cień przemija człowiek, †
     na próżno się niepokojąc, *
     gromadzi i nie wie, kto weźmie to wszystko.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wzdychamy z głębi serca / oczekując odkupienia naszego ciała.

2 ant. Usłysz, Panie, modlitwę moją, * na płacz mój nie bądź głuchy.

II

A teraz w czym mam pokładać nadzieję, Panie? *
Moja nadzieja jest w Tobie!
     Wybaw mnie od wszelkich moich nieprawości, *
     nie wystawiaj mnie na pośmiewisko głupcom.
Zamilkłem i ust moich nie otwieram, *
Ty bowiem to uczyniłeś.
     Oddal ode mnie swe ciosy, *
     ginę od uderzeń Twej ręki.
Chłoszczesz człowieka za winy Twą karą, †
jak mól wniwecz obracasz to, czego pożąda. *
Marnością jest każdy człowiek.
     Usłysz, Panie, modlitwę moją *
     i wysłuchaj mego wołania.
Na płacz mój nie bądź głuchy, †
bo tylko gościem jestem u Ciebie, *
przechodniem, jak wszyscy moi przodkowie.
     Odwróć oczy gniewne, niech zaznam radości, *
     zanim odejdę i tu mnie już nie będzie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Usłysz, Panie, modlitwę moją, / na płacz mój nie bądź głuchy.

3 ant. Na wieki zaufam * łaskawości Boga.

Psalm 52
Przeciw oszczercy

Kto się chlubi, niech w Panu się chlubi (1 Kor 1, 31)

Dlaczego się chełpisz złością, *
potężny niegodziwcze?
     Dzień cały zamyślasz zgubę, *
     twój język jest ostrą brzytwą, sprawco podstępu.
Zło ci jest milsze od dobra, *
kłamstwo od sprawiedliwej mowy.
     Kochasz się w każdej mowie, która niesie zgubę, *
     podstępny języku.
Dlatego Bóg cię zniweczy na wieki, †
schwyci i zabierze z twojego namiotu, *
wyrwie cię z ziemi żyjących.
     Ujrzą to sprawiedliwi i lęk ich ogarnie, *
     i śmiać się będą z niego:
„Oto człowiek, który z Boga nie uczynił swej twierdzy, †
ale zaufał obfitości swego bogactwa, *
a w siłę wzrósł przez swoje zbrodnie”.
     Ja zaś jak oliwka kwitnąca w domu Bożym *
     na wieki zaufam łaskawości Boga.
Będę Cię sławił na wieki za to, coś uczynił, †
polegał na Twoim imieniu, *
ponieważ jest dobre dla ludzi oddanych Tobie.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Na wieki zaufam łaskawości Boga.

Werset – LG tom IV: Środa II, str. 685; LG skrócone: Środa II, str. 882

K. Pokładam nadzieję w Panu.
W. Dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie.

I CZYTANIE

LG tom IV: Środa XVIII zw, str. 52-53

Z Księgi proroka Amosa 9, 1-15

Zbawienie sprawiedliwych
     Widziałem Pana stojącego nad ołtarzem, i On rzekł: „Uderz w głowicę i niech zadrżą wiązania dachu, i niech spadną na głowy wszystkich. Pozabijam mieczem pozostałych, nie umknie z nich żaden, co ucieka, ani nie ocaleje z nich żaden, co się ratuje. Gdyby udali się do Szeolu, stamtąd ręka moja ich weźmie; gdyby wstąpili do nieba, stamtąd ich ściągnę; gdyby się schowali w górze na Karmelu, i tam ich znajdę i chwycę. Gdyby się skryli przed mymi oczami w głębokościach morza, i tam nakażę wężowi, aby ich ukąsił. Gdyby poszli w niewolę przed swymi wrogami, i tam nakażę mieczowi, by ich pozabijał. Zwrócę oczy moje na nich, ale dla niedoli, a nie dla ich dobra”.
     Pan, Bóg Zastępów, dotyka ziemi, a ona topnieje, tak że lamentują wszyscy jej mieszkańcy; podnosi się wszędzie jak Nil i opada jak Nil egipski. Pan zbudował na niebiosach pałac wysoki, a sklepienie jego oparł o ziemię; nazywa wodę morzem i rozlewa ją na powierzchni ziemi, Pan – oto imię Jego.
     „Czyż nie jesteście dla Mnie jak Kuszyci wy, synowie Izraela? – wyrocznia Pana. Czyż Izraela nie wyprowadziłem z ziemi egipskiej jak Filistynów z Kaftor, a z Kir – Aramejczyków? Oto oczy moje, Pana Boga, zwrócone są na królestwo grzeszne i zgładzę je z powierzchni ziemi. Nie zgładzę jednak zupełnie domu Jakuba – wyrocznia Pana. Gdyż oto Ja rozkażę i przesieję pomiędzy wszystkimi narodami dom Izraela, jak się przetakiem przesiewa, a żadne ziarnko nie upada na ziemię. Od miecza zginą wszyscy grzesznicy z mego ludu, ci, którzy mówią: «Nie zbliży się ani nie dotknie nas niedola».
     W tym dniu podniosę szałas Dawidowy, który upada, zamuruję jego szczeliny, ruiny jego podźwignę i jak za dawnych dni go zbuduję, by posiedli resztę Edomu i wszystkie narody, nad którymi wzywano mojego imienia – wyrocznia Pana, który to uczyni.
     Oto nadejdą dni – wyrocznia Pana – gdy będzie postępował żniwiarz zaraz za oraczem, a depczący winogrona za siejącym ziarno; z gór moszcz spływać będzie kroplami, a wszystkie pagórki będą nim opływać. Uwolnię z niewoli lud mój izraelski – odbudują miasta zburzone i będą w nich mieszkać; zasadzą winnice i pić będą wino; założą ogrody i będą jeść z nich owoce. Zasadzę ich na ich ziemi, a nigdy nie będą wyrwani z ziemi, którą im dałem – mówi Pan Bóg twój”.

