Papieski Intencje na 2014

Styczeń

  • Intencja ogólna: Aby był promowany autentyczny rozwój gospodarczy, szanujący godność wszystkich ludzi i wszystkich ludów.
  • Intencja misyjna: Aby chrześcijanie różnych wyznań mogli podążać do jedności, której pragnie Chrystus.

Luty Czytaj dalej

Intencje na 2013

Styczeń

  • Intencja ogólna: Aby w tym Roku Wiary chrześcijanie mogli głębiej poznać tajemnicę Chrystusa i z radością dawać świadectwo o darze wiary w Niego.
  • Intencja misyjna: Aby wspólnoty chrześcijańskie na Bliskim Wschodzie, często dyskryminowane, były obdarzane przez Ducha Świętego mocą wierności i wytrwałości.

Luty Czytaj dalej

Papieski Intencje na 2012

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2012 (ogólna i misyjna)

Styczeń

Ogólna: Aby ofiary katastrof naturalnych otrzymywały pomoc duchową i materialną,  potrzebną do odbudowania życia.

Misyjna: Aby zaangażowanie chrześcijan na rzecz pokoju było okazją do dawania świadectwa  o Chrystusie wszystkim ludziom dobrej woli.

 Luty Czytaj dalej

Papieskie Intencje na rok 2011

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2011 (ogólna i misyjna)

Styczeń
ogólna: Aby bogactwa świata stworzonego – jako cenny dar Boga dla ludzi – były chronione, dobrze wykorzystywane i dostępne dla wszystkich.
misyjna: Aby chrześcijanie doszli do pełnej jedności, świadcząc, że Bóg jest Ojcem całej ludzkości.

Luty  Czytaj dalej