Brewiarz na jutro


4-та седмица, вторник


В. Боже, ела ми на помощ!

Н. Господи, побързай да ми помогнеш!

Слава на Отца и Сина, *

и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

Химн

Сянката на нощта се разсейва.

Нова зора над нас затрептява.

Нека ние поздравим сърдечно

Всемогъщия Бог на славата.

Извор на всяка наша добрина,

на Твоята любов излей росата,

върху Църквата на Твоя Син

чрез Светия Дух в душата. Амин!

Псалмодия

Ант. 1 На Теб, Господи, ще пея химни и ще Те следвам в непорочния път!

Псалм 100

Милост и съд ще възпявам, *

на Теб, Господи, ще пея.

Ще размишлявам за път непорочен,

Кога ще дойдеш при мен? *

Сред моя дом ще ходя с непорочно сърце.

Няма да сложа пред очите си нищо беззаконно,

престъпно дело мразя – *

до мен то няма да се прилепи.

Развратеното сърце ще бъде прогонено от мен, *

злосторника няма да познавам.

Онзи, който тайно клевети против ближния си, ще изгоня, *

онзи, който е с горделиви очи и надменно сърце, няма да търпя.

Очите ми са към верните на земята, *

за да пребъдват те с мен.

Онзи, който ходи в път непорочен, *

той ще ми служи.

Няма да живее в моя дом онзи, който постъпва коварно,

онзи, който говори лъжа, *

няма да остане пред очите ми.

От ранни зори ще изтребвам *

всички нечестивци на земята,

за да изкореня от града на Господ *

всички, които вършат беззаконие.

Слава на Отца и Сина, *

и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

Ант. 1 На Теб, Господи, ще пея химни и ще Те следвам в непорочния път!

Ант. 2 Не отнемай от нас, Господи, Твоето милосърдие!

Кантик Дан. 3, 20. 27. 29. 34-41

Благословен си Ти, Господи Боже на дедите ни, *

нека бъде винаги хвалено и прославено Твоето име.

Защото Ти си праведен във всичко, което направи с нас. *

Твоите дела са истински,

Твоите пътища са прави *

и всички Твои съдби са истинни.

Защото ние съгрешихме *

и постъпихме беззаконно

като отстъпихме от Теб, *

и във всичко съгрешихме.

Не ни предавай във вековете, заради Твоето име *

и не разрушавай Завета Си.

Не отнемай от нас милостта Си,

заради Авраам, Твоя възлюбен, *

заради Исаак, Твоя слуга и Израил, Твоя светия,

на които си казал, че ще умножиш рода им *

като небесните звезди и пясъка на морския бряг.

Намалели сме, Господи, повече от всички народи *

и сме унижени сега по цялата земя за нашите грехове.

Нямаме нито княз, нито пророк, нито вожд, *

нито всеизгаряне, нито жертви, нито приноси, нито тамян,

нито място, където да Ти принесем жертва *

и да намерим Твоята милост.

Но нека бъдем приети *

със съкрушено сърце и смирен дух.

Както при всеизгаряне на овце и бикове, *

както при хиляди тлъсти агнета,

нека бъде благоугодна жертвата ни днес пред Теб, *

защото няма срам за онези, които се уповават на Теб.

Сега ние Те следваме от все сърце, *

боим се от Теб и търсим Твоето лице.

Слава на Отца и Сина, *

и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

Ант. 2 Не отнемай от нас, Господи, Твоето милосърдие!

Ант. 3 Боже, нова песен ще Ти пея!

Псалм 143, 1-10

Благословен е Господ, моя твърдина,

Който учи ръцете ми на бой *

и пръстите ми на война.

Моя милост и моя ограда, *

мое прибежище и мой избавител,

мой щит – на Него се уповавам – *

Той ми подчини моя народ.

Господи, какво е човек, че го зачиташ *

и синът човешки, че му обръщаш внимание?

Човек е като дихание, *

дните му – като преклонна сянка.

