Brewiarz na jutro


Poniedziałek XII tygodnia Okresu Zwykłego


K. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Psalm 67
Niech wszystkie narody wysławiają Boga

Wiedzcie, że to zbawienie Boże posłane jest do pogan (Dz 28, 28)

Antyfona – LG tom III: Poniedziałek IV, str. 922; LG skrócone: Poniedziałek IV, str. 1072
Psalm – LG tom III: Psalm 67, str. 533-534; LG skrócone: Psalm 67, str. 695

Ant. Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, / niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, *
niech nam ukaże pogodne oblicze,
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Ant. Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, / niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
Niech się narody cieszą i weselą, †
bo rządzisz ludami sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na ziemi.

Ant. Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, / niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
Ziemia wydała swój owoc, *
Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.
Niech nam Bóg błogosławi *
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi.

Ant. Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, / niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, / niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.

Jeśli psalm Wezwania ze swoją antyfoną ma poprzedzać Jutrznię, można go opuścić ze słusznej przyczyny.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom III: Poniedziałek IV, str. 922-923; LG skrócone: Poniedziałek IV, str. 1072-1073

Stwórco wszelkiego istnienia,
Najlepszy Ojcze człowieka,
Wierny swojemu przymierzu,
Wysłuchaj naszą modlitwę.

Pomóż nam serca otworzyć
Na Twojej łaski działanie,
Oddać się Tobie na zawsze
I wielbić Twoją obecność.

Wejrzyj z miłością na ludzi
Zbłąkanych w nocy zwątpienia,
Przywróć im światło nadziei,
Niech drogę wiary odnajdą.

Nakarm zgłodniałych nędzarzy,
Pociechę daj zasmuconym,
Obdarz pokojem narody
I świat uwolnij od wojny.

Tym, którzy z ziemi odeszli,
By nowe życie pozyskać,
Otwórz podwoje królestwa,
Gdzie Ty na wieki panujesz.

W Twoim Kościele zebrani,
Co także naszym jest domem,
Hymny i psalmy śpiewajmy
Ku chwale Trójcy Najświętszej. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom III: Poniedziałek IV, str. 923-925; LG skrócone: Poniedziałek IV, str. 1073-1075
Psalmy – LG tom III: Poniedziałek IV, str. 923-925; LG skrócone: Poniedziałek IV, str. 1073-1075

1 ant. Jak dobry jest Bóg dla ludzi, * których serce jest czyste.

Psalm 73
Zagadka powodzenia grzeszników

Błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi (Mt 11, 6)

I

Jak dobry jest Bóg dla prawych, *
dla tych, których serce jest czyste.
     A moje stopy niemal się potknęły, *
     prawie że zachwiały się moje kroki.
Pozazdrościłem bowiem bezbożnym, *
ujrzawszy pomyślność grzeszników.
     Gdyż omijają ich wszystkie cierpienia, *
     a ciało mają zdrowe i pełne.
Nie doznają ludzkich utrapień *
i razem z innymi nie cierpią.
     Dlatego pycha jest ich naszyjnikiem, *
     a przemoc szatą, która ich okrywa.
Nieprawość w ich tłuszczu się lęgnie, *
złe myśli nurtują ich serca.
     Szydzą i zła jest ich mowa, *
     grożą uciskiem z wysoka.
Ich usta zwrócone są przeciw niebu, *
a język ich pełza po ziemi.
     Dlatego lud mój do nich się zwraca *
     i pije obfite ich wody.
I mówią: „Gdzież wiedza Boga, *
czy Najwyższy posiada wiedzę?”
     Oto kim są grzesznicy *
     gromadzący beztrosko bogactwa.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jak dobry jest Bóg dla ludzi, / których serce jest czyste.

2 ant. Śmiech grzeszników w płacz się zmieni, * a ich radość smutkiem się stanie.

II

Czy więc na próżno zachowałem serce czyste *
i w niewinności umywałem ręce?
     Co dzień bowiem znoszę chłostę, *
     każdego ranka spada na mnie kara.
Gdybym pomyślał: „Będę mówił jak oni”, *
zdradziłbym pokolenie Twych synów.
     Zacząłem więc rozmyślać, aby to zrozumieć, *
     ale było to dla mnie zbyt trudne,
Dopóki nie wniknąłem w święte sprawy Boże, *
nie pojąłem, jaki czeka ich koniec.
     Doprawdy, na śliskiej stawiasz ich drodze *
     i spychasz ich ku zagładzie.
A potem jak straszny będzie ich koniec, *
gdy zginą strawieni lękiem.
     Snem po przebudzeniu będą, Panie, *
     gdy się ockniesz, odepchniesz ich jak majak senny.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Śmiech grzeszników w płacz się zmieni, / a ich radość smutkiem się stanie.

3 ant. Zginą ci, którzy odstępują od Ciebie, * dla mnie zaś jest szczęściem przebywać blisko Boga.

III

Gdy moje serce cierpiało *
i dręczyło mnie sumienie,
     Byłem nierozumny i głupi, *
     byłem jak juczne zwierzę przed Tobą.
Lecz ja zawsze będę przy Tobie; *
Tyś ujął moją prawicę.
     Prowadzisz mnie według swojej rady *
     i do swej chwały na koniec mnie przyjmiesz.
Kogo prócz Ciebie mam w niebie? *
Gdy jestem z Tobą, ziemia mnie nie cieszy.
     Niszczeje moje ciało i serce, *
     Bóg moją opoką, moim udziałem na wieki.
Bo zginą ci, którzy odstępują od Ciebie, *
Ty gubisz wszystkich, którzy nie dochowują Ci wiary.
     Dla mnie zaś jest szczęściem przebywać blisko Boga, †
     w Panu wybrałem sobie ucieczkę. *
     Opowiem o wszystkich Twoich dziełach.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Zginą ci, którzy odstępują od Ciebie, / dla mnie zaś jest szczęściem przebywać blisko Boga.