RESPONSORIUM

por. Dz 15, 16. 17. 14

W. Powrócę i odbuduję przybytek Dawida, * Aby ludzie szukali Pana i aby czciły Go wszystkie narody, / nad którymi wzywane jest imię moje.
K. Bóg raczył wybrać sobie lud spośród pogan, jak napisano. W. Aby ludzie szukali Pana i aby czciły Go wszystkie narody, / nad którymi wzywane jest imię moje.

II CZYTANIE

LG tom IV: Środa XVIII zw, str. 53-55

Z Listu przypisywanego Barnabie(rozdz. 19, 1-3. 5-7. 8-12)

Droga światła
     Oto jest droga światła: niechaj nie szczędzi trudu, kto chce nią iść aż do wyznaczonego celu. A oto pouczenia odnoszące się do sposobu postępowania na tej drodze. Miłuj Tego, który cię stworzył, lękaj się Tego, kto cię ukształtował, uwielbiaj Tego, kto cię wybawił od śmierci. Bądź prosty sercem, a bogaty duchem. Nie łącz się z tymi, którzy wkraczają na drogę śmierci; miej w obrzydzeniu wszystko, co się nie podoba Bogu. Będziesz nienawidził wszelkich przejawów obłudy i nie zapomnisz o przykazaniach Pana. Nie będziesz się wynosił, ale raczej okażesz się pokornym we wszystkim. Nie będziesz zabiegał o własną chwałę. Nie podejmiesz złych zamiarów wobec bliźniego i nie dopuścisz pychy do swego serca.
     Miłuj bliźniego jak siebie samego. Nie zabijaj płodu nie narodzonego; nie zabijaj także po narodzeniu. Nie zaniedbuj opieki nad synem lub córką, ale od dzieciństwa ucz ich bojaźni Pańskiej. Nie pożądaj dóbr bliźniego swego; nie bądź chciwy. Nie przestawaj z pysznymi, ale bądź przyjacielem pokornych i sprawiedliwych.
     Cokolwiek ci się zdarzy, wszystko uważaj za dobro w przekonaniu, iż nic się nie dzieje bez woli Bożej. Nie bądź podwójnej myśli ani podwójnego języka, albowiem dwoistość języka jest źródłem śmierci.
     Dziel się wszystkim z bliźnimi, a niczego nie nazywaj własnością. Jeśli bowiem wspólnie dzielicie dobra nieprzemijalne, o ileż bardziej należy dzielić przemijalne. Nie bądź gadatliwy, bo język jest sidłem śmierci. Dla dobra twej duszy zachowaj czystość, ile możesz. Nie miej otwartej ręki do brania, a zamkniętej do dawania. Jak źrenicę oka miłuj tych, którzy ci głoszą słowo Boże.
     We dnie i w nocy pamiętaj o dniu twego sądu: codziennie staraj się przebywać w towarzystwie świętych, czy to podejmując się głoszenia słowa, przedkładając zachęty, rozważając, w jaki sposób słowem mógłbyś zbawić swoją duszę, czy to pracując rękami w celu wynagrodzenia za swoje grzechy.
     Nie ociągaj się w dawaniu. Gdy dajesz – nie narzekaj, a dowiesz się, kim jest Ten, kto udziela hojnej zapłaty. Strzeż tego, co ci powierzono, bez dodawania ani ujmowania. Miej zawsze w nienawiści zło. Wydawaj sprawiedliwe sądy. Nie przyczyniaj się do rozłamów, ale wprowadzaj pokój jednając zwaśnionych. Grzechy swe wyznawaj. Nie rozpoczynaj modlitwy z nieczystym sumieniem. To właśnie jest droga światła.

