Brewiarz na jutro


Czwartek III tygodnia Okresu Zwykłego


K. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Psalm 24
Pan wkracza do świątyni

Bramy niebios zostały otwarte dla Chrystusa ze względu na wywyższenie Jego ludzkiej natury (św. Ireneusz)

Antyfona – LG tom III: Czwartek III, str. 856; LG skrócone: Czwartek III, str. 1010
Psalm – LG tom III: Psalm 24, str. 534-535; LG skrócone: Psalm 24, str. 694

Ant. Unieście się, odwieczne podwoje, / aby mógł wkroczyć Król chwały.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat cały i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami.

Ant. Unieście się, odwieczne podwoje, / aby mógł wkroczyć Król chwały.

Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, †
którego dusza nie lgnęła do marności *
i nie przysięgał kłamliwie.

Ant. Unieście się, odwieczne podwoje, / aby mógł wkroczyć Król chwały.

On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

Ant. Unieście się, odwieczne podwoje, / aby mógł wkroczyć Król chwały.

Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
„Któż jest tym Królem chwały?” †
Pan dzielny i potężny, *
Pan potężny w boju.

Ant. Unieście się, odwieczne podwoje, / aby mógł wkroczyć Król chwały.

Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
„Któż jest tym Królem chwały?” *
Pan Zastępów, On jest Królem chwały.

Ant. Unieście się, odwieczne podwoje, / aby mógł wkroczyć Król chwały.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Unieście się, odwieczne podwoje, / aby mógł wkroczyć Król chwały.

Jeśli psalm Wezwania ze swoją antyfoną ma poprzedzać Jutrznię, można go opuścić ze słusznej przyczyny.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom III: Czwartek III, str. 856; LG skrócone: Czwartek III, str. 1010

Jak błyskawica znak Twój zajaśnieje
W dniu ostatecznym ludzkości,
Gdy będziesz, Chryste, sądził pokolenia
Według ich czynów i myśli.

Nadejdzie wtedy kres wszelkiego czasu,
Niebo i ziemia przeminą,
A Ty otworzysz księgę naszych sumień,
Patrząc w ich głębię tajemną.

Ufamy Tobie, miłosierny Panie,
Któryś swą męką nas zbawił,
I naszą wieczność w dłonie Twe składamy
Pełni pokornej nadziei.

Więc nie odrzucaj owiec Twego stada,
Dobry Pasterzu i Królu,
Lecz okaż litość, którą obiecałeś
Tym, co zdążają za Tobą.

Baranku Boży, zmiłuj się nad nami,
Umieść po swojej prawicy,
A Tobie z Ojcem i Najświętszym Duchem
Chwała niech będzie na wieki. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom III: Czwartek III, str. 857-859; LG skrócone: Czwartek III, str. 1011-1013
Psalmy – LG tom III: Czwartek III, str. 857-859; LG skrócone: Czwartek III, str. 1011-1013

1 ant. Wejrzyj, Panie, * i zobacz nasze poniżenie.

Psalm 89, 39-53
Upadek domu Dawida

Wzbudził Bóg moc zbawczą w domu Dawida (por. Łk 1, 69)

IV

Panie, ze wzgardą odrzuciłeś swego pomazańca *
i rozgniewałeś się na niego.
     Zerwałeś przymierze z Twoim sługą, *
     zrzuciłeś na ziemię jego koronę.
Zburzyłeś jego mury, *
zrujnowałeś jego twierdze.
     Ograbili go wszyscy przechodzący drogą, *
     stał się pośmiewiskiem dla swoich sąsiadów.
Podniosłeś prawicę nieprzyjaciół jego, *
radością napełniłeś wszystkich jego wrogów.
     Stępiłeś ostrze jego miecza *
     i nie podtrzymałeś go w bitwie.
Pozbawiłeś blasku jego berło, *
tron jego wywróciłeś na ziemię.
     Skróciłeś dni jego młodości, *
     okryłeś go niesławą.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wejrzyj, Panie, i zobacz nasze poniżenie.

2 ant. Jam jest odrośl i potomstwo Dawida, * gwiazda świecąca poranna.

V

Jak długo, Panie? Czy zawsze będziesz się ukrywał? *
Czy Twoje oburzenie będzie płonąć jak ogień?
     Pamiętaj, jak krótkie jest moje życie, *
     jak znikomymi stworzyłeś wszystkich ludzi.
Czy jest ktoś, kto by żył i nie zaznał śmierci, *
kto by swoje życie wyzwolił z władzy Otchłani?
     Gdzież są, o Panie, Twoje dawne łaski, *
     któreś na swoją wierność zaprzysiągł Dawidowi?
Wspomnij, Panie, na zniewagę sług Twoich, *
noszę w swoim własnym sercu całą wrogość pogan,
     Z jaką szydzą, Panie, przeciwnicy Twoi *
     i wyśmiewają kroki Twojego pomazańca.
Niech Pan będzie błogosławiony na wieki! *
Amen, amen!
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jam jest odrośl i potomstwo Dawida, / gwiazda świecąca poranna.

3 ant. Lata nasze przemijają jak trawa, * a Ty, Boże, trwasz na wieki.

Psalm 90
Bóg nadzieją człowieka

Jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień (2 P 3, 8)

Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką *
z pokolenia na pokolenie.
     Zanim narodziły się góry, †
     nim powstał świat i ziemia, *
     od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem.
Obracasz w proch człowieka *
i mówisz: „Wracajcie, synowie ludzcy”.
     Bo tysiąc lat w Twoich oczach †
     jest jak wczorajszy dzień, który minął, *
     albo straż nocna.
Porywasz ich, stają się niby sen poranny, *
jak trawa, która rośnie:
     Rankiem zielona i kwitnąca, *
     wieczorem więdnie i usycha.
Zaprawdę, Twój gniew nas niszczy, *
trwoży nas Twoje oburzenie.
     Położyłeś przed sobą nasze grzechy, *
     nasze skryte winy w świetle Twojego oblicza.
Wszystkie nasze dni mijają w Twoim gniewie, *
nasze lata dobiegają końca jak westchnienie.
     Miarą naszego życia jest lat siedemdziesiąt, *
     osiemdziesiąt, gdy jesteśmy mocni.
A większość z nich, to trud i marność, *
bo szybko mijają, my zaś odlatujemy.
     Któż może poznać siłę Twego gniewu *
     i kto znieść zdoła moc Twego oburzenia?
Naucz nas liczyć dni nasze, *
byśmy zdobyli mądrość serca.
     Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał? *
     Bądź litościwy dla sług Twoich.
Nasyć nas o świcie swoją łaską, *
abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.
     Daj radość w zamian za dni Twego ucisku, *
     za lata, w których zaznaliśmy niedoli.
Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło, *
a Twoja chwała nad ich synami.
     Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad nami †
     i wspieraj pracę rąk naszych, *
     dzieło rąk naszych wspieraj!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Lata nasze przemijają jak trawa, / a Ty, Boże, trwasz na wieki.