Werset – LG tom III: Poniedziałek IV, str. 925; LG skrócone: Poniedziałek IV, str. 1075

K. Jak słodka jest Twoja mowa, Panie, dla mego podniebienia.
W. Ponad miód słodsza dla ust moich.

I CZYTANIE

LG tom III: Poniedziałek XII zw, str. 317-319

Z Pierwszej Księgi Samuela 17, 1-10. 32. 38-51a

Dawid prowadzi walkę z Goliatem
     W owych dniach Filistyni zgromadzili swe wojska na wojnę: zebrali się w Soko, leżącym w ziemi Judy, a obóz rozbili między Soko i Azeka niedaleko od Efes-Dammim. Natomiast Saul i Izraelici zgromadzili się i rozłożyli obozem w Dolinie Terebintu, przygotowując się do walki z Filistynami. Filistyni stali u zbocza jednej góry, po jednej stronie, Izraelici zaś na zboczu innej góry, po drugiej stronie, a oddzielała ich dolina.
     Wtedy wystąpił z obozu filistyńskiego pewien harcownik imieniem Goliat, pochodzący z Gat. Był wysoki na sześć łokci i jedną piędź. Na głowie miał hełm z brązu, ubrany zaś był w łuskowy pancerz z brązu o wadze pięciu tysięcy syklów. Miał również na nogach nagolenice z brązu oraz brązowy, zakrzywiony nóż w ręku. Drzewce włóczni jego było jak wał tkacki, a jej grot ważył sześćset syklów żelaza. Poprzedzał go też giermek niosący tarczę. Stanąwszy naprzeciw, krzyknął w kierunku wojsk izraelskich te słowa: „Po co się ustawiacie w szyku bojowym? Czyż ja nie jestem Filistynem, a wy sługami Saula? Wybierzcie spośród siebie człowieka, który by przeciwko mnie wystąpił. Jeżeli zdoła ze mną walczyć i pokona mnie, staniemy się waszymi niewolnikami, jeżeli zaś ja zdołam go zwyciężyć, wy będziecie naszymi niewolnikami i służyć nam będziecie”. Potem dodał Filistyn: „Oto urągałem dzisiaj wojsku izraelskiemu. Dajcie mi człowieka, będziemy z sobą walczyć”.
     Kiedy Dawid został przyprowadzony do Saula, powiedział: „Niech pan mój się nie trapi! Twój sługa pójdzie stoczyć walkę z tym Filistynem”. Saul ubrał Dawida w swoją zbroję: włożył na jego głowę hełm z brązu i opiął go pancerzem. Przypiął też Dawid miecz na swą szatę i próbował chodzić, gdyż jeszcze nie nabrał wprawy. Po czym oświadczył Dawid Saulowi: „Nie potrafię się w tym poruszać, gdyż nie nabrałem wprawy”. I zdjął to Dawid z siebie. Wziął w ręce swój kij, wybrał sobie pięć gładkich kamieni ze strumienia, włożył je do torby pasterskiej, którą miał zamiast kieszeni, i z procą w ręce skierował się ku Filistynowi. Filistyn przybliżał się coraz bardziej do Dawida, a giermek jego szedł przed nim. Gdy Filistyn popatrzył i przyjrzał się Dawidowi, wzgardził nim dlatego, że był młodzieńcem, i to rudym, o pięknym wyglądzie. I rzekł Filistyn do Dawida: „Czyż jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijem?” Złorzeczył Filistyn Dawidowi przyzywając na pomoc swoich bogów. Filistyn zawołał do Dawida: „Zbliż się tylko do mnie, a ciało twoje oddam ptakom powietrznym i dzikim zwierzętom”.
     Dawid odrzekł Filistynowi: „Ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i zakrzywionym nożem, ja zaś idę na ciebie w imię Pana Zastępów, Boga wojsk izraelskich, którym urągałeś. Dziś właśnie odda cię Pan w moją rękę, pokonam cię i utnę ci głowę. Dziś oddam trupy wojsk filistyńskich na żer ptactwu powietrznemu i dzikim zwierzętom: niech się przekona cały świat, że Bóg jest w Izraelu. Niech wiedzą wszyscy zebrani, że nie mieczem ani dzidą Pan ocala. Ponieważ jest to wojna Pana, On więc odda was w nasze ręce”. I oto, gdy wstał Filistyn, szedł i zbliżał się coraz bardziej ku Dawidowi, Dawid również pobiegł szybko na pole walki naprzeciw Filistyna. Potem sięgnął Dawid do torby pasterskiej i wyjąwszy z niej kamień, wypuścił go z procy, trafiając Filistyna w czoło, tak że kamień utkwił w czole i Filistyn upadł twarzą na ziemię. Tak to Dawid odniósł zwycięstwo nad Filistynem procą i kamieniem; trafił Filistyna i zabił go, nie mając w ręku miecza. Dawid podbiegł i stanął nad Filistynem, chwycił jego miecz, i dobywszy z pochwy, dobił go; odrąbał mu głowę.

RESPONSORIUM

1 Sm 17, 37; por. Ps 57, 4. 5

W. Pan, który mnie wyrwał z łap lwów i niedźwiedzi, * Wybawi mnie również z ręki tego Filistyna.
K. Zesłał Bóg pomoc z nieba i wybawił mnie spośród lwów. W. Wybawi mnie również z ręki tego Filistyna.