RESPONSORIUM

Ps 119, 101-102

W. Powstrzymuję nogi od wszelkiej złej ścieżki, * Aby przestrzegać słów Twoich, Panie.
K. Nie odstępuję od Twoich wyroków, albowiem Ty mnie pouczasz. W. Aby przestrzegać słów Twoich, Panie.

MODLITWA

LG tom IV: Środa XVIII zw, str. 55; LG skrócone: XVIII tydzień Okresu Zwykłego, str. 624

     Módlmy się. Wszechmogący Boże, wspieraj swoich wiernych i okaż wiekuistą dobroć proszącym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana; * odnów życie im udzielone i odnowione zachowaj.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Modlitwa południowa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom IV: Środa II, str. 685; LG skrócone: Środa II, str. 883-884

Stwórco promiennych przestworzy,
Według Twojego rozkazu
Księżyc jaśnieje wśród nocy,
Słońce zaś dnia jest jasnością.

Oto już mroki minęły,
Ziemia odradza się w blasku;
Umysł odzyskał swe siły,
Aby podążać ku dobru.

Dzień nas zachęca, by Ciebie
Sławić modłami i pieśnią;
Błoga poświata na niebie
Serca napełnia spokojem.

Strzeżmy się zła i występku,
Z duszy przewrotność wyrwijmy,
Grzechy niech życia nie plamią,
Mowa niech będzie bez winy.

Kiedy już słońce powstało,
Wiara niech ogniem zapłonie,
W niebo prowadzi nadzieja,
Miłość z Chrystusem niech złączy.

Uczyń to, Ojcze najlepszy,
Razem z Twym Synem i Duchem,
Ty, który pełen potęgi,
Rządzisz wiecznością i czasem. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Środa II, str. 686-689; LG skrócone: Środa II, str. 884-887
Psalmy – LG tom IV: Środa II, str. 686-689; LG skrócone: Środa II, str. 884-887

1 ant. Boże, Twoja droga jest święta, * nikt nie dorówna wielkością naszemu Bogu.

Psalm 77
Pamięć o dziełach Bożych

Zewsząd cierpienia znosimy, lecz nie poddajemy się zwątpieniu (2 Kor 4, 8)

Głos mój się wznosi do Boga, gdy wołam, *
głos mój wznoszę do Boga, aby mnie usłyszał.
     W dniu mej niedoli szukam Pana, *
     w nocy niestrudzenie wyciągam rękę.
Dusza moja jest niepocieszona, †
jęczę, kiedy wspomnę Boga, *
słabnie mój duch, gdy rozmyślam.
     Ty spędzasz sen z moich powiek, *
     z niepokoju mówić nie potrafię.
Rozpamiętuję dni, które dawno minęły, *
i lata poprzednie wspominam.
     Rozmyślam nocą w swym sercu, *
     rozważam, a duch mój docieka:
„Czy Bóg odrzuci na wieki *
i już nie będzie łaskawy?
     Czy Jego łaskawość ustała na zawsze *
     i słowo zamilkło na pokolenia?
Czy Bóg zapomniał o litości, *
czy w gniewie powstrzymał swe miłosierdzie?”
     I mówię: „Jakże to bolesne, *
     że odwróciła się ode mnie prawica Najwyższego”.
Wspominam dzieła Pana, *
oto wspominam Twoje dawne cuda.
     Rozmyślam o wszystkich Twych dziełach *
     i czyny Twoje wspominam.
Boże, Twoja droga jest święta, *
który z bogów dorówna wielkością naszemu Bogu?
     Ty jesteś Bogiem działającym cuda, *
     ludziom objawiłeś swą potęgę.
Ramieniem swoim Twój lud wybawiłeś, *
synów Jakuba i Józefa.
     Boże, ujrzały Cię wody, †
     ujrzały Cię wody i zadrżały, *
     wzburzyły się ich odmęty.
Chmury wylały wody, †
zahuczały chmury *
i Twoje strzały się posypały.
     Głos Twego grzmotu jak łoskot wozu, †
     pioruny świat rozjaśniły, *
     ziemia poruszyła się i zatrzęsła.
Twoja droga wiodła przez wody, †
Twoja ścieżka przez wodne obszary *
i nie znać było Twych śladów.
     Wiodłeś Twój lud jak trzodę *
     ręką Mojżesza i Aarona.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Boże, Twoja droga jest święta, / nikt nie dorówna wielkością naszemu Bogu.