Werset – LG tom III: Czwartek III, str. 859; LG skrócone: Czwartek III, str. 1013

K. W Tobie, Panie, jest źródło życia.
W. I w Twojej światłości oglądamy światło.

I CZYTANIE

LG tom III: Czwartek III zw, str. 102-103

Z Księgi Powtórzonego Prawa 30, 1-20

Obietnica przebaczenia po wygnaniu
     W owych dniach Mojżesz przemówił do ludu tymi słowami: „Kiedy się spełnią dla ciebie wszystkie te słowa: błogosławieństwo i przekleństwo, które ci obwieściłem; jeśli rozważysz je w swym sercu, będąc między wszystkimi narodami, do których Pan, Bóg twój, cię wypędzi – jeśli wrócisz do Pana, Boga swego, będziesz słuchał Jego głosu we wszystkim, co ja ci dzisiaj rozkazuję, i ty, i synowie twoi z całego swego serca i z całej swojej duszy: odwróci też i Pan, Bóg twój, twoje wygnanie i zlituje się nad tobą. Zgromadzi cię na nowo spośród wszystkich narodów, gdzie cię Pan, Bóg twój, rozproszył. Choćby twoi wygnańcy byli na krańcach nieba, zgromadzi cię stamtąd Pan, Bóg twój, i stamtąd cię zabierze. Sprowadzi cię Pan, Bóg twój, do ziemi, którą przodkowie twoi otrzymali w posiadanie, abyś ją odzyskał; uczyni cię szczęśliwym i rozmnoży cię bardziej niż twoich przodków.
     Pan, Bóg twój, dokona obrzezania twego serca i serca twych potomków, żebyś miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, po to, abyś żył. Wszystkie te przekleństwa ześle Pan, Bóg twój, na twoich wrogów i na tych, który cię nienawidzą i będą prześladować. Ty znowu będziesz słuchał głosu Pana, wypełniając wszystkie polecenia, które ja tobie dziś daję. Pan, Bóg twój, poszczęści tobie w każdym poczynaniu twej ręki, w owocach twego łona, przychówku bydła i płodach ziemi. Bo Pan na nowo będzie się cieszył ze świadczenia ci dobrodziejstw, jak cieszył się wyświadczając je twoim przodkom, jeśli będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, przestrzegając Jego poleceń i postanowień zapisanych w księdze tego Prawa; jeśli wrócisz do Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej swojej duszy.
     Polecenie to bowiem, które ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. Nie jest w niebiosach, by można było powiedzieć: «Któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je». I nie jest za morzem, aby można było powiedzieć: «Któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je». Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić.
     Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym bogom, służąc im – oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu.
     Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi”.

RESPONSORIUM

Jr 29, 13-14; Mt 7, 7

W. Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, / albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca, * Ja zaś sprawię, że Mnie znajdziecie, / i los wasz odwrócę.
K. Szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. W. Ja zaś sprawię, że Mnie znajdziecie, / i los wasz odwrócę.

II CZYTANIE

LG tom III: Czwartek III zw, str. 104-105

Kazanie Jana, biskupa Neapolu(Kazanie 7)

Pan moim światłem i zbawieniem moim
     „Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać?” Jakże rozumny był to sługa, który wiedział, że jest oświecany, wiedział, skąd jest oświecany i w jaki sposób jest oświecany. Widział światło; nie to, które zmierza ku zachodowi, lecz to, „którego oko nie widzi”. Umysły oświecone tym światłem nie popadają w grzechy, nie ulegają wadom.
     Powiedział Pan: „Chodźcie, dopóki światłość macie”. O jakim to świetle mówił, jeśli nie o sobie samym? Wszak mówił: „Jako światło przyszedłem na świat”, aby ci, którzy widzą, nie widzieli, niewidomi zaś odzyskali wzrok. Pan przeto jest naszym światłem, „Słońcem sprawiedliwości” opromieniającym Kościół powszechny na całej ziemi. Prorok zapowiadał to w słowach: „Pan moim światłem i zbawieniem moim; kogóż mam się lękać?”
     Człowiek wewnętrznie oświecony nie chwieje się, nie zbacza z drogi, wszystko wytrzyma. Ten, kto z dala widzi już ojczyznę, znosi przeciwności, nie smucą go doczesne niepowodzenia, ale całą swą moc odnajduje w Bogu. Uniża się, wytrzymuje próby, a pełen pokory zachowuje cierpliwość. Owo Światło prawdziwe, „które oświeca każdego człowieka, gdy na ten świat przychodzi”, daje się wszystkim, którzy boją się Boga, ogarnia kogo chce i kiedy chce. Objawia się temu, komu Syn pragnie objawić.
     Wraz z brzaskiem tego światła ten, kto mieszkał w mroku i cieniu śmierci, czyli w mroku zła i cieniu grzechów, zastanawia się nad sobą, odczuwa lęk, żałuje, okrywa się wstydem i powiada: „Pan moim światłem i zbawieniem moim; kogóż mam się lękać?” To naprawdę wielkie zbawienie, bracia moi. Słabości się ono nie lęka, nie ustępuje przed znużeniem, nie zatrzymuje się przed cierpieniem. Powinniśmy przeto wołać ze wszystkich sił, nie tylko językiem, ale i myślą: „Pan światłem i zbawieniem moim; kogóż mam się lękać?”
     Skoro oświeca, skoro zbawia, kogóż mam się lękać? Niech przyjdą nawałnice pokus! „Pan moim światłem!” Przyjść mogą, zwyciężyć nie mogą; oblegać mogą, zdobyć nie mogą! Niechaj przychodzi zaślepienie zmysłów! „Pan moim światłem”. On naszą mocą. On daje się nam, my zaś powierzamy się Jemu. Spieszcie więc do lekarza, dopóki jeszcze możecie, abyście dopiero wtedy nie postanowili pójść, kiedy już nie będzie wam dane.

RESPONSORIUM

Mdr 9, 10. 4

W. Ześlij, Panie, Mądrość od tronu swej chwały, / by przy mnie będąc pracowała ze mną, * Abym poznał, co jest Tobie miłe.
K. Daj mi, Panie, Mądrość, co dzieli tron z Tobą. W. Abym poznał, co jest Tobie miłe.

MODLITWA

LG tom III: Czwartek III zw, str. 105; LG skrócone: III tydzień Okresu Zwykłego, str. 606

     Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, kieruj naszym życiem według swego upodobania, abyśmy w imię Twojego umiłowanego Syna * mogli obfitować w dobre uczynki.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom III: Czwartek III, str. 859-860; LG skrócone: Czwartek III, str. 1014

Bądź pochwalony, Stworzycielu świata,
Jedyne źródło mądrości i wiedzy;
Ty jesteś Słońcem o jaśniejszym blasku
Niż to, co wschodzi.

Ty nas wezwałeś, miłosierny Panie,
Z ciemności grzechu do światła zbawienia;
Własny swój obraz wciąż odnawiasz w duszach
Darami łaski.

Prawdą napełnij serca i umysły,
A wolę rozpal pokorną miłością,
Aby przez nasze słowa i uczynki
Poznano Ciebie.

Bądź pochwalony, Boże, jeden w Trójcy,
Co swoim tchnieniem ożywiasz człowieka;
Niebo i ziemia niech wysławia Ciebie
Radosnym hymnem. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom III: Czwartek III, str. 860-862; LG skrócone: Czwartek III, str. 1014-1016
Psalmy – LG tom III: Czwartek III, str. 860-862; LG skrócone: Czwartek III, str. 1014-1016

1 ant. Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie, * miasto Boże.

Psalm 87
Syjon matką narodów

Górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką (Ga 4, 26)

Gród Jego wznosi się na świętych górach, †
umiłował Pan bramy Syjonu *
bardziej niż wszystkie namioty Jakuba.
     Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie, *
     miasto Boże.
„Wymienię Egipt i Babilon *
wśród tych, którzy mnie znają.
     Oto Filistea, Tyr i Etiopia, *
     nawet taki kraj tam się narodził”.
O Syjonie powiedzą: †
„Każdy człowiek urodził się na nim, *
a Najwyższy sam go umacnia”.
     Pan zapisuje w księdze ludów: *
     „Oni się tam narodzili”.
I tańcząc śpiewać będą: *
„Wszystkie moje źródła są w tobie”.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie, / miasto Boże.

2 ant. Oto Pan przychodzi z mocą, * a z Nim idzie Jego nagroda.

Pieśń (Iz 40, 10-17)
Dobroć i wielkość Boga

Oto przyjdę niebawem, a moja nagroda jest ze mną (Ap 22, 12)

Oto Pan Bóg przychodzi z mocą *
i Jego ramię dzierży władzę.
     Oto z Nim idzie Jego nagroda, *
     a przed Nim Jego zapłata.
Podobny jest do pasterza pasącego swe stado, *
który je gromadzi swoim ramieniem,
     Jagnięta nosi na swej piersi, *
     owce karmiące prowadzi łagodnie.
Któż swoją garścią zmierzył morskie wody *
i piędzią wymierzył niebiosa?
     Kto zawarł całą ziemię w miarce, †
     kto ciężar gór zbadał na wadze *
     i pagórki na szalach?
Któż zdołał przeniknąć ducha Pana, *
kto jako doradca dawał Mu wskazania?
     Do kogo On się zwracał o radę i światło, *
     aby Go pouczył o ścieżkach prawa,
Żeby udzielił Mu wiedzy *
i drogę roztropności ukazał?
     Oto narody są jak kropla wody u wiadra, †
     uważa się je za pyłek na szali, *
     a wyspy ważą tyle, co ziarnko prochu.
Lasów Libanu nie starczy na paliwo *
ani jego zwierzyny na całopalenie.
     Niczym są przed Nim wszystkie ludy *
     i znaczą dla Niego tyle, co nicość i pustka.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Oto Pan przychodzi z mocą, / a z Nim idzie Jego nagroda.

3 ant. Wysławiajcie Pana, Boga naszego, * pokłon Mu oddajcie w Jego świątyni.

Psalm 99
Chwalcie Najświętszego Boga

Zasiadasz, Panie, nad cherubinami, Ty, który stając się podobnym do nas, uzdrowiłeś ziemię (św. Atanazy)

Pan jest Królem, drżą narody, *
zasiada na tronie z cherubów, a ziemia się trzęsie.
     Wielki jest Pan na Syjonie, *
     wywyższony ponad wszystkie ludy.
Niech wielbią imię Twoje, wielkie i straszliwe, *
ono jest święte.
     I króluje Potężny, który sprawiedliwość kocha: †
     Tyś ład ustanowił, *
     wymierzasz sprawiedliwość i prawo w Jakubie.
Wysławiajcie Pana, naszego Boga, †
padajcie przed podnóżkiem stóp Jego, *
bo On jest święty.
     Wśród Jego kapłanów są Mojżesz i Aaron †
     i Samuel wśród tych, którzy wzywali Jego imienia, *
     wzywali Pana, a On ich wysłuchał.
Przemawiał do nich w słupie obłoku, *
a oni strzegli przykazań i prawa, które im nadał.
     Boże, nasz Panie, Tyś ich wysłuchał, *
     łaskę im okazałeś, lecz karałeś występki.
Wysławiajcie Pana, Boga naszego, †
pokłon oddajcie Jego świętej górze, *
bo Pan nasz i Bóg jest święty.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wysławiajcie Pana, Boga naszego, / pokłon Mu oddajcie w Jego świątyni.

CZYTANIE

LG tom III: Czwartek III, str. 862;LG skrócone: Czwartek III, str. 1017

1 P 4, 10-11

     Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Jeżeli kto ma dar przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. Jeżeli kto pełni posługę, niech czyni to mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom III: Czwartek III, str. 863; LG skrócone: Czwartek III, str. 1017

K.   Wołam z całego serca: * Wysłuchaj mnie, Panie.
W.  Wołam z całego serca: / Wysłuchaj mnie, Panie.
K.   Będę zachowywał Twoje Prawo.
W.  Wysłuchaj mnie, Panie.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Wołam z całego serca: / Wysłuchaj mnie, Panie.

PIEŚŃ ZACHARIASZA

LG tom III: Czwartek III, str. 863;LG skrócone: Czwartek III, str. 1017

Łk 1, 68-79

Ant. Służmy Panu w pobożności, * a wybawi nas od naszych nieprzyjaciół.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
     I wzbudził dla nas moc zbawczą *
     w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
     Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
     i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
     Na przysięgę, którą złożył *
     ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
     W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
     po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
     Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
     przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
     By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
     aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Służmy Panu w pobożności, / a wybawi nas od naszych nieprzyjaciół.

PROŚBY

LG tom III: Czwartek III, str. 863; LG skrócone: Czwartek III, str. 1017

Dzięki składajmy Bogu Ojcu, który z miłością kieruje losami swojego ludu. Radosnym sercem wołajmy do Niego:

Chwała Tobie, Panie, przez wszystkie wieki.

Ojcze nieskończenie dobry, Ty w przedziwny sposób stworzyłeś człowieka i w jeszcze cudowniejszy sposób odnowiłeś jego godność,
wysławiamy Cię za Twoją miłość.

Chwała Tobie, Panie, przez wszystkie wieki.

Na początku tego dnia daj naszym sercom gotowość pełnienia Twojej służby,
aby nasze myśli i czyny przyniosły Ci chwałę.

Chwała Tobie, Panie, przez wszystkie wieki.

Oczyść nasze serca z wszelkich złych pragnień,
abyśmy starali się zawsze pełnić Twoją wolę.

Chwała Tobie, Panie, przez wszystkie wieki.

Otwórz nam oczy na potrzeby bliźnich,
aby nie byli pozbawieni naszej braterskiej miłości.

Chwała Tobie, Panie, przez wszystkie wieki.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom III: Czwartek III, str. 863; LG skrócone: Czwartek III, str. 1017-1018

     Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Syn nawiedził nas jak słońce wschodzące na wysokości, wejrzyj na ludy, które pozostają w cieniu śmierci, * i oświeć je światłem Chrystusa.Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom III: Części stałe – tydzień III, str. 546; LG skrócone: wg tabeli stron

O tajemniczy Płomieniu,
Źródło miłości i prawdy,
Pocieszycielu strapionych,
Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy!

Ożywcza roso w znużeniu,
Ogniu wśród chłodu zwątpienia
I jasne światło nadziei,
Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy!

Niech Twoja łaska przeniknie
Umysł i serce człowiecze,
Gdy z całą mocą wołamy:
Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy!

Niech będzie chwała na wieki
Ojcu, Synowi i Tobie,
A Ty odpowiedz wezwaniu:
Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy! Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom III: Czwartek III, str. 864-867; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom III: Czwartek III, str. 864-867; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Podtrzymuj mnie, Panie, według swej obietnicy, * a żyć będę.

Psalm 119, 113-120
XV (Samech)
Nienawiść grzechu

Nienawidzę ludzi chwiejnego serca, *
a Prawo Twoje, Panie, miłuję.
     Ty jesteś moim obrońcą i tarczą moją, *
     wyczekuję Twojego słowa.
Odstąpcie ode mnie, złoczyńcy, *
strzec będę przykazań mego Boga.
     Podtrzymuj mnie według swej obietnicy, a żyć będę, *
     nie zawiedź mojej nadziei.
Wesprzyj mnie, aby mnie uratować, *
abym cieszył się zawsze z Twoich ustaw.
     Odrzucasz wszystkich, którzy odchodzą od Twych przykazań, *
     bo zamiary ich są kłamliwe.
Odtrącasz jak żużel wszystkich grzeszników ziemi, *
dlatego miłuję Twoje napomnienia.
     Drży moje ciało z bojaźni przed Tobą *
     i lękam się Twoich wyroków.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Podtrzymuj mnie, Panie, według swej obietnicy, / a żyć będę.

2 ant. Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawco, * i odpuść nam grzechy.

Psalm 79, 1-5. 8-11. 13
Lament nad gruzami Jerozolimy

O gdybyś i ty, Jeruzalem, poznało to, co służy pokojowi! (Łk 19, 42)

Boże, poganie wtargnęli do Twego dziedzictwa, †
zbezcześcili Twój święty przybytek, *
Jeruzalem obrócili w ruiny.
     Ciała sług Twoich wydali na pastwę ptaków z nieba, *
     zwierzętom ziemskim ciała Twoich wiernych.
Ich krew rozlali jak wodę wokół Jeruzalem, *
i nie miał ich kto pogrzebać.
     Przedmiotem wzgardy staliśmy się dla sąsiadów, *
     igraszką i pośmiewiskiem dla otoczenia.
Jak długo, Panie? †
Czy wiecznie będziesz się gniewał, *
a Twoja zapalczywość płonąć będzie jak ogień?
     Nie pamiętaj nam win przodków naszych, †
     niech szybko nas spotka Twoje zmiłowanie, *
     gdyż bardzo jesteśmy słabi.
Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawco, *
dla chwały Twojego imienia;
     Wyzwól nas i odpuść nam grzechy *
     przez wzgląd na swoje imię.
Czemu mają mówić poganie: *
„Gdzież ich Bóg jest teraz?”
     Niech na oczach naszych poganie się dowiedzą, *
     że jest pomsta za krwi Twoich sług przelanie.
Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie *
i mocą Twego ramienia ocal na śmierć skazanych.
     My zaś, lud Twój i owce Twojej trzody, †
     będziemy wielbić Ciebie na wieki *
     i przez pokolenia głosić Twoją chwałę.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawco, / i odpuść nam grzechy.

3 ant. Boże Zastępów, wejrzyj z nieba * i nawiedź tę winorośl.

Psalm 80
Nawiedź, Panie, swoją winnicę

Przyjdź, Panie Jezu! (Ap 22, 20)

Usłysz, Pasterzu Izraela, †
Ty, który jak trzodę prowadzisz ród Józefa, *
Ty, który zasiadasz nad cherubami!
     Ukaż się przed Efraimem, Beniaminem i Manassesem, *
     wzbudź swą potęgę i przyjdź nam z pomocą.
Odnów nas, Boże, †
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, *
a będziemy zbawieni.
     Panie, Boże Zastępów, jak długo gniewać się będziesz *
     pomimo modłów Twojego ludu?
Nakarmiłeś go chlebem płaczu, *
obficie napoiłeś łzami.
     Uczyniłeś nas przyczyną zwady sąsiadów, *
     a wrogowie nasi z nas szydzą.
Odnów nas, Boże Zastępów, †
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, *
a będziemy zbawieni.
     Przeniosłeś winorośl z Egiptu *
     i zasadziłeś ją wygnawszy pogan.
Przygotowałeś dla niej glebę, *
a ona zapuściła korzenie i napełniła ziemię.
     W jej cieniu skryły się góry, *
     jej gałęzie okryły potężne cedry.
Rozpostarła swe pędy aż do Morza, *
aż do Rzeki swoje latorośle.
     Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie *
     i każdy przechodzień zrywa jej grona?
Niszczy ją dzik leśny *
i obgryzają polne zwierzęta.
     Powróć, Boże Zastępów, *
     wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, *
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.
     A ci, którzy ją spalili i wycięli, *
     niech zginą od grozy Twojego oblicza.
Wyciągnij rękę nad mężem Twej prawicy, *
nad synem człowieczym, którego umocniłeś w swej służbie.
     Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, *
     daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.
Odnów nas, Panie, Boże Zastępów, †
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, *
a będziemy zbawieni.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Boże Zastępów, wejrzyj z nieba / i nawiedź tę winorośl.

CZYTANIE

LG tom III: Czwartek III, str. 867;LG skrócone: wg tabeli stron

Mdr 19, 22

     Pod każdym względem wywyższyłeś lud Twój, Panie, i rozsławiłeś, i nie zapomniałeś, wspierając go w każdym czasie i na każdym miejscu.

K. Ty jesteś Bogiem działającym cuda.
W. Ludziom objawiłeś swą potęgę.

MODLITWA

LG tom III: Czwartek III, str. 867; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, o trzeciej godzinie zesłałeś Ducha Świętego na modlących się Apostołów, * daj nam dzisiaj udział w Jego łaskach.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom III: Części stałe – tydzień III, str. 548; LG skrócone: wg tabeli stron

Jezu, zmęczony wędrówką
Wśród upalnego południa,
Siadłeś przy studni Jakuba,
By nas orzeźwić swym słowem.

Tam obiecałeś nam wodę
Krzepiącą w drodze ku Bogu,
Która swe źródło ma w Tobie
I moc przywraca znużonym.

Z Tobą, dla Ciebie i w Tobie
Pragniemy dzień ten uświęcić,
Aby nasz skromny wysiłek
Wysławiał Boga z radością.

Ojcu i Tobie, o Chryste,
Z Najświętszym Duchem miłości
Chwała niech będzie na wieki,
A pokój ludziom na ziemi. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom III: Czwartek III, str. 864-867; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom III: Czwartek III, str. 864-867; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Podtrzymuj mnie, Panie, według swej obietnicy, * a żyć będę.

Psalm 119, 113-120
XV (Samech)
Nienawiść grzechu

Nienawidzę ludzi chwiejnego serca, *
a Prawo Twoje, Panie, miłuję.
     Ty jesteś moim obrońcą i tarczą moją, *
     wyczekuję Twojego słowa.
Odstąpcie ode mnie, złoczyńcy, *
strzec będę przykazań mego Boga.
     Podtrzymuj mnie według swej obietnicy, a żyć będę, *
     nie zawiedź mojej nadziei.
Wesprzyj mnie, aby mnie uratować, *
abym cieszył się zawsze z Twoich ustaw.
     Odrzucasz wszystkich, którzy odchodzą od Twych przykazań, *
     bo zamiary ich są kłamliwe.
Odtrącasz jak żużel wszystkich grzeszników ziemi, *
dlatego miłuję Twoje napomnienia.
     Drży moje ciało z bojaźni przed Tobą *
     i lękam się Twoich wyroków.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Podtrzymuj mnie, Panie, według swej obietnicy, / a żyć będę.

2 ant. Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawco, * i odpuść nam grzechy.

Psalm 79, 1-5. 8-11. 13
Lament nad gruzami Jerozolimy

O gdybyś i ty, Jeruzalem, poznało to, co służy pokojowi! (Łk 19, 42)

Boże, poganie wtargnęli do Twego dziedzictwa, †
zbezcześcili Twój święty przybytek, *
Jeruzalem obrócili w ruiny.
     Ciała sług Twoich wydali na pastwę ptaków z nieba, *
     zwierzętom ziemskim ciała Twoich wiernych.
Ich krew rozlali jak wodę wokół Jeruzalem, *
i nie miał ich kto pogrzebać.
     Przedmiotem wzgardy staliśmy się dla sąsiadów, *
     igraszką i pośmiewiskiem dla otoczenia.
Jak długo, Panie? †
Czy wiecznie będziesz się gniewał, *
a Twoja zapalczywość płonąć będzie jak ogień?
     Nie pamiętaj nam win przodków naszych, †
     niech szybko nas spotka Twoje zmiłowanie, *
     gdyż bardzo jesteśmy słabi.
Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawco, *
dla chwały Twojego imienia;
     Wyzwól nas i odpuść nam grzechy *
     przez wzgląd na swoje imię.
Czemu mają mówić poganie: *
„Gdzież ich Bóg jest teraz?”
     Niech na oczach naszych poganie się dowiedzą, *
     że jest pomsta za krwi Twoich sług przelanie.
Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie *
i mocą Twego ramienia ocal na śmierć skazanych.
     My zaś, lud Twój i owce Twojej trzody, †
     będziemy wielbić Ciebie na wieki *
     i przez pokolenia głosić Twoją chwałę.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawco, / i odpuść nam grzechy.

3 ant. Boże Zastępów, wejrzyj z nieba * i nawiedź tę winorośl.

Psalm 80
Nawiedź, Panie, swoją winnicę

Przyjdź, Panie Jezu! (Ap 22, 20)

Usłysz, Pasterzu Izraela, †
Ty, który jak trzodę prowadzisz ród Józefa, *
Ty, który zasiadasz nad cherubami!
     Ukaż się przed Efraimem, Beniaminem i Manassesem, *
     wzbudź swą potęgę i przyjdź nam z pomocą.
Odnów nas, Boże, †
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, *
a będziemy zbawieni.
     Panie, Boże Zastępów, jak długo gniewać się będziesz *
     pomimo modłów Twojego ludu?
Nakarmiłeś go chlebem płaczu, *
obficie napoiłeś łzami.
     Uczyniłeś nas przyczyną zwady sąsiadów, *
     a wrogowie nasi z nas szydzą.
Odnów nas, Boże Zastępów, †
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, *
a będziemy zbawieni.
     Przeniosłeś winorośl z Egiptu *
     i zasadziłeś ją wygnawszy pogan.
Przygotowałeś dla niej glebę, *
a ona zapuściła korzenie i napełniła ziemię.
     W jej cieniu skryły się góry, *
     jej gałęzie okryły potężne cedry.
Rozpostarła swe pędy aż do Morza, *
aż do Rzeki swoje latorośle.
     Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie *
     i każdy przechodzień zrywa jej grona?
Niszczy ją dzik leśny *
i obgryzają polne zwierzęta.
     Powróć, Boże Zastępów, *
     wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, *
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.
     A ci, którzy ją spalili i wycięli, *
     niech zginą od grozy Twojego oblicza.
Wyciągnij rękę nad mężem Twej prawicy, *
nad synem człowieczym, którego umocniłeś w swej służbie.
     Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, *
     daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.
Odnów nas, Panie, Boże Zastępów, †
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, *
a będziemy zbawieni.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Boże Zastępów, wejrzyj z nieba / i nawiedź tę winorośl.

CZYTANIE

LG tom III: Czwartek III, str. 867;LG skrócone: wg tabeli stron

Pwt 4, 7

     Czy jest gdzie wielki naród, któremu bogowie byliby tak bliscy, jak bliski jest nam Pan, Bóg nasz, gdy Go wzywamy?

K. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają.
W. Usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą.

MODLITWA

LG tom III: Czwartek III, str. 867; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, w Tobie nie ma mroku ani ciemności, oświeć nas blaskiem swojego światła, * abyśmy poznali Twoje prawo i z radością kroczyli drogą przykazań.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom III: Części stałe – tydzień III, str. 550; LG skrócone: wg tabeli stron

Już światło słońca na niebie
Ku zachodowi się chyli,
Lecz jeszcze dzień nie skończony
I wiele trudu nas czeka.

Wysłuchaj, Boży Baranku,
Wołania ludzi zmęczonych
I przemień żmudny wysiłek
Na czyste złoto miłości.

Choć zewsząd gwar nas otacza
I świat przywabia złudami,
Szukamy Twej obecności
I mocy z krzyża płynącej.

Niech Tobie z Ojcem i Duchem
Na zawsze będzie podzięka
Za obietnicę królestwa,
Gdzie nas pokojem obdarzysz. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom III: Czwartek III, str. 864-867; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom III: Czwartek III, str. 864-867; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Podtrzymuj mnie, Panie, według swej obietnicy, * a żyć będę.

Psalm 119, 113-120
XV (Samech)
Nienawiść grzechu

Nienawidzę ludzi chwiejnego serca, *
a Prawo Twoje, Panie, miłuję.
     Ty jesteś moim obrońcą i tarczą moją, *
     wyczekuję Twojego słowa.
Odstąpcie ode mnie, złoczyńcy, *
strzec będę przykazań mego Boga.
     Podtrzymuj mnie według swej obietnicy, a żyć będę, *
     nie zawiedź mojej nadziei.
Wesprzyj mnie, aby mnie uratować, *
abym cieszył się zawsze z Twoich ustaw.
     Odrzucasz wszystkich, którzy odchodzą od Twych przykazań, *
     bo zamiary ich są kłamliwe.
Odtrącasz jak żużel wszystkich grzeszników ziemi, *
dlatego miłuję Twoje napomnienia.
     Drży moje ciało z bojaźni przed Tobą *
     i lękam się Twoich wyroków.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Podtrzymuj mnie, Panie, według swej obietnicy, / a żyć będę.

2 ant. Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawco, * i odpuść nam grzechy.

Psalm 79, 1-5. 8-11. 13
Lament nad gruzami Jerozolimy

O gdybyś i ty, Jeruzalem, poznało to, co służy pokojowi! (Łk 19, 42)

Boże, poganie wtargnęli do Twego dziedzictwa, †
zbezcześcili Twój święty przybytek, *
Jeruzalem obrócili w ruiny.
     Ciała sług Twoich wydali na pastwę ptaków z nieba, *
     zwierzętom ziemskim ciała Twoich wiernych.
Ich krew rozlali jak wodę wokół Jeruzalem, *
i nie miał ich kto pogrzebać.
     Przedmiotem wzgardy staliśmy się dla sąsiadów, *
     igraszką i pośmiewiskiem dla otoczenia.
Jak długo, Panie? †
Czy wiecznie będziesz się gniewał, *
a Twoja zapalczywość płonąć będzie jak ogień?
     Nie pamiętaj nam win przodków naszych, †
     niech szybko nas spotka Twoje zmiłowanie, *
     gdyż bardzo jesteśmy słabi.
Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawco, *
dla chwały Twojego imienia;
     Wyzwól nas i odpuść nam grzechy *
     przez wzgląd na swoje imię.
Czemu mają mówić poganie: *
„Gdzież ich Bóg jest teraz?”
     Niech na oczach naszych poganie się dowiedzą, *
     że jest pomsta za krwi Twoich sług przelanie.
Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie *
i mocą Twego ramienia ocal na śmierć skazanych.
     My zaś, lud Twój i owce Twojej trzody, †
     będziemy wielbić Ciebie na wieki *
     i przez pokolenia głosić Twoją chwałę.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawco, / i odpuść nam grzechy.

3 ant. Boże Zastępów, wejrzyj z nieba * i nawiedź tę winorośl.

Psalm 80
Nawiedź, Panie, swoją winnicę

Przyjdź, Panie Jezu! (Ap 22, 20)

Usłysz, Pasterzu Izraela, †
Ty, który jak trzodę prowadzisz ród Józefa, *
Ty, który zasiadasz nad cherubami!
     Ukaż się przed Efraimem, Beniaminem i Manassesem, *
     wzbudź swą potęgę i przyjdź nam z pomocą.
Odnów nas, Boże, †
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, *
a będziemy zbawieni.
     Panie, Boże Zastępów, jak długo gniewać się będziesz *
     pomimo modłów Twojego ludu?
Nakarmiłeś go chlebem płaczu, *
obficie napoiłeś łzami.
     Uczyniłeś nas przyczyną zwady sąsiadów, *
     a wrogowie nasi z nas szydzą.
Odnów nas, Boże Zastępów, †
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, *
a będziemy zbawieni.
     Przeniosłeś winorośl z Egiptu *
     i zasadziłeś ją wygnawszy pogan.
Przygotowałeś dla niej glebę, *
a ona zapuściła korzenie i napełniła ziemię.
     W jej cieniu skryły się góry, *
     jej gałęzie okryły potężne cedry.
Rozpostarła swe pędy aż do Morza, *
aż do Rzeki swoje latorośle.
     Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie *
     i każdy przechodzień zrywa jej grona?
Niszczy ją dzik leśny *
i obgryzają polne zwierzęta.
     Powróć, Boże Zastępów, *
     wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, *
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.
     A ci, którzy ją spalili i wycięli, *
     niech zginą od grozy Twojego oblicza.
Wyciągnij rękę nad mężem Twej prawicy, *
nad synem człowieczym, którego umocniłeś w swej służbie.
     Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, *
     daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.
Odnów nas, Panie, Boże Zastępów, †
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, *
a będziemy zbawieni.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Boże Zastępów, wejrzyj z nieba / i nawiedź tę winorośl.

CZYTANIE

LG tom III: Czwartek III, str. 868;LG skrócone: wg tabeli stron

Est 10, 3f

     Naród mój to Izrael, który wołał do Boga. Pan ocalił naród swój i uwolnił nas ze wszystkich nieszczęść, i uczynił Bóg znaki i cuda, jakie nie działy się wśród pogan.

K. Dziękuję Tobie, Panie, żeś mnie wysłuchał.
W. I stałeś się moim Zbawcą.

MODLITWA

LG tom III: Czwartek III, str. 868; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy; daj nam naśladować przykład cierpliwości Twojego Syna * i naucz nas znosić wszelkie przeciwności w pokoju ducha.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom III: Czwartek III, str. 868-869; LG skrócone: Czwartek III, str. 1021-1022

Stwórco światła wszechmogący,
Dzięki Tobie dzień jaśnieje
I przez Ciebie świat się zrodził
Od pierwszego brzasku zorzy.

Czas od świtu do wieczora
Dniem nazywać rozkazałeś,
Racz więc przyjąć nasze modły,
Gdy nam grozi mrok i zamęt.

Dusza własnym złem spętana
Nie chce myśleć o wieczności;
Ty uwolnij ją z brzemienia
I obdaruj łaską życia.

Niech kołacze do bram nieba,
By otrzymać dar ożywczy,
Niech unika złudy grzechu
I oczyści się z przewiny.

Spraw to, Ojcze miłosierny,
Który razem z Twoim Synem
I z Pocieszycielem Duchem
Władasz czasem i wiecznością. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom III: Czwartek III, str. 869-871; LG skrócone: Czwartek III, str. 1022-1024
Psalmy – LG tom III: Czwartek III, str. 869-871; LG skrócone: Czwartek III, str. 1022-1024

1 ant. Niech Twoi wyznawcy, Panie, śpiewają z radości, * kiedy wchodzą do Twojej świątyni.

Psalm 132
Obietnice Boże dla Dawida

Pan Bóg da Mu tron Dawida, Jego ojca (Łk 1, 32)

I

Pamiętaj, Panie, Dawidowi *
wszystkie jego trudy,
     Jak złożył Panu przysięgę, *
     związał się ślubem przed Bogiem Jakuba:
„Nie wejdę do mieszkania w moim domu, *
nie wstąpię na posłanie mego łoża,
     Nie użyczę snu moim oczom, *
     powiekom moim spoczynku,
Póki nie znajdę miejsca dla Pana, *
mieszkania dla Niego, dla Boga Jakuba”.
     Słyszeliśmy o arce w Efrata, *
     znaleźliśmy ją na polach Jaaru.
Wejdźmy do Jego mieszkania, *
padnijmy przed podnóżkiem stóp Jego.
     Wyrusz, Panie, na miejsce Twego odpoczynku, *
     Ty i arka Twej chwały.
Niech Twoi kapłani w sprawiedliwość się odzieją, *
a Twoi wyznawcy niech śpiewają z radości.
     Przez wzgląd na Dawida, Twego sługę, *
     nie odtrącaj oblicza swojego pomazańca.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Niech Twoi wyznawcy, Panie, śpiewają z radości, / kiedy wchodzą do Twojej świątyni.

2 ant. Pan wybrał Syjon * na swoją siedzibę.

II

Pan złożył Dawidowi niezłomną obietnicę, *
której nie odwoła:
     „Zrodzone z ciebie potomstwo *
     posadzę na twoim tronie.
A jeśli twoi synowie zachowają moje przymierze *
i wskazania, których im udzielę,
     Także ich synowie *
     zasiądą na tronie po wieczne czasy”.
Pan bowiem wybrał Syjon, *
tej siedziby zapragnął dla siebie.
     „Oto miejsce mego odpoczynku na wieki, *
     tu będę mieszkał, bo wybrałem je sobie.
Będę hojnie błogosławił jego zasobom, *
jego ubogich nasycę chlebem.
     Jego kapłanów odzieję zbawieniem, *
     a jego wierni prawdziwie cieszyć się będą.
Wzbudzę tam moc dla Dawida, *
przygotuję światło dla mego pomazańca.
     Odzieję wstydem nieprzyjaciół jego, *
     a nad nim zajaśnieje jego korona”.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan wybrał Syjon na swoją siedzibę.

3 ant. Bóg dał Chrystusowi panowanie, chwałę i władzę, * a wszystkie ludy będą Mu służyły.

Pieśń (Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a)
Sąd Boży

Dzięki Ci składamy, Panie, Boże wszechmogący, *
który jesteś i który byłeś,
     Za to, że objąłeś Twoją wielką władzę *
     i zacząłeś królować.
Rozgniewały się narody, †
a gniew Twój nadszedł *
i czas sądu nad umarłymi,
     Aby dano zapłatę Twoim sługom, *
     prorokom i świętym,
I tym, którzy się boją Twojego imienia, *
małym i wielkim.
     Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego *
     i władza Jego Pomazańca.
Bo oskarżyciel naszych braci został strącony, *
ten, który dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym.
     Oni zaś zwyciężyli dzięki krwi Baranka *
     i dzięki słowu swojego świadectwa.
I nie umiłowali swego życia, *
lecz śmierć przyjęli.
     Dlatego radujcie się, niebiosa, *
     razem z waszymi mieszkańcami.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Bóg dał Chrystusowi panowanie, chwałę i władzę, / a wszystkie ludy będą Mu służyły.

CZYTANIE

LG tom III: Czwartek III, str. 871;LG skrócone: Czwartek III, str. 1024

1 P 3, 8-9

     Bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złem za zło ani złorzeczeniem za złorzeczenie. Przeciwnie zaś, błogosławcie. Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom III: Czwartek III, str. 871; LG skrócone: Czwartek III, str. 1024

K.   Miłujmy się wzajemnie, * Bo miłość jest z Boga.
W.  Miłujmy się wzajemnie, / Bo miłość jest z Boga.
K.   Każdy, kto miłuje, narodził się z Boga.
W.  Bo miłość jest z Boga.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Miłujmy się wzajemnie, / Bo miłość jest z Boga.

PIEŚŃ MARYI

LG tom III: Czwartek III, str. 871;LG skrócone: Czwartek III, str. 1025

Łk 1, 46-55

Ant. Pan strącił władców z tronu, * a wywyższył pokornych.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
     Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
     Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
     Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
     nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
     Strącił władców z tronu, *
     a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
     Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
     pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan strącił władców z tronu, / a wywyższył pokornych.

PROŚBY

LG tom III: Czwartek III, str. 871-872; LG skrócone: Czwartek III, str. 1025

Można użyć krótszej formy próśb.

Z serc pełnych oddania wznieśmy nasze prośby do Chrystusa, który jest Pasterzem, źródłem mocy i pociechy dla swojego ludu:

Wysłuchaj nas, Boże, nasza ucieczko.

Błogosławiony jesteś, Panie, który raczyłeś nas powołać do swojego świętego Kościoła,
zachowaj nas zawsze w jego wspólnocie.

Wysłuchaj nas, Boże, nasza ucieczko.

Ty powierzyłeś naszemu papieżowi N. troskę o wszystkie Kościoły,
obdarz go niezłomną wiarą, żywą nadzieją i gorącą miłością.

Wysłuchaj nas, Boże, nasza ucieczko.

Udziel grzesznikom łaski nawrócenia, dodaj siły upadłym,
wszystkim ukaż drogę pokuty i zbawienia.

Wysłuchaj nas, Boże, nasza ucieczko.

Ty zechciałeś mieszkać w obcej ziemi,
pamiętaj o tych, którzy żyją z dala od rodziny i ojczyzny.

Wysłuchaj nas, Boże, nasza ucieczko.

Obdarz wiecznym pokojem zmarłych,
którzy za życia na ziemi pokładali w Tobie nadzieję.

Wysłuchaj nas, Boże, nasza ucieczko.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom III: Czwartek III, str. 872; LG skrócone: Czwartek III, str. 1025

     Miłosierny Boże, przy końcu dnia składamy Ci dziękczynienie i pokornie prosimy, abyś przebaczył winy, * które popełniliśmy wskutek ludzkiej ułomności.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty.

HYMN

LG tom III: Części stałe – tydzień III, str. 1016; LG skrócone: Części stałe – tydzień III, str. 1167-1168

Wszystkie nasze dzienne sprawy
Przyjm litośnie, Boże prawy,
A gdy będziem zasypiali,
Niech Cię nawet sen nasz chwali.

Twoje oczy obrócone
Dzień i noc patrzą w tę stronę,
Gdzie niedołężność człowieka
Twojego ratunku czeka.

Odwracaj nocne przygody,
Od wszelakiej broń nas szkody,
Miej nas zawsze w swojej pieczy,
Stróżu i Sędzio człowieczy.

A gdy już niebo osiądziem,
Tobie wspólnie śpiewać będziem,
Boże w Trójcy niepojęty,
Święty, na wiek wieków Święty. Amen.

PSALMODIA

LG tom III: Czwartek, str. 1032; LG skrócone: Czwartek, str. 1183-1184

Ant. Ciało moje * będzie spoczywać bezpiecznie.

Psalm 16
Bóg najwyższym dobrem

Bóg wskrzesił Jezusa, zerwawszy więzy śmierci (Dz 2, 24)

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, †
mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim, *
poza Tobą nie ma dla mnie dobra”.
     Wzbudził On we mnie miłość przedziwną *
     do świętych, którzy mieszkają na Jego ziemi.
A wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, *
pomnażają swoje udręki.
     Nie będę wylewał krwi w ofiarach dla nich, *
     nie wymówią ich imion moje wargi.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.
     Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył, *
     jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje!
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
     Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
     On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, *
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
     Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *
     i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, †
pełnię radości przy Tobie *
i wieczne szczęście po Twojej prawicy.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie.

CZYTANIE

LG tom III: Czwartek, str. 1033;LG skrócone: Czwartek, str. 1184

1 Tes 5, 23

     Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom III: Czwartek, str. 1033; LG skrócone: Części stałe, str. 1169

K.   W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.
K.   Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
W.  Powierzam ducha mojego.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.

PIEŚŃ SYMEONA

LG tom III: Czwartek, str. 1033;LG skrócone: Części stałe, str. 1170

Łk 2, 29-32

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
według słowa Twojego,
     Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
     któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
Światło na oświecenie pogan *
i chwałę ludu Twego, Izraela.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

MODLITWA

LG tom III: Czwartek, str. 1033; LG skrócone: Czwartek, str. 1184

     Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam spokojny sen i odnów nasze siły wyczerpane całodzienną pracą, * abyśmy przez Ciebie pokrzepieni, służyli Tobie ciałem i duszą.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LG tom III: Części stałe, str. 1018-1019; LG skrócone: Części stałe, str. 1171-1172

     Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

Podziel się na:
 • Śledzik
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Digg
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Blip
 • Grono.net
 • Drukuj