II CZYTANIE

LG tom III: Poniedziałek XII zw, str. 319-321

Z traktatu św. Grzegorza z Nyssy, biskupa, O doskonałości chrześcijańskiej

Chrześcijanin jest drugim Chrystusem
     Święty Paweł najlepiej ze wszystkich zrozumiał, kim jest Chrystus, oraz ukazał swoim postępowaniem, jakim powinien być ten, kto od Chrystusa przyjął imię. Wstępował w Jego ślady z tak wielką starannością, że w sobie samym ukazał Pana, owszem, przez wierne naśladowanie tak dalece upodobnił się do swego wzoru, iż zdawało się, że to nie Paweł żyje i przemawia, ale właśnie Chrystus. Stwierdza to zresztą sam Apostoł, mając pełną świadomość tego, co jest jego bogactwem: „Usiłujcie doświadczać Chrystusa, który przeze mnie przemawia” oraz „żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus”.
     Apostoł ukazuje nam także, co oznacza imię Chrystus, głosząc, że Chrystus jest mocą i mądrością Bożą, pokojem, światłością niedostępną, w której mieszka Bóg, przebłaganiem, odkupieniem, arcykapłanem, Paschą, pojednaniem dla dusz, odblaskiem chwały, odbiciem istoty Boga, Stwórcą świata, duchowym pokarmem i napojem, skałą i wodą, podstawą wiary, kamieniem węgielnym, Obrazem niewidzialnego Boga, Bogiem wielkim, Głową ciała Kościoła, pierworodnym wśród wielu braci, pierworodnym każdego stworzenia, pierwocinami umarłych, pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, ukoronowanym chwałą i czcią Jednorodzonym Synem, Panem chwały, początkiem wszechrzeczy, królem sprawiedliwości, także królem pokoju, królem wszystkich ludzi, którego władza nie zna granic.
     Wieloma jeszcze innymi imionami nazywa Chrystusa, a jest ich tak wiele, że nie sposób wszystkich wyliczyć. Jeśli jednak zbierzemy je razem i zestawimy ich znaczenia, ukażą nam całe bogactwo imienia Chrystusa i o tyle odsłonią Jego niewypowiedziany majestat, o ile duchem i umysłem jesteśmy zdolni go pojąć.
     Skoro zatem Boża dobroć udzieliła nam najwspanialszego, największego, najbardziej Boskiego imienia, tak iż zaszczyceni imieniem Chrystusa nazywamy się chrześcijanami, trzeba, abyśmy w sobie samych ukazali wszystko, co imię to oznacza; abyśmy nie nazywali się niesłusznie chrześcijanami, lecz by życie nasze dawało świadectwo, że jesteśmy nimi rzeczywiście.

RESPONSORIUM

Ps 5, 12; 89, 16-17

W. Wszyscy, którzy uciekają się do Ciebie, Panie, niech się cieszą i radują na zawsze. * Osłaniaj ich, niech się Tobą weselą wszyscy, którzy miłują Twoje imię.
K. Błogosławieni, którzy umieją się cieszyć i chodzą, Panie, w blasku Twojej obecności. W. Osłaniaj ich, niech się Tobą weselą wszyscy, którzy miłują Twoje imię.

MODLITWA

LG tom III: Poniedziałek XII zw, str. 321; LG skrócone: XII tydzień Okresu Zwykłego, str. 617

     Módlmy się. Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia, albowiem nigdy nie odmawiasz opieki * tym, których utwierdzasz w swojej miłości.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom III: Poniedziałek IV, str. 925; LG skrócone: Poniedziałek IV, str. 1075-1076

Sławimy Ciebie, Stworzycielu świata,
Potężny Władco pełen majestatu,
Wszelkiego życia źródło i początku,
Boże wszechmocny.

Przez Twego Syna objawiłeś, Panie,
Że jesteś Ojcem dla każdego z ludzi,
Więc tym imieniem nazywamy Ciebie,
Ojcze najlepszy.

Jak dzień napełniasz jasnym blaskiem słońca,
Tak swoją łaską oświeć serca wiernych,
By nasze myśli, słowa i uczynki
Ciebie wyznały.

Wielbimy Ojca, Króla wszystkich bytów,
I Jego Syna z Duchem siedmiu darów;
Niech Bogu w Trójcy będzie cześć i chwała
Teraz i zawsze. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom III: Poniedziałek IV, str. 926-929; LG skrócone: Poniedziałek IV, str. 1076-1079
Psalmy – LG tom III: Poniedziałek IV, str. 926-929; LG skrócone: Poniedziałek IV, str. 1076-1079

1 ant. O świcie * napełnia nas, Panie, Twoja łaska.

Psalm 90
Bóg nadzieją człowieka

Jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień (2 P 3, 8)

Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką *
z pokolenia na pokolenie.
     Zanim narodziły się góry, †
     nim powstał świat i ziemia, *
     od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem.
Obracasz w proch człowieka *
i mówisz: „Wracajcie, synowie ludzcy”.
     Bo tysiąc lat w Twoich oczach †
     jest jak wczorajszy dzień, który minął, *
     albo straż nocna.
Porywasz ich, stają się niby sen poranny, *
jak trawa, która rośnie:
     Rankiem zielona i kwitnąca, *
     wieczorem więdnie i usycha.
Zaprawdę, Twój gniew nas niszczy, *
trwoży nas Twoje oburzenie.
     Położyłeś przed sobą nasze grzechy, *
     nasze skryte winy w świetle Twojego oblicza.
Wszystkie nasze dni mijają w Twoim gniewie, *
nasze lata dobiegają końca jak westchnienie.
     Miarą naszego życia jest lat siedemdziesiąt, *
     osiemdziesiąt, gdy jesteśmy mocni.
A większość z nich, to trud i marność, *
bo szybko mijają, my zaś odlatujemy.
     Któż może poznać siłę Twego gniewu *
     i kto znieść zdoła moc Twego oburzenia?
Naucz nas liczyć dni nasze, *
byśmy zdobyli mądrość serca.
     Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał? *
     Bądź litościwy dla sług Twoich.
Nasyć nas o świcie swoją łaską, *
abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.
     Daj radość w zamian za dni Twego ucisku, *
     za lata, w których zaznaliśmy niedoli.
Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło, *
a Twoja chwała nad ich synami.
     Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad nami †
     i wspieraj pracę rąk naszych, *
     dzieło rąk naszych wspieraj!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. O świcie napełnia nas, Panie, Twoja łaska.

2 ant. Wszystkie krańce ziemi * głoszą chwałę Pana.