2 ant. Moje serce raduje się w Panu, * który poniża i wywyższa.

Pieśń (1 Sm 2, 1-10)
Bóg radością pokornych

Pan strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych i głodnych nasycił dobrami (Łk 1, 52-53)

Moje serce raduje się w Panu, *
dzięki Niemu moc moja wzrasta.
     Szeroko otwarłam usta przeciw moim wrogom, *
     bo cieszyć się mogę Twoją pomocą.
Nikt nie jest tak święty jak Ty, Panie, †
poza Tobą bowiem nie ma nikogo, *
prócz naszego Boga nie ma innej ostoi.
     Nie powtarzajcie słów pełnych pychy, *
     niech mowa harda z ust waszych nie wychodzi,
Gdyż Pan jest Bogiem wszechwiedzącym *
i On ocenia uczynki.
     Łuk potężnych się łamie, *
     a mocą przepasują się słabi.
Syci za chleb się najmują, *
głodni zaś odpoczywają.
     Niepłodna rodzi siedmioro, *
     a matka wielu dzieci usycha.
Pan daje śmierć i życie, *
wtrąca do Otchłani i z niej wyprowadza.
     Pan czyni ubogim lub bogatym, *
     poniża i wywyższa.
Biedaka z prochu podnosi, *
z błota dźwiga nędzarza,
     By go wśród książąt posadzić *
     i dać mu tron chwały.
Fundamenty ziemi należą do Pana *
i na nich świat On położył.
     On strzeże kroków swoich wiernych, †
     grzesznicy zaś zginą w ciemnościach, *
     bo nie własną siłą człowiek zwycięża.
Pan wniwecz opornych obraca *
i przeciw nim grzmi na niebiosach.
     Pan sądzi krańce ziemi, †
     króla obdarza potęgą *
     i wywyższa moc swego pomazańca.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Moje serce raduje się w Panu, / który poniża i wywyższa.

3 ant. Pan króluje, * wesel się, ziemio.

Psalm 97
Chwała Boga Sędziego

Ten psalm wyraża zbawienie świata i wiarę wszystkich narodów w Boga (św. Atanazy)

Pan króluje, wesel się, ziemio, *
radujcie się, liczne wyspy!
     Obłok i ciemność wokół Niego, *
     prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.
Przed Jego obliczem idzie ogień *
i dokoła pożera nieprzyjaciół Jego.
     Jego błyskawice wszechświat rozświetlają, *
     a ziemia drży na ten widok.
Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, *
przed obliczem Władcy całej ziemi.
     Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa *
     i wszystkie ludy widzą Jego chwałę.
Niech zawstydzą się wszyscy, którzy czczą posągi †
i chlubią się bożkami. *
Niech wszystkie bóstwa hołd Mu oddają!
     Słyszy o tym i cieszy się Syjon, †
     radują się miasta Judy *
     z Twoich wyroków, o Panie.
Ponad całą ziemią Tyś bowiem wywyższony *
i nieskończenie wyższy od wszystkich bogów.
     Pan tych miłuje, którzy zła nienawidzą, †
     On strzeże dusz świętych swoich, *
     wydziera je z rąk grzeszników.
Światło wschodzi dla sprawiedliwego *
i radość dla ludzi prawego serca.
     Weselcie się w Panu, sprawiedliwi, *
     i sławcie Jego święte imię.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan króluje, wesel się, ziemio.

CZYTANIE

LG tom IV: Środa II, str. 689;LG skrócone: Środa II, str. 888

Rz 8, 35. 37

     Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom IV: Środa II, str. 689; LG skrócone: Środa II, str. 888

K.   Będę błogosławił Pana * Po wieczne czasy.
W.  Będę błogosławił Pana / Po wieczne czasy.
K.   Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
W.  Po wieczne czasy.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Będę błogosławił Pana / Po wieczne czasy.

PIEŚŃ ZACHARIASZA

LG tom IV: Środa II, str. 689;LG skrócone: Środa II, str. 888

Łk 1, 68-79

Ant. Służmy Panu w pobożności * po wszystkie dni nasze.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
     I wzbudził dla nas moc zbawczą *
     w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
     Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
     i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
     Na przysięgę, którą złożył *
     ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
     W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
     po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
     Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
     przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
     By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
     aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Służmy Panu w pobożności / po wszystkie dni nasze.