Господи, наклони небесата и слез. *

Допри се до планините и те ще задимят.

Блесни със светкавица и ги пръсни. *

Пусни стрелите Си и ги разпръсни.

Простри ръка от високо, *

избави ме и ме спаси от големите води,

от ръцете на синовете другородни,

чиито уста говорят суетно *

и чиято десница е десница на лъжата.

Боже, нова песен ще Ти изпея, *

с десетострунен псалтир ще Те възпея.

Ти даряваш спасение на царете *

и избавяш Твоя слуга Давид от остър меч.

Слава на Отца и Сина, *

и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

Ант. 3 Боже, нова песен ще Ти пея!

Кратко четиво Ис. 55, 1

Всички вие, които жадувате, елате при водите. Всички вие, които нямате сребро, елате, купувайте и яжте. Елате, купувайте вино имляко без сребро и без заплащане.

Кратки възгласи

Н. Чуй гласа ми, Господи, * уповавам се на Твоето Слово!

Чуй гласа ми, Господи, * уповавам се на Твоето Слово!

В. Изпреварвам зората и Те призовавам –

* уповавам се на Твоето Слово!

Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!

Чуй гласа ми, Господи, * уповавам се на Твоето Слово!

Ант. Избави ни, Господи, от онези, които ни мразят!

Кантик на Захария Лк. 1, 68-79

Благословен е Господ, Бог Израилев, *

затова че посети и избави Своя народ

и издигна за нас, в дома на Своя слуга Давид, *

спасителна сила.

Както обеща чрез устата *

на Своите свети, от преди време, пророци,

спасение от враговете ни *

и от ръцете на всички, които ни мразят.

За да прояви Своята милост на дедите ни *

и да си спомни Светия Си Завет,

клетвата, с която се кле *

на Авраам – нашия отец.

За да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, *

безстрашно да Му служим

в святост и правда пред Него, *

през всички дни на живота си.

И Ти, Младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, *

защото ще вървиш пред лицето на Господ,

за да приготвиш Неговите пътища

и да дадеш на народа Му да познае спасението, *

чрез опрощаване на греховете му.

Поради великото милосърдие на нашия Бог, *

с което ни посети като слънце, изгряващо от висините,

за да просветли онези, които са в тъмнина и в сянката на смъртта *

и да направлява нозете ни по пътя на мира.

Слава на Отца и Сина, *

и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

Ант. Избави ни, Господи, от онези, които ни мразят!

Просби

Бог ни подканва да Го хвалим с радост в тази утрин и усилва нашата надежда, затова нека с доверие в Него кажем:

Заради славата на Твоето име, чуй ни, Господи!

Благодарим Ти, Боже и Отец на Исус – нашия Спасител,

заради познанието за безсмъртието, което ни даде чрез Него.

Смири сърцата ни,

за да се назидаваме взаимно в страхопочитание към Христос.

Вложи в нас Твоя Дух,

за да бъде нашата братска любов нелицемерна.

Ти, Който нареди на човека да се труди и владее света,

стори чрез труда си да Те прославяме и да освещаваме нашите

ближни.

Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.

Молитва

Всемогъщи Вечни Боже, молим Те, увеличи в нас дара на вярата, за да бъде нашата възхвала съвършена и да ни придобие небесните плодове.

Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог и с Теб живее и царува, в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете. Амин!


K. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Psalm 100
Radość wchodzących do świątyni

Pan chce, by odkupieni śpiewali pieśń zwycięstwa (św. Atanazy)

Antyfona – LG tom IV: MM, str. 1474; LG skrócone: MM, str. 1641
Psalm – LG tom IV: Psalm 100, str. 489; LG skrócone: Psalm 100, str. 693

Ant. Uwielbiajmy Pana, / Króla męczenników.

Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie, *
służcie Panu z weselem.
Stańcie przed obliczem Pana *
z okrzykami radości.