Pieśń (Iz 42, 10-16)
Chwała zwycięskiego Boga

Śpiewają jakby pieśń nową przed tronem Boga (Ap 14, 3)

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
Jego chwała aż po krańce ziemi.
     Niech sławi Go morze i to, co je napełnia, *
     i wyspy razem z tymi, którzy tam mieszkają.
Niech woła pustynia i miasta, *
osiedla plemienia Kedar.
     Mieszkańcy Sela niech wznoszą okrzyki, *
     ze szczytów gór niech wołają radośnie.
Niech Panu oddają chwałę, *
Jego cześć niech głoszą na wyspach.
     Jak mocarz Pan kroczy, *
     jak wojownik pobudza odwagę;
Rzuca hasło, okrzyk wydaje wojenny, *
nieprzyjaciół męstwem przewyższa.
     „Długo milczałem, *
     powstrzymywałem siebie w spokoju,
Teraz jak rodząca zakrzyknę, *
będę dyszał gniewem, aż tchu mi zabraknie.
     Wypalę góry i pagórki, *
     sprawię, że wyschnie cała ich zieleń,
Rzeki w stawy przemienię *
i osuszę jeziora.
     Uczynię, że niewidomi pójdą po nieznanej drodze, *
     powiodę ich ścieżkami, których nie znają;
W światło zamienię ich ciemności, *
a miejsca wyboiste w równinę”.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wszystkie krańce ziemi głoszą chwałę Pana.

3 ant. Chwalcie imię Pana, * wy, co stoicie w Jego domu.

Psalm 135, 1-12
Chwała Boga, który czyni cuda

Ludu na własność Boga przeznaczony… głoście dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła (por. 1 P 2, 9)

Chwalcie imię Pana, *
chwalcie, Pańscy słudzy,
     Którzy stoicie w domu Pana, *
     na dziedzińcach domu Boga naszego.
Chwalcie Pana, bo Pan jest dobry, *
śpiewajcie Jego imieniu, bo jest łaskawy.
     Pan bowiem wybrał sobie Jakuba, *
     na własność wyłączną wybrał Izraela.
Wiem, że Pan jest wielki, *
że nasz Pan jest nad wszystkimi bogami.
     Cokolwiek spodoba się Panu, †
     uczyni na niebie i na ziemi, *
     na morzu i na wszystkich głębinach.
Z krańców ziemi sprowadza chmury, †
wywołuje deszcz błyskawicami *
i dobywa wiatr ze swoich komór.
     Poraził pierworodnych w Egipcie, *
     wśród ludzi i wśród zwierząt.
W tobie, kraju egipski, zdziałał znaki i cuda *
przeciw faraonowi i wszystkim jego sługom.
     Poraził wiele narodów *
     i zgładził potężnych królów:
Amoryckiego króla Sichona i Oga, króla Baszanu, *
i wszystkich królów kananejskich,
     A ziemię ich dał w posiadanie, *
     w posiadanie Izraela, swego narodu.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Chwalcie imię Pana, / wy, co stoicie w Jego domu.

CZYTANIE

LG tom III: Poniedziałek IV, str. 929;LG skrócone: Poniedziałek IV, str. 1079

Jdt 8, 25-26a. 27

     Będziemy dziękować Panu Bogu naszemu, który doświadcza nas, tak jak naszych przodków. Przypomnijcie sobie to wszystko, co On uczynił z Abrahamem, i jak doświadczył Izaaka, i co spotkało Jakuba. Jak bowiem ich poddał Bóg próbie ogniowej, by doświadczyć ich serca, tak i na nas nie zesłał kary, lecz raczej dla przestrogi karci tych, którzy zbliżają się do Niego.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom III: Poniedziałek IV, str. 929; LG skrócone: Poniedziałek IV, str. 1079

K.   Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, * Prawym przystoi pieśń chwały.
W.  Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, / Prawym przystoi pieśń chwały.
K.   Śpiewajcie Panu pieśń nową.
W.  Prawym przystoi pieśń chwały.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, / Prawym przystoi pieśń chwały.

PIEŚŃ ZACHARIASZA

LG tom III: Poniedziałek IV, str. 929;LG skrócone: Poniedziałek IV, str. 1079

Łk 1, 68-79

Ant. Błogosławiony Pan Bóg, * który nas nawiedził i odkupił.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
     I wzbudził dla nas moc zbawczą *
     w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
     Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
     i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
     Na przysięgę, którą złożył *
     ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
     W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
     po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
     Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
     przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
     By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
     aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Błogosławiony Pan Bóg, / który nas nawiedził i odkupił.

PROŚBY

LG tom III: Poniedziałek IV, str. 929; LG skrócone: Poniedziałek IV, str. 1079-1080

Chrystus spełnia prośby tych, którzy w Nim pokładają nadzieję. Módlmy się więc do Niego i wołajmy:

Ciebie chwalimy i Tobie ufamy.

Dzięki składamy Tobie, który bogaty jesteś w miłosierdzie,
bo ukochałeś nas miłością bez granic.

Ciebie chwalimy i Tobie ufamy.

Ty zawsze razem z Ojcem działasz na świecie,
odnawiaj wszystko mocą swego Ducha.

Ciebie chwalimy i Tobie ufamy.

Otwórz nasze oczy i naszych braci,
abyśmy widzieli dzisiaj Twoje dzieła.

Ciebie chwalimy i Tobie ufamy.

Ty nas dziś wzywasz do swojej służby,
uczyń nas sługami Twej wielorakiej łaski wobec braci.

Ciebie chwalimy i Tobie ufamy.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom III: Poniedziałek IV, str. 930; LG skrócone: Poniedziałek IV, str. 1080

     Boże, nasz Stwórco, Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby własną pracą ją przekształcali, oddałeś także na ich usługi energię słońca, * spraw, abyśmy dzisiaj pilnie pracowali dla dobra bliźnich i na Twoją chwałę.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom III: Części stałe – tydzień IV, str. 546; LG skrócone: wg tabeli stron

Zapal w nas, Panie, ogień Twej miłości,
Aby w nas trwała ponad wszelką wiedzę,
Ponad języki ludzi i aniołów,
Płonąc dla Ciebie.

Miłość łagodną, czystą i cierpliwą,
Która o sobie nigdy nie pamięta,
Zło zapomina, dobrem się raduje,
Wlej w nasze serca.

Wszystko przeminie, gdy nadejdzie wieczność,
Wiara się skończy, a nadzieja spełni;
Miłość zostanie, by się cieszyć Tobą
W Twoim królestwie.

Ojcu, Synowi i Duchowi prawdy,
Który miłości darem jest i dawcą,
Chwała niech będzie, cześć i uwielbienie
Teraz i zawsze. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom III: Poniedziałek IV, str. 930-932; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom III: Poniedziałek IV, str. 930-932; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Umocnij moje kroki * Twoim słowem, Panie.

Psalm 119, 129-136
XVII (Pe)
Prośba o pomoc w pełnieniu woli Bożej

Pełnią Prawa jest miłość (Rz 13, 10)

Twoje napomnienia, Panie, są przedziwne, *
dlatego przestrzega ich moja dusza.
     Poznanie Twoich słów oświeca *
     i naucza niedoświadczonych.
Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami, *
bo pragnę Twoich przykazań.
     Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, *
     tak jak czynisz z miłującymi Twe imię.
Umocnij moje kroki Twoim słowem, *
niech żadna niegodziwość nie panuje we mnie.
     Wyzwól mnie z ludzkiego ucisku, *
     a będę strzegł Twoich postanowień.
Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza *
i naucz mnie Twoich ustaw.
     Strumienie łez płyną z moich oczu, *
     bo nie zachowano Twego Prawa.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Umocnij moje kroki Twoim słowem, Panie.

2 ant. Jeden jest prawodawca i sędzia, * ty nie sądź bliźniego.

Psalm 82
Los niegodziwych sędziów

Nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan (1 Kor 4, 5)

Bóg powstaje w bożym zgromadzeniu, *
sprawuje swój sąd wśród istot niebieskich:
     „Jak długo będziecie sądzić niegodziwie *
     i trzymać stronę występnych?
Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym, *
oddajcie sprawiedliwość ubogim i nieszczęśliwym.
     Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza, *
     wyrwijcie go z rąk występnych”.
Lecz oni nie pojmują i nie rozumieją, †
błąkają się w ciemnościach; *
cała ziemia w posadach się chwieje.
     Rzekłem: „Jesteście bogami, *
     jesteście wszyscy synami Najwyższego”.
Lecz wy pomrzecie jak ludzie, *
poupadacie wszyscy jak książęta.
     Powstań, Boże, i dokonaj sądu nad ziemią, *
     bo wszystkie narody są Twoją własnością.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jeden jest prawodawca i sędzia, / ty nie sądź bliźniego.

3 ant. Wołałem do Pana, * a On mnie wysłuchał.

Psalm 120
Pragnienie pokoju

W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali (Rz 12, 12)

Wołałem do Pana w swoim utrapieniu, *
a On mnie wysłuchał.
     Uwolnij moje życie, Panie, †
     od warg kłamliwych *
     i podstępnego języka.
Co Bóg tobie uczyni †
i czym ci odpłaci, *
podstępny języku?
     Ostre strzały mocarza *
     i żar węgli płonących.
Biada mi, że przebywam wśród Twoich wrogów, *
że mieszkam pod namiotami barbarzyńców!
     Zbyt długo mieszkała moja dusza *
     z tymi, którzy nienawidzą pokoju.
Gdy ja głoszę pokój, *
oni dążą do wojny.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wołałem do Pana, a On mnie wysłuchał.

CZYTANIE

LG tom III: Poniedziałek IV, str. 932;LG skrócone: wg tabeli stron

Kpł 20, 26

     Będziecie dla Mnie święci, bo Ja jestem święty, Ja Pan, i oddzieliłem was od innych narodów, abyście byli moimi.

K. Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem.
W. Naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.

MODLITWA

LG tom III: Poniedziałek IV, str. 932; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, najlepszy Ojcze, Ty ustanowiłeś pracę, aby dzięki niej ludzie mogli się rozwijać i wzajemnie sobie pomagać, * spraw, abyśmy wytrwale pracowali i żyli jak Twoje dzieci w duchu prawdziwej miłości.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom III: Części stałe – tydzień IV, str. 548; LG skrócone: wg tabeli stron

Zebrani w dnia połowie,
By głosić chwałę Boga,
Wyznajmy naszą wiarę
I prośmy Go pokornie.

Bo choć w wieczności mieszka,
Do Niego czas należy
I bliski jest każdemu,
Kto spełnia Jego wolę.

Niech On rozjaśni rozum,
Zapali miłość w sercu,
Bo Jemu chcemy służyć
Przez pracę i modlitwę.

Wielbimy Ciebie, Boże,
Jedyny w Trójcy Świętej;
Niech słońce Twojej łaski
Oświeca naszą drogę. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom III: Poniedziałek IV, str. 930-932; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom III: Poniedziałek IV, str. 930-932; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Umocnij moje kroki * Twoim słowem, Panie.

Psalm 119, 129-136
XVII (Pe)
Prośba o pomoc w pełnieniu woli Bożej

Pełnią Prawa jest miłość (Rz 13, 10)

Twoje napomnienia, Panie, są przedziwne, *
dlatego przestrzega ich moja dusza.
     Poznanie Twoich słów oświeca *
     i naucza niedoświadczonych.
Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami, *
bo pragnę Twoich przykazań.
     Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, *
     tak jak czynisz z miłującymi Twe imię.
Umocnij moje kroki Twoim słowem, *
niech żadna niegodziwość nie panuje we mnie.
     Wyzwól mnie z ludzkiego ucisku, *
     a będę strzegł Twoich postanowień.
Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza *
i naucz mnie Twoich ustaw.
     Strumienie łez płyną z moich oczu, *
     bo nie zachowano Twego Prawa.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Umocnij moje kroki Twoim słowem, Panie.

2 ant. Jeden jest prawodawca i sędzia, * ty nie sądź bliźniego.

Psalm 82
Los niegodziwych sędziów

Nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan (1 Kor 4, 5)

Bóg powstaje w bożym zgromadzeniu, *
sprawuje swój sąd wśród istot niebieskich:
     „Jak długo będziecie sądzić niegodziwie *
     i trzymać stronę występnych?
Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym, *
oddajcie sprawiedliwość ubogim i nieszczęśliwym.
     Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza, *
     wyrwijcie go z rąk występnych”.
Lecz oni nie pojmują i nie rozumieją, †
błąkają się w ciemnościach; *
cała ziemia w posadach się chwieje.
     Rzekłem: „Jesteście bogami, *
     jesteście wszyscy synami Najwyższego”.
Lecz wy pomrzecie jak ludzie, *
poupadacie wszyscy jak książęta.
     Powstań, Boże, i dokonaj sądu nad ziemią, *
     bo wszystkie narody są Twoją własnością.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jeden jest prawodawca i sędzia, / ty nie sądź bliźniego.

3 ant. Wołałem do Pana, * a On mnie wysłuchał.

Psalm 120
Pragnienie pokoju

W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali (Rz 12, 12)

Wołałem do Pana w swoim utrapieniu, *
a On mnie wysłuchał.
     Uwolnij moje życie, Panie, †
     od warg kłamliwych *
     i podstępnego języka.
Co Bóg tobie uczyni †
i czym ci odpłaci, *
podstępny języku?
     Ostre strzały mocarza *
     i żar węgli płonących.
Biada mi, że przebywam wśród Twoich wrogów, *
że mieszkam pod namiotami barbarzyńców!
     Zbyt długo mieszkała moja dusza *
     z tymi, którzy nienawidzą pokoju.
Gdy ja głoszę pokój, *
oni dążą do wojny.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wołałem do Pana, a On mnie wysłuchał.

CZYTANIE

LG tom III: Poniedziałek IV, str. 932;LG skrócone: wg tabeli stron

Mdr 15, 1. 3

     Ty, Boże nasz, jesteś łaskawy i wierny, cierpliwy i miłosierny w rządach nad wszystkim. Ciebie znać – oto sprawiedliwość doskonała; pojąć Twą moc – oto źródło nieśmiertelności.

K. Miłosierny jest Pan i łaskawy.
W. Nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.

MODLITWA

LG tom III: Poniedziałek IV, str. 933; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, Panie winnicy i żniwa, Ty rozdzielasz pracę i dajesz sprawiedliwą zapłatę, spraw, abyśmy cierpliwie znosili codzienne trudy * i bez szemrania pełnili Twoją wolę.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom III: Części stałe – tydzień IV, str. 550; LG skrócone: wg tabeli stron

W tej przedwieczornej godzinie,
Gdy już jesteśmy znużeni,
Chcemy w pokornej modlitwie
Odnaleźć pokój i siłę.

Pochyl się, Panie, nad nami,
Nad ludzkim trudem i pracą,
Daj światło naszym umysłom,
A ręce uczyń sprawnymi.

Wszystko, co teraz czynimy,
Niech będzie zgodne z Twą wolą;
Pomóż nam Twoje królestwo
Budować w sercach człowieczych.

Bądź pochwalony, Wszechmocny,
Jedyny w Trójcy Najświętszej;
Ciebie niech światło słoneczne
I ciemność nocy wychwala. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom III: Poniedziałek IV, str. 930-932; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom III: Poniedziałek IV, str. 930-932; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Umocnij moje kroki * Twoim słowem, Panie.

Psalm 119, 129-136
XVII (Pe)
Prośba o pomoc w pełnieniu woli Bożej

Pełnią Prawa jest miłość (Rz 13, 10)

Twoje napomnienia, Panie, są przedziwne, *
dlatego przestrzega ich moja dusza.
     Poznanie Twoich słów oświeca *
     i naucza niedoświadczonych.
Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami, *
bo pragnę Twoich przykazań.
     Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, *
     tak jak czynisz z miłującymi Twe imię.
Umocnij moje kroki Twoim słowem, *
niech żadna niegodziwość nie panuje we mnie.
     Wyzwól mnie z ludzkiego ucisku, *
     a będę strzegł Twoich postanowień.
Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza *
i naucz mnie Twoich ustaw.
     Strumienie łez płyną z moich oczu, *
     bo nie zachowano Twego Prawa.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Umocnij moje kroki Twoim słowem, Panie.

2 ant. Jeden jest prawodawca i sędzia, * ty nie sądź bliźniego.

Psalm 82
Los niegodziwych sędziów

Nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan (1 Kor 4, 5)

Bóg powstaje w bożym zgromadzeniu, *
sprawuje swój sąd wśród istot niebieskich:
     „Jak długo będziecie sądzić niegodziwie *
     i trzymać stronę występnych?
Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym, *
oddajcie sprawiedliwość ubogim i nieszczęśliwym.
     Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza, *
     wyrwijcie go z rąk występnych”.
Lecz oni nie pojmują i nie rozumieją, †
błąkają się w ciemnościach; *
cała ziemia w posadach się chwieje.
     Rzekłem: „Jesteście bogami, *
     jesteście wszyscy synami Najwyższego”.
Lecz wy pomrzecie jak ludzie, *
poupadacie wszyscy jak książęta.
     Powstań, Boże, i dokonaj sądu nad ziemią, *
     bo wszystkie narody są Twoją własnością.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jeden jest prawodawca i sędzia, / ty nie sądź bliźniego.

3 ant. Wołałem do Pana, * a On mnie wysłuchał.

Psalm 120
Pragnienie pokoju

W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali (Rz 12, 12)

Wołałem do Pana w swoim utrapieniu, *
a On mnie wysłuchał.
     Uwolnij moje życie, Panie, †
     od warg kłamliwych *
     i podstępnego języka.
Co Bóg tobie uczyni †
i czym ci odpłaci, *
podstępny języku?
     Ostre strzały mocarza *
     i żar węgli płonących.
Biada mi, że przebywam wśród Twoich wrogów, *
że mieszkam pod namiotami barbarzyńców!
     Zbyt długo mieszkała moja dusza *
     z tymi, którzy nienawidzą pokoju.
Gdy ja głoszę pokój, *
oni dążą do wojny.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wołałem do Pana, a On mnie wysłuchał.

CZYTANIE

LG tom III: Poniedziałek IV, str. 933;LG skrócone: wg tabeli stron

Ba 4, 21b-22

     Dzieci, wołajcie do Boga, a wyrwie was z mocy, z ręki nieprzyjaciół. Ja zaś z ufnością oddałam Przedwiecznemu wybawienie wasze i rozradował mnie Święty miłosierdziem, jakie okaże wam prędko Przedwieczny, wasz Zbawca.

K. Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie.
W. Na swoją miłość, która trwa od wieków.

MODLITWA

LG tom III: Poniedziałek IV, str. 933; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, na Twoje wezwanie stajemy przed Tobą w godzinie, o której Apostołowie przychodzili do świątyni, spraw, aby modlitwa, jaką szczerym sercem zanosimy w imię Jezusa, * przyniosła zbawienie wszystkim wzywającym Twego imienia.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom III: Poniedziałek IV, str. 933-934; LG skrócone: Poniedziałek IV, str. 1083

Niech nasze serca sławią Ciebie, Boże,
A duch się cieszy Twoim majestatem,
Bo wciąż pamiętasz, pełen miłosierdzia,
O swoich synach.

Jedyne Słońce, które nie zachodzi,
Oświecasz drogę szukających Ciebie,
By wreszcie doszli do Twojego domu
Pełnego blasku.

Gdy dzień się schyli, cienie się wydłużą,
A noc nadejdzie mrokiem kryjąc ziemię,
Niech Twoja miłość płonie jasnym światłem
W człowieczych sercach.

O daj pozostać w Twojej obecności,
By się radować tylko Tobą, Panie,
A to, co było, oczyszczone łaską,
Niech wielbi Ciebie.

Niech Twoje imię będzie pochwalone,
Bo wielkie rzeczy dla nas uczyniłeś,
Najlepszy Ojcze razem z Twoim Synem
I Duchem Świętym. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom III: Poniedziałek IV, str. 934-936; LG skrócone: Poniedziałek IV, str. 1083-1086
Psalmy – LG tom III: Poniedziałek IV, str. 934-936; LG skrócone: Poniedziałek IV, str. 1083-1086

1 ant. Chwalcie Pana, * bo Jego łaska na wieki.

Psalm 136
Hymn paschalny

Opowiadanie czynów dokonanych przez Pana jest wysławianiem Boga (Kasjodor)

I

Chwalcie Pana, bo jest dobry, *
bo Jego łaska na wieki.
     Chwalcie Boga nad bogami, *
     bo Jego łaska na wieki.
Chwalcie Pana nad panami, *
bo Jego łaska na wieki.
     On sam cudów wielkich dokonał, *
     bo Jego łaska na wieki.
On w swej mądrości uczynił niebiosa, *
bo Jego łaska na wieki.
     On rozpostarł ziemię nad wodami, *
     bo Jego łaska na wieki.
On uczynił światła ogromne, *
bo Jego łaska na wieki.
     Słońce, by dniem władało, *
     bo Jego łaska na wieki.
Księżyc i gwiazdy, by władały nocą, *
bo Jego łaska na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Chwalcie Pana, bo Jego łaska na wieki.

2 ant. Wielkie i godne podziwu * są dzieła Twoje, / Panie, Boże wszechmogący.

II

On Egipcjanom pobił pierworodnych, *
bo Jego łaska na wieki.
     I wywiódł spośród nich Izraela, *
     bo Jego łaska na wieki.
Ręką potężną, wyciągniętym ramieniem, *
bo Jego łaska na wieki.
     Rozdzielił Morze Czerwone, *
     bo Jego łaska na wieki.
I środkiem morza przeprowadził Izraela, *
bo Jego łaska na wieki.
     Faraona z wojskiem strącił w Morze Czerwone, *
     bo Jego łaska na wieki.
I prowadził swój lud przez pustynię, *
bo Jego łaska na wieki.
     On pobił wielkich królów, *
     bo Jego łaska na wieki.
On uśmiercił królów potężnych, *
bo Jego łaska na wieki.
     Sichona, króla Amorytów, *
     bo Jego łaska na wieki.
I Oga, króla Baszanu, *
bo Jego łaska na wieki.
     A ziemię ich dał na własność, *
     bo Jego łaska na wieki.
Na własność swemu słudze Izraelowi, *
bo Jego łaska na wieki.
     Pamiętał o nas w naszym poniżeniu, *
     bo Jego łaska na wieki.
I uwolnił nas od wrogów, *
bo Jego łaska na wieki.
     On pokarm daje każdemu ciału, *
     bo Jego łaska na wieki.
Chwalcie Boga, niebiosa, *
bo Jego łaska na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wielkie i godne podziwu są dzieła Twoje, / Panie, Boże wszechmogący.

3 ant. W swoim wielkim miłosierdziu * Bóg na nowo nas zrodził do żywej nadziei.

Pieśń (1 P 1, 3-9)
Zmartwychwstanie Chrystusa podstawą nadziei

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
     On w swoim wielkim miłosierdziu †
     przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa *
     na nowo nas zrodził do żywej nadziei:
Do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, *
które jest zachowane dla was w niebie.
     Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni †
     mocą Bożą dla zbawienia, *
     gotowego objawić się w czasie ostatecznym.
Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku *
z powodu różnorodnych doświadczeń.
     Przez to wartość waszej wiary †
     okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, *
     które przecież próbuje się w ogniu;
Na sławę, cześć i chwałę *
przy objawieniu Jezusa Chrystusa.
     Wy Go miłujecie, choć nie widzieliście, *
     wy w Niego teraz wierzycie, chociaż nie widzicie.
A ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały, *
gdy osiągnięcie zbawienie dusz, cel waszej wiary.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. W swoim wielkim miłosierdziu / Bóg na nowo nas zrodził do żywej nadziei.

CZYTANIE

LG tom III: Poniedziałek IV, str. 937;LG skrócone: Poniedziałek IV, str. 1086

1 Tes 3, 12-13

     Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom III: Poniedziałek IV, str. 937; LG skrócone: Poniedziałek IV, str. 1086

K.   Miłujmy się wzajemnie, * Bo miłość jest z Boga.
W.  Miłujmy się wzajemnie, / Bo miłość jest z Boga.
K.   Każdy, kto miłuje, narodził się z Boga.
W.  Bo miłość jest z Boga.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Miłujmy się wzajemnie, / Bo miłość jest z Boga.

PIEŚŃ MARYI

LG tom III: Poniedziałek IV, str. 937;LG skrócone: Poniedziałek IV, str. 1086

Łk 1, 46-55

Ant. Niech moja dusza * zawsze uwielbia Ciebie, mój Boże.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
     Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
     Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
     Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
     nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
     Strącił władców z tronu, *
     a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
     Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
     pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Niech moja dusza / zawsze uwielbia Ciebie, mój Boże.

PROŚBY

LG tom III: Poniedziałek IV, str. 937; LG skrócone: Poniedziałek IV, str. 1086-1087

Można użyć krótszej formy próśb.

Jezus nie opuszcza tych, którzy w Nim pokładają nadzieję. Zanośmy więc do Niego nasze pokorne prośby:

Wysłuchaj nas, Jezu, nasz Boże.

Chryste Panie, nasza światłości, oświeć swój Kościół,
aby głosił narodom wielką tajemnicę zbawienia.

Wysłuchaj nas, Jezu, nasz Boże.

Zachowaj kapłanów i sługi swego Kościoła,
aby głosząc innym Ewangelię, sami wiernie Tobie służyli.

Wysłuchaj nas, Jezu, nasz Boże.

Wspomagaj małżonków hojnymi łaskami,
aby przez miłość byli doskonałym obrazem Twojego Kościoła.

Wysłuchaj nas, Jezu, nasz Boże.

Ty przez swoją krew przyniosłeś pokój światu,
oddal od nas grzech niezgody i wojnę, która niesie zniszczenie.

Wysłuchaj nas, Jezu, nasz Boże.

Udziel wszystkim zmarłym przebaczenia grzechów,
niechaj się radują we wspólnocie świętych.

Wysłuchaj nas, Jezu, nasz Boże.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom III: Poniedziałek IV, str. 937-938; LG skrócone: Poniedziałek IV, str. 1087

     Panie Jezu, pozostań z nami, bo ma się ku wieczorowi, towarzysząc nam w drodze do niebieskiej ojczyzny oświecaj nasze serca i umacniaj nadzieję, * abyśmy razem z naszymi braćmi poznawali Ciebie w Piśmie świętym i w łamaniu chleba.Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty.

HYMN

LG tom III: Części stałe – tydzień IV, str. 1017; LG skrócone: Części stałe – tydzień IV, str. 1168

Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada
I blask słoneczny już niknie na niebie;
Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie
Dla Twoich wiernych.

Twoja obecność niech dla nas się stanie
Bezpiecznym portem i pewnym schronieniem;
Serca napełnij pokojem i ciszą,
Najlepszy Ojcze.

Bądź przy nas także w ostatniej godzinie,
Gdy kształty rzeczy zacierać się poczną;
Pochwyć za rękę i wprowadź do domu
Wiecznego trwania.

Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje,
Niech dnie i noce naszego istnienia
Niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią
W Jedynej Trójcy. Amen.

PSALMODIA

LG tom III: Poniedziałek, str. 1025-1026; LG skrócone: Poniedziałek, str. 1177-1178

Ant. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski * i wielkiego miłosierdzia.

Psalm 86
O pomoc w przeciwnościach

Błogosławiony Bóg, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu (2 Kor 1, 3. 4)

Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, *
bo biedny jestem i ubogi.
     Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny, *
     zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, †
Panie, zmiłuj się nade mną, *
bo nieustannie wołam do Ciebie.
     Uraduj duszę swego sługi, *
     ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, *
pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
     Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją *
     i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, *
ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
     Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, *
     ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone †
i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, *
będą sławiły Twe imię.
     Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, *
     tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, †
bym postępował według Twojej prawdy, *
nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
     Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, *
     i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, *
a życie moje wyrwałeś z głębin Otchłani.
     Boże, pyszni przeciw mnie powstali †
     i zgraja zuchwalców czyha na me życie, *
     a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, *
do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
     Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, †
     siły swej udziel słudze Twojemu, *
     ocal syna swojej służebnicy!
Daj mi znak dobroci, †
aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, *
żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski / i wielkiego miłosierdzia.

CZYTANIE

LG tom III: Poniedziałek, str. 1026;LG skrócone: Poniedziałek, str. 1178

1 Tes 5, 9-10

     Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom III: Poniedziałek, str. 1026; LG skrócone: Części stałe, str. 1169

K.   W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.
K.   Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
W.  Powierzam ducha mojego.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.

PIEŚŃ SYMEONA

LG tom III: Poniedziałek, str. 1026-1027;LG skrócone: Części stałe, str. 1170

Łk 2, 29-32

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
według słowa Twojego,
     Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
     któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
Światło na oświecenie pogan *
i chwałę ludu Twego, Izraela.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

MODLITWA

LG tom III: Poniedziałek, str. 1027; LG skrócone: Poniedziałek, str. 1179

     Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy * wydało plon w wieczności.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LG tom III: Części stałe, str. 1018-1019; LG skrócone: Części stałe, str. 1171-1172

     Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Podziel się na:
 • Śledzik
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Digg
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Blip
 • Grono.net
 • Drukuj