PROŚBY

LG tom IV: Środa II, str. 690; LG skrócone: Środa II, str. 888

Błogosławiony niech będzie Bóg, nasz Zbawiciel, który obiecał, że pozostanie ze swym Kościołem przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Składajmy Mu dzięki i błagajmy:

Pozostań z nami, Panie Jezu Chryste.

Pozostań z nami, Panie, przez cały dzień dzisiejszy,
niech nigdy nie zachodzi nad nami słońce Twojej łaski.

Pozostań z nami, Panie Jezu Chryste.

Składamy Ci ten dzień w ofierze,
przyrzekamy unikać wszelkiej nieprawości w myślach i uczynkach.

Pozostań z nami, Panie Jezu Chryste.

Spraw, Panie, aby cały ten dzień jaśniał blaskiem Twojej łaski,
abyśmy byli solą ziemi i światłem świata.

Pozostań z nami, Panie Jezu Chryste.

Niech Duch Święty kieruje naszymi myślami i słowami,
abyśmy zawsze trwali w sprawiedliwości i głosili Twoją chwałę.

Pozostań z nami, Panie Jezu Chryste.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom IV: Środa II, str. 690; LG skrócone: Środa II, str. 889

     Panie, nasz Boże, ześlij w nasze serca promień Twojego światła, abyśmy nigdy nie błądzili, * lecz szli drogą Twoich przykazań.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


Modlitwa popołudniowa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień II, str. 501; LG skrócone: wg tabeli stron

Według stałego porządku,
Gdy trzecia przyszła godzina,
Moc Boga w Trójcy zjawioną
Wyznajmy sercem pokornym.

Obyśmy wszyscy się stali
Mieszkaniem Ducha Świętego,
Który w tej właśnie godzinie
Napełnił uczniów Chrystusa.

Odtąd bezmiarem swej łaski
Wzbogaca całe stworzenie
Ten, który dla nas w nagrodę
Założył w niebie królestwo.

Ojcu i Jego Synowi
Z Najświętszym Duchem miłości
Chwała, podzięka i hołdy
Niech będą teraz i zawsze. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Środa II, str. 690-693; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom IV: Środa II, str. 690-693; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Kiedy rozmyślam nad swoimi drogami, * kieruję moje stopy do Twoich napomnień.

Psalm 119, 57-64
VIII (Chet)
Gorliwość w pełnieniu Prawa Bożego

Pan jest moim działem; *
przyrzekłem zachować słowa Twoje.
     Zabiegam z całego serca o przychylność Twojego oblicza, *
     zgodnie z Twoją obietnicą zmiłuj się nade mną.
Kiedy rozmyślam nad swoimi drogami, *
kieruję moje stopy do Twoich napomnień.
     Śpieszyłem bez ociągania, *
     by przestrzegać Twoich przykazań.
Oplotły mnie więzy grzeszników, *
nie zapomniałem o Twoim Prawie.
     Wstaję o północy, aby wielbić Ciebie *
     za słuszne Twoje wyroki.
Jestem przyjacielem wszystkich Twych wyznawców, *
którzy strzegą Twoich postanowień.
     Ziemia, o Panie, pełna jest Twej łaski, *
     naucz mnie Twoich ustaw.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Kiedy rozmyślam nad swoimi drogami, / kieruję moje stopy do Twoich napomnień.

2 ant. Przenika mnie lęk i drżenie, * zwróć się do mnie i wysłuchaj mnie, Panie.

Psalm 55, 2-15. 17-24
Skarga na fałszywego przyjaciela

Jezus począł drżeć i odczuwać trwogę (Mk 14, 33)

I

Boże, usłysz modlitwę moją †
i nie odwracaj się od mojej prośby, *
zwróć się do mnie i wysłuchaj!
     Szamoczę się w ucisku, *
     jęczę słysząc głos wroga i krzyk grzesznika.
Bo wyrządzają mi krzywdę *
i napastują mnie w gniewie.
     Drży we mnie serce *
     i śmiertelny lęk mnie ogarnia.
Przenika mnie lęk i drżenie *
i przerażenie mną włada.
     I mówię: Gdybym jak gołąb miał skrzydła, *
     uleciałbym i spoczął.
Uciekłbym daleko, *
zamieszkał na pustyni.
     Prędko bym sobie wyszukał schronienie *
     od wichru i nawałnicy.
Rozprosz ich, Panie, rozdziel ich języki, *
bo przemoc widzę w mieście i niezgodę.
     Obchodzą je murami w ciągu dnia i nocy, *
     a złość i ucisk są we wnętrzu jego.
W jego wnętrzu zagłada, *
a z rynku jego nie znika podstęp i krzywda.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Przenika mnie lęk i drżenie, / zwróć się do mnie i wysłuchaj mnie, Panie.