Ant. Uwielbiajmy Pana, / Króla męczenników.

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, *
On sam nas stworzył,
Jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

Ant. Uwielbiajmy Pana, / Króla męczenników.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, †
z hymnami w Jego przedsionki, *
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry, †
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.

Ant. Uwielbiajmy Pana, / Króla męczenników.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Uwielbiajmy Pana, / Króla męczenników.

Jeśli psalm Wezwania ze swoją antyfoną ma poprzedzać Jutrznię, można go opuścić ze słusznej przyczyny.


В. Боже, ела ми на помощ!

Н. Господи, побързай да ми помогнеш!

Слава на Отца и Сина, *

и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

Химн

Приеми, Вечни Отче,

песента на верните в деня,

който залязва

в пространства безмерни.

Ти, Който от изгрева,

сред небесна светлина,

приканваш да работим

в лозето Ти в ранина.

Щом слънцето залязва –

даваш на отрудени

обещаната награда

в сърцата разбудени.

Дай ни сили, Господи,

разпростри в сърцата мира

на Духа Ти Свят –

да огрей душата.

И Твоята благодат

нека да е висш залог

на радост съвършена

в слава на светии и Бог.

Възхвала, Вечни Отче,

Теб, Сина, * и Дух Свети.

И през всички векове

делото Ти да блести. Амин!

Псалмодия

Ант. 1 Ако те забравя, Йерусалиме, нека ме забрави десницата ми!

Псалм 136, 1-6

При реките на Вавилон –

там седяхме и плачехме, *

когато си спомняхме за Сион.

На върбите сред Вавилон, *

окачихме нашите арфи.

Там нашите пленители искаха от нас песни

и нашите притеснители – веселие: *

"Попейте ни песни сионски."

Как да пеем песните на Господ на чужда земя?

Ако те забравя, Йерусалиме, *

нека ме забрави деснииата ми.

Нека прилепне езикът ми за небцето,

ако не те помня, *

ако не поставя Йерусалим начело на моето веселие.

Слава на Отца и Сина, *

и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

Ант. 1 Ако те забравя, Йерусалиме, нека ме забрави десницата ми!

Ант. 2 Боже мой, ще Ти пея пред лика на ангелите!

Псалм 137

Славя Те от все сърце, пея Ти пред ангелите, *

затова че изслуша всички думи на устата ми.

Покланям се пред светия Ти храм *

и славя Твоето име за Твоята милост и истина,

защото Ти възвеличи Словото Си *

по-високо от всяко Твое име.

В деня, когато повиках, ти ме чу, *

всели бодрост в душата ми.

Ще Те прославят, Господи, всички земни царе, *

когато чуят думите на Твоите уста.

Ще възпяват пътищата на Господ, *

защото е велика славата Му.

Високо е Господ и вижда смирения,

горделивия отдалеч познава.

Ако тръгна сред беди, *

Ти ще ме оживиш,

ще простреш ръка върху яростта на моите врагове *

и Твоята десница ще ме спаси.

Господ ще извърши *

всичко, което е необходимо за мен. Господи,

Твоята милост е вечна,

делата на ръцете Си не изоставяй.

Слава на Отца и Сина, *

и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

Ант. 2 Боже мой, ще Ти пея пред лика на ангелите!

Ант. 3 Достоен е закланият Агнец да приеме славата и честта!

Кантик Откр. 4, 11;5,9.10.12

Достоен си Ти, Господи, Боже наш, *

да приемеш славата, честта и силата,

защото Ти си сътворил всичко *

и по Твоя воля всичко съществува.

Достоен си Ти, Господи, да вземеш книгата *

и да снемеш печатите й,

защото Ти бе заклан

и със Своята Кръв ни изкупи за Бога *

от всяко коляно и език, народ и племе.

Ти ни направи пред нашия Бог царе и свещеници, *

и ще царуваме на земята.

Достоен е закланият Агнец, *

да приеме силата и богатството,

премъдростта и могъществото, *

славата и благословението.