3 ant. Wołam do Boga * i Pan mnie ocali.

II

Gdyby lżył mnie nieprzyjaciel, *
z pewnością bym to znosił;
     Gdyby powstawał przeciw mnie ten, co mnie nienawidzi, *
     ukryłbym się przed nim.
Ale to jesteś ty, mój rówieśnik, *
mój zaufany przyjaciel,
     Z którym żyłem w słodkiej zażyłości, *
     chodziliśmy po domu Bożym w świątecznym orszaku.
A ja wołam do Boga *
i Pan mnie ocali.
     Rankiem, wieczorem i w południe narzekam i jęczę, *
     a On wysłucha mojego głosu.
Ześle pokój, ratując me życie †
od tych, którzy na mnie nastają, *
bo wielu mam przeciwników.
     Wysłucha mnie Bóg, a ich poniży, *
     Ten, który panuje od wieków.
Bo nie ma dla nich opamiętania *
i nie boją się Boga.
     Każdy z nich podnosi ręce na domowników *
     i łamie swoją umowę.
Jego twarz jest gładsza od masła, *
lecz serce ma napastliwe.
     Jego słowa łagodniejsze od oliwy, *
     a są to obnażone miecze.
Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma, *
nigdy nie dopuści, by się zachwiał sprawiedliwy.
     Ty, Boże, ich wtrącisz do studni zatracenia, †
     połowy dni swoich nie dożyją mężowie podstępni i krwawi; *
     ja zaś nadzieję mam w Tobie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wołam do Boga / i Pan mnie ocali.

CZYTANIE

LG tom IV: Środa II, str. 693;LG skrócone: wg tabeli stron

Pwt 1, 16-17a

     Rozkazałem waszym sędziom: Przesłuchujcie braci waszych, rozstrzygajcie sprawiedliwie spór każdego ze swym bratem czy też obcym. W sądzeniu unikajcie stronniczości, wysłuchujcie małego i wielkiego, nie lękajcie się nikogo, gdyż jest to sąd Boży.

K. Pan jest sprawiedliwy i sprawiedliwość miłuje.
W. Ludzie prawi ujrzą Jego oblicze.

MODLITWA

LG tom IV: Środa II, str. 693; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Panie, Ojcze święty, wierny Boże, Ty zesłałeś obiecanego Ducha, aby zgromadzić w jedno ludzi, przez grzech rozproszonych, * naucz nas współdziałać w budowaniu jedności i pokoju na świecie.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Nieszpory

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień II, str. 503; LG skrócone: wg tabeli stron

Szósta nadeszła godzina
I do modlitwy przyzywa,
Chwałę więc Bogu należną
Oddajmy duchem radosnym.

O tej godzinie Baranek
Odkupił grzechy ludzkości,
Mocą ofiary krzyżowej
Straconą cześć nam przywrócił.

Jego to jasność na krzyżu
Zaćmiła blaski południa,
Przeto swe serca otwórzmy
Na dar tak wielkiej światłości.

Ojcu i Jego Synowi
Z Najświętszym Duchem miłości
Chwała, podzięka i hołdy
Niech będą teraz i zawsze. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom IV: Środa II, str. 690-693; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom IV: Środa II, str. 690-693; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Kiedy rozmyślam nad swoimi drogami, * kieruję moje stopy do Twoich napomnień.

Psalm 119, 57-64
VIII (Chet)
Gorliwość w pełnieniu Prawa Bożego

Pan jest moim działem; *
przyrzekłem zachować słowa Twoje.
     Zabiegam z całego serca o przychylność Twojego oblicza, *
     zgodnie z Twoją obietnicą zmiłuj się nade mną.
Kiedy rozmyślam nad swoimi drogami, *
kieruję moje stopy do Twoich napomnień.
     Śpieszyłem bez ociągania, *
     by przestrzegać Twoich przykazań.
Oplotły mnie więzy grzeszników, *
nie zapomniałem o Twoim Prawie.
     Wstaję o północy, aby wielbić Ciebie *
     za słuszne Twoje wyroki.
Jestem przyjacielem wszystkich Twych wyznawców, *
którzy strzegą Twoich postanowień.
     Ziemia, o Panie, pełna jest Twej łaski, *
     naucz mnie Twoich ustaw.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Kiedy rozmyślam nad swoimi drogami, / kieruję moje stopy do Twoich napomnień.

2 ant. Przenika mnie lęk i drżenie, * zwróć się do mnie i wysłuchaj mnie, Panie.

Psalm 55, 2-15. 17-24
Skarga na fałszywego przyjaciela

Jezus począł drżeć i odczuwać trwogę (Mk 14, 33)

I

Boże, usłysz modlitwę moją †
i nie odwracaj się od mojej prośby, *
zwróć się do mnie i wysłuchaj!
     Szamoczę się w ucisku, *
     jęczę słysząc głos wroga i krzyk grzesznika.
Bo wyrządzają mi krzywdę *
i napastują mnie w gniewie.
     Drży we mnie serce *
     i śmiertelny lęk mnie ogarnia.
Przenika mnie lęk i drżenie *
i przerażenie mną włada.
     I mówię: Gdybym jak gołąb miał skrzydła, *
     uleciałbym i spoczął.
Uciekłbym daleko, *
zamieszkał na pustyni.
     Prędko bym sobie wyszukał schronienie *
     od wichru i nawałnicy.
Rozprosz ich, Panie, rozdziel ich języki, *
bo przemoc widzę w mieście i niezgodę.
     Obchodzą je murami w ciągu dnia i nocy, *
     a złość i ucisk są we wnętrzu jego.
W jego wnętrzu zagłada, *
a z rynku jego nie znika podstęp i krzywda.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Przenika mnie lęk i drżenie, / zwróć się do mnie i wysłuchaj mnie, Panie.

3 ant. Wołam do Boga * i Pan mnie ocali.

II

Gdyby lżył mnie nieprzyjaciel, *
z pewnością bym to znosił;
     Gdyby powstawał przeciw mnie ten, co mnie nienawidzi, *
     ukryłbym się przed nim.
Ale to jesteś ty, mój rówieśnik, *
mój zaufany przyjaciel,
     Z którym żyłem w słodkiej zażyłości, *
     chodziliśmy po domu Bożym w świątecznym orszaku.
A ja wołam do Boga *
i Pan mnie ocali.
     Rankiem, wieczorem i w południe narzekam i jęczę, *
     a On wysłucha mojego głosu.
Ześle pokój, ratując me życie †
od tych, którzy na mnie nastają, *
bo wielu mam przeciwników.
     Wysłucha mnie Bóg, a ich poniży, *
     Ten, który panuje od wieków.
Bo nie ma dla nich opamiętania *
i nie boją się Boga.
     Każdy z nich podnosi ręce na domowników *
     i łamie swoją umowę.
Jego twarz jest gładsza od masła, *
lecz serce ma napastliwe.
     Jego słowa łagodniejsze od oliwy, *
     a są to obnażone miecze.
Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma, *
nigdy nie dopuści, by się zachwiał sprawiedliwy.
     Ty, Boże, ich wtrącisz do studni zatracenia, †
     połowy dni swoich nie dożyją mężowie podstępni i krwawi; *
     ja zaś nadzieję mam w Tobie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wołam do Boga / i Pan mnie ocali.

CZYTANIE

LG tom IV: Środa II, str. 693-694;LG skrócone: wg tabeli stron

Iz 55, 8-9

     Myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi.

K. Kto dorówna Tobie, Panie, Boże Zastępów.
W. Potężny jesteś, Panie, wierność w krąg Cię otacza.

MODLITWA

LG tom IV: Środa II, str. 694; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty w południe dajesz nam chwilę wytchnienia, wejrzyj łaskawie na rozpoczęte przez nas prace, * napraw popełnione błędy i doprowadź wszystko do końca zgodnie z Twoją wolą.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Kompleta

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień II, str. 505; LG skrócone: wg tabeli stron

W hołdzie pokornej modlitwy
Pochylmy czoła przed Panem;
Myślą i śpiewem wyznajmy,
Że Bóg jest w Trójcy jedyny.

Serca bez skazy niech sławią
Godziny tej tajemnicę:
Piotr ją objawił w świątyni
Przez cuda w imię Jezusa.

Duchem i wolą przylgnijmy
Do Apostołów nauki,
Oni to mocą Chrystusa
Bezpieczną wiodą nas drogą.

Ojcu i Jego Synowi
Z Najświętszym Duchem miłości
Chwała, podzięka i hołdy
Niech będą teraz i zawsze. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom IV: Środa II, str. 690-693; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom IV: Środa II, str. 690-693; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Kiedy rozmyślam nad swoimi drogami, * kieruję moje stopy do Twoich napomnień.

Psalm 119, 57-64
VIII (Chet)
Gorliwość w pełnieniu Prawa Bożego

Pan jest moim działem; *
przyrzekłem zachować słowa Twoje.
     Zabiegam z całego serca o przychylność Twojego oblicza, *
     zgodnie z Twoją obietnicą zmiłuj się nade mną.
Kiedy rozmyślam nad swoimi drogami, *
kieruję moje stopy do Twoich napomnień.
     Śpieszyłem bez ociągania, *
     by przestrzegać Twoich przykazań.
Oplotły mnie więzy grzeszników, *
nie zapomniałem o Twoim Prawie.
     Wstaję o północy, aby wielbić Ciebie *
     za słuszne Twoje wyroki.
Jestem przyjacielem wszystkich Twych wyznawców, *
którzy strzegą Twoich postanowień.
     Ziemia, o Panie, pełna jest Twej łaski, *
     naucz mnie Twoich ustaw.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Kiedy rozmyślam nad swoimi drogami, / kieruję moje stopy do Twoich napomnień.

2 ant. Przenika mnie lęk i drżenie, * zwróć się do mnie i wysłuchaj mnie, Panie.

Psalm 55, 2-15. 17-24
Skarga na fałszywego przyjaciela

Jezus począł drżeć i odczuwać trwogę (Mk 14, 33)

I

Boże, usłysz modlitwę moją †
i nie odwracaj się od mojej prośby, *
zwróć się do mnie i wysłuchaj!
     Szamoczę się w ucisku, *
     jęczę słysząc głos wroga i krzyk grzesznika.
Bo wyrządzają mi krzywdę *
i napastują mnie w gniewie.
     Drży we mnie serce *
     i śmiertelny lęk mnie ogarnia.
Przenika mnie lęk i drżenie *
i przerażenie mną włada.
     I mówię: Gdybym jak gołąb miał skrzydła, *
     uleciałbym i spoczął.
Uciekłbym daleko, *
zamieszkał na pustyni.
     Prędko bym sobie wyszukał schronienie *
     od wichru i nawałnicy.
Rozprosz ich, Panie, rozdziel ich języki, *
bo przemoc widzę w mieście i niezgodę.
     Obchodzą je murami w ciągu dnia i nocy, *
     a złość i ucisk są we wnętrzu jego.
W jego wnętrzu zagłada, *
a z rynku jego nie znika podstęp i krzywda.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Przenika mnie lęk i drżenie, / zwróć się do mnie i wysłuchaj mnie, Panie.

3 ant. Wołam do Boga * i Pan mnie ocali.

II

Gdyby lżył mnie nieprzyjaciel, *
z pewnością bym to znosił;
     Gdyby powstawał przeciw mnie ten, co mnie nienawidzi, *
     ukryłbym się przed nim.
Ale to jesteś ty, mój rówieśnik, *
mój zaufany przyjaciel,
     Z którym żyłem w słodkiej zażyłości, *
     chodziliśmy po domu Bożym w świątecznym orszaku.
A ja wołam do Boga *
i Pan mnie ocali.
     Rankiem, wieczorem i w południe narzekam i jęczę, *
     a On wysłucha mojego głosu.
Ześle pokój, ratując me życie †
od tych, którzy na mnie nastają, *
bo wielu mam przeciwników.
     Wysłucha mnie Bóg, a ich poniży, *
     Ten, który panuje od wieków.
Bo nie ma dla nich opamiętania *
i nie boją się Boga.
     Każdy z nich podnosi ręce na domowników *
     i łamie swoją umowę.
Jego twarz jest gładsza od masła, *
lecz serce ma napastliwe.
     Jego słowa łagodniejsze od oliwy, *
     a są to obnażone miecze.
Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma, *
nigdy nie dopuści, by się zachwiał sprawiedliwy.
     Ty, Boże, ich wtrącisz do studni zatracenia, †
     połowy dni swoich nie dożyją mężowie podstępni i krwawi; *
     ja zaś nadzieję mam w Tobie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wołam do Boga / i Pan mnie ocali.

CZYTANIE

LG tom IV: Środa II, str. 694;LG skrócone: wg tabeli stron

1 Sm 16, 7b

     Nie tak człowiek widzi, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Bóg natomiast patrzy na serce.

K. Przeniknij mnie, Boże, i poznaj moje serce.
W. Prowadź mnie drogą odwieczną.

MODLITWA

LG tom IV: Środa II, str. 694; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Panie, Jezu Chryste, Ty dla zbawienia ludzi wyciągnąłeś ręce na krzyżu, spraw, aby nasze czyny podobały się Tobie * i głosiły w świecie Twoje dzieło odkupienia.Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.

Podziel się na:
 • Śledzik
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Digg
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Blip
 • Grono.net
 • Drukuj