Слава на Отца и Сина, *

и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

Ант. 3 Достоен е закланият Агнец да приеме славата и честта!

Кратко четиво Кол. 3, 16

Словото Христово нека се вселява у вас изобилно с всяка премъдрост. Учете се и се назидавайте един другиго с псалми, славословия и духовни песни като възпявате Господ в сърцата си сблагодарност.

Кратки възгласи

Н. Изпълни ме с радост, Господи, * поради Твоето присъствие!

Изпълни ме с радост, Господи, * поради Твоето присъствие!

В. Празникът в Твоята десница е безкраен –

* поради Твоето присъствие!

Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!

Изпълни ме с радост, Господи, * поради Твоето присъствие!

Ант. Стори на нас велики неща, Господи, защото името Ти е свято!

Кантик на бл. Дева Мария Лк. 1, 46-55

Душата ми величае Господ *

и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,

затова че Той милостиво погледна смирението на Своята слугиня, *

и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи.

Силният ми стори велико нещо *

и свято е името Му.

Неговата милост е от род в род *

към онези, които се боят от Него.

Той показа сила с десницата Си *

разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени, *

гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израил, Своя слуга, *

като си спомни милостта,

както обеща на нашите деди – *

на Авраам и потомството му във вековете.

Слава на Отца и Сина, *

и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

Ант. Стори на нас велики неща, Господи, защото името Ти е свято!

Просби

Нека призовем Христос, Който дава сила на Своя народ иискрено да се помолим:

Изслушай ни, Господи, и винаги ще Те прославяме!

Христе, Ти, Който призова в Истината Твоите верни,

дай им силна вяра, която да ги подкрепя и в бедите.

Направлявай, Господи, всички управници според сърцето Си,

предразположи разума им, за да ни водят към мира.

Ти, Който нахрани народа в пустинята,

научи ни да делим онова, което притежаваме с лишените от най-необходимото.

Стори управниците да не се грижат само за себе си,

а и за другите.

Дай на нашите покойници възкресение и Блажен Живот,

докато дойдеш и се прославиш във всички, които вярват в Теб.

Отче наш,

Молитва

Господи, ние призоваваме Твоята милост, за да можем винаги да я усещаме в нашите сърца, които Те прославят.

Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог и с Теб живее и царува, в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете. Амин!


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom IV: MM, str. 1474; LG skrócone: MM, str. 1642

Królu chwalebny wyznawców
I męczenników nagrodo,
Tym, którzy Ciebie wybrali,
Otwierasz niebios podwoje.

Boże, wysłuchaj łaskawie
Modlitwy pełnej pokory:
Odpuść nam zło popełnione,
Gdy męczenników sławimy.

Mocnych wywyższasz przez mękę,
Dla słabych masz miłosierdzie;
Racz nasze winy zapomnieć
I obdarz nas przebaczeniem.

Tobie, łaskawy nasz Ojcze,
W jedności z Synem i Duchem,
Chwała, majestat, podzięka
Niech będzie teraz i zawsze. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Środa II, str. 682-685; LG skrócone: Środa II, str. 880-882
Psalmy – LG tom IV: Środa II, str. 682-684; LG skrócone: Środa II, str. 880-882

1 ant. Wzdychamy z głębi serca * oczekując odkupienia naszego ciała.

Psalm 39
Modlitwa chorego

Stworzenie zostało poddane marności… ze względu na Tego, który je poddał w nadziei (Rz 8, 20)

I

Rzekłem: „Będę pilnował dróg moich, *
abym nie zgrzeszył językiem,
     Nałożę na usta wędzidło, *
     dopóki bezbożny jest przy mnie”.
Pozbawiony szczęścia, zamilkłem oniemiały, *
a moja boleść wzmogła się na nowo.
     W moim wnętrzu rozgorzało serce; *
     gdy rozmyślałem, zapłonął w nim ogień.
Przemówił mój język: *
„Panie, pozwól mi poznać kres mego życia
     I jaka jest miara dni moich, *
     bym wiedział, jak jestem znikomy”.
Oto wymierzyłeś dni moje tylko na kilka piędzi, †
a moje życie jest nicością przed Tobą. *
Każdy człowiek trwa tyle, co tchnienie.
     Jak cień przemija człowiek, †
     na próżno się niepokojąc, *
     gromadzi i nie wie, kto weźmie to wszystko.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wzdychamy z głębi serca / oczekując odkupienia naszego ciała.

2 ant. Usłysz, Panie, modlitwę moją, * na płacz mój nie bądź głuchy.

II

A teraz w czym mam pokładać nadzieję, Panie? *
Moja nadzieja jest w Tobie!
     Wybaw mnie od wszelkich moich nieprawości, *
     nie wystawiaj mnie na pośmiewisko głupcom.
Zamilkłem i ust moich nie otwieram, *
Ty bowiem to uczyniłeś.
     Oddal ode mnie swe ciosy, *
     ginę od uderzeń Twej ręki.
Chłoszczesz człowieka za winy Twą karą, †
jak mól wniwecz obracasz to, czego pożąda. *
Marnością jest każdy człowiek.
     Usłysz, Panie, modlitwę moją *
     i wysłuchaj mego wołania.
Na płacz mój nie bądź głuchy, †
bo tylko gościem jestem u Ciebie, *
przechodniem, jak wszyscy moi przodkowie.
     Odwróć oczy gniewne, niech zaznam radości, *
     zanim odejdę i tu mnie już nie będzie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Usłysz, Panie, modlitwę moją, / na płacz mój nie bądź głuchy.

3 ant. Na wieki zaufam * łaskawości Boga.

Psalm 52
Przeciw oszczercy

Kto się chlubi, niech w Panu się chlubi (1 Kor 1, 31)

Dlaczego się chełpisz złością, *
potężny niegodziwcze?
     Dzień cały zamyślasz zgubę, *
     twój język jest ostrą brzytwą, sprawco podstępu.
Zło ci jest milsze od dobra, *
kłamstwo od sprawiedliwej mowy.
     Kochasz się w każdej mowie, która niesie zgubę, *
     podstępny języku.
Dlatego Bóg cię zniweczy na wieki, †
schwyci i zabierze z twojego namiotu, *
wyrwie cię z ziemi żyjących.
     Ujrzą to sprawiedliwi i lęk ich ogarnie, *
     i śmiać się będą z niego:
„Oto człowiek, który z Boga nie uczynił swej twierdzy, †
ale zaufał obfitości swego bogactwa, *
a w siłę wzrósł przez swoje zbrodnie”.
     Ja zaś jak oliwka kwitnąca w domu Bożym *
     na wieki zaufam łaskawości Boga.
Będę Cię sławił na wieki za to, coś uczynił, †
polegał na Twoim imieniu, *
ponieważ jest dobre dla ludzi oddanych Tobie.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Na wieki zaufam łaskawości Boga.

Werset – LG tom IV: Środa II, str. 685; LG skrócone: Środa II, str. 882

K. Pokładam nadzieję w Panu.
W. Dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie.

I CZYTANIE

LG tom IV: Środa XVIII zw, str. 52-53

Z Księgi proroka Amosa 9, 1-15

Zbawienie sprawiedliwych
     Widziałem Pana stojącego nad ołtarzem, i On rzekł: „Uderz w głowicę i niech zadrżą wiązania dachu, i niech spadną na głowy wszystkich. Pozabijam mieczem pozostałych, nie umknie z nich żaden, co ucieka, ani nie ocaleje z nich żaden, co się ratuje. Gdyby udali się do Szeolu, stamtąd ręka moja ich weźmie; gdyby wstąpili do nieba, stamtąd ich ściągnę; gdyby się schowali w górze na Karmelu, i tam ich znajdę i chwycę. Gdyby się skryli przed mymi oczami w głębokościach morza, i tam nakażę wężowi, aby ich ukąsił. Gdyby poszli w niewolę przed swymi wrogami, i tam nakażę mieczowi, by ich pozabijał. Zwrócę oczy moje na nich, ale dla niedoli, a nie dla ich dobra”.
     Pan, Bóg Zastępów, dotyka ziemi, a ona topnieje, tak że lamentują wszyscy jej mieszkańcy; podnosi się wszędzie jak Nil i opada jak Nil egipski. Pan zbudował na niebiosach pałac wysoki, a sklepienie jego oparł o ziemię; nazywa wodę morzem i rozlewa ją na powierzchni ziemi, Pan – oto imię Jego.
     „Czyż nie jesteście dla Mnie jak Kuszyci wy, synowie Izraela? – wyrocznia Pana. Czyż Izraela nie wyprowadziłem z ziemi egipskiej jak Filistynów z Kaftor, a z Kir – Aramejczyków? Oto oczy moje, Pana Boga, zwrócone są na królestwo grzeszne i zgładzę je z powierzchni ziemi. Nie zgładzę jednak zupełnie domu Jakuba – wyrocznia Pana. Gdyż oto Ja rozkażę i przesieję pomiędzy wszystkimi narodami dom Izraela, jak się przetakiem przesiewa, a żadne ziarnko nie upada na ziemię. Od miecza zginą wszyscy grzesznicy z mego ludu, ci, którzy mówią: «Nie zbliży się ani nie dotknie nas niedola».
     W tym dniu podniosę szałas Dawidowy, który upada, zamuruję jego szczeliny, ruiny jego podźwignę i jak za dawnych dni go zbuduję, by posiedli resztę Edomu i wszystkie narody, nad którymi wzywano mojego imienia – wyrocznia Pana, który to uczyni.
     Oto nadejdą dni – wyrocznia Pana – gdy będzie postępował żniwiarz zaraz za oraczem, a depczący winogrona za siejącym ziarno; z gór moszcz spływać będzie kroplami, a wszystkie pagórki będą nim opływać. Uwolnię z niewoli lud mój izraelski – odbudują miasta zburzone i będą w nich mieszkać; zasadzą winnice i pić będą wino; założą ogrody i będą jeść z nich owoce. Zasadzę ich na ich ziemi, a nigdy nie będą wyrwani z ziemi, którą im dałem – mówi Pan Bóg twój”.

RESPONSORIUM

por. Dz 15, 16. 17. 14

W. Powrócę i odbuduję przybytek Dawida, * Aby ludzie szukali Pana i aby czciły Go wszystkie narody, / nad którymi wzywane jest imię moje.
K. Bóg raczył wybrać sobie lud spośród pogan, jak napisano. W. Aby ludzie szukali Pana i aby czciły Go wszystkie narody, / nad którymi wzywane jest imię moje.

II CZYTANIE

LG tom IV: Własne, str. 1029-1030

Z listu św. Cypriana, biskupa i męczennika(List 80)

Żołnierze Chrystusa nie giną, ale dostępują nagrody
     Umiłowany bracie! Nie napisałem do was natychmiast, ponieważ wszyscy duchowni, w obliczu śmiertelnych zmagań, nie mogli się stąd oddalić, gotowi za cenę własnego życia przyjąć chwałę niebieską od Boga. Ale teraz pragnę was powiadomić, że powrócili już ci, których wysłałem do Rzymu, aby wywiedziawszy się tam o treści dotyczącego nas dekretu, donieśli nam całą prawdę. Wiele bowiem pojawiło się na ten temat różnych i nie sprawdzonych wieści.
     A oto jak się rzeczy mają: Cesarz Walerian wysłał do senatu pismo, w którym poleca, aby biskupi, kapłani i diakoni byli niezwłocznie karani śmiercią; nobilowie oraz ekwici rzymscy mają być pozbawieni oprócz sprawowanych godności także majątku. Gdyby zaś po odebraniu dóbr nadal utrzymywali, że są chrześcijanami, będą nadto ukarani śmiercią; szlachetne niewiasty zostaną pozbawione dóbr i skazane na wygnanie; urzędnicy cesarscy, zarówno ci, którzy przedtem byli chrześcijanami, jak i ci, którzy są nimi obecnie, mają być pozbawieni majątku oraz uwięzieni i wysłani do dóbr cesarskich jako niewolnicy.
     Do pisma dołączył Walerian odpis listu wysłanego do zarządców prowincji, który to list nas właśnie dotyczy. Każdego dnia oczekujemy jego nadejścia, przygotowani mocą wiary na znoszenie cierpień, i oczekujemy od hojnego i miłosiernego Boga nagrody życia wiecznego. Pragnę was też powiadomić, że dnia 6 sierpnia na cmentarzu poniósł śmierć Sykstus, a wraz z nim czterech diakonów. W Rzymie urzędnicy każdego dnia dokonują prześladowań, wydając na śmierć przyprowadzonych i przekazując na skarb państwa ich dobra.
     Powiadom o tym, proszę, pozostałych braci w biskupstwie, aby dzięki ich zachęcie bracia doznali wszędzie umocnienia i zostali przygotowani do duchowej walki. Niech wszyscy myślą raczej o nieśmiertelności niż o śmierci; oddani Bogu z pełną wiarą i doskonałym męstwem, niech raczej się cieszą przyszłym wyznaniem wiary, niż się obawiają. Wiedzą przecież, że dzięki temu wyznaniu żołnierze Chrystusa i Boga nie umierają, ale dostępują nagrody.
     Życzę ci, umiłowany bracie, wszelkiej pomyślności w Panu.

RESPONSORIUM

2 Kor 4, 11; Ps 44, 23

W. Jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, * Aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele.
K. Z powodu Ciebie, Panie, ciągle nas mordują, mają nas za owce na rzeź prowadzone. W. Aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele.

MODLITWA

LG tom IV: Własne, str. 1030; LG skrócone: Własne, str. 1397

     Módlmy się. Wszechmogący Boże, dzięki Twojej łasce święci męczennicy, Sykstus i jego Towarzysze, oddali życie za Twoją Ewangelię i wierność Chrystusowi, daj nam moc Ducha Świętego, * abyśmy chętnie przyjmowali prawdy wiary i odważnie je wyznawali.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom IV: MM, str. 1481-1482; LG skrócone: MM, str. 1645

Śpiewajmy hymny triumfu
I sławmy dzisiaj z radością
Zwycięstwo Bożych wyznawców
Nad lękiem, bólem i śmiercią.

Jak Chrystus hańbą okryci,
Samotni wobec cierpienia,
Odważnie znieśli męczeństwo,
Bo uwierzyli miłości.

Odchodząc z ziemi w udręce,
Wyznali mężnie przed światem,
Że Bóg jest dobrem najwyższym
I On im życie przywróci.

A teraz patrzą w oblicze
Swojego Mistrza i Zbawcy,
Gdyż On im bramę otworzył
Królestwa wiecznej światłości.

Niech męka sług Ewangelii
Umocni wiarę Kościoła,
A nam wyjedna obmycie
W ożywczej krwi Barankowej.

Wielbimy Ciebie, Wszechmocny,
Za świadków Twojej wielkości;
Majestat, cześć i podzięka
Niech będzie Trójcy Najświętszej. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Środa II, str. 686-689; LG skrócone: Środa II, str. 884-887
Psalmy – LG tom IV: Środa II, str. 686-689; LG skrócone: Środa II, str. 884-887

1 ant. Boże, Twoja droga jest święta, * nikt nie dorówna wielkością naszemu Bogu.

Psalm 77
Pamięć o dziełach Bożych

Zewsząd cierpienia znosimy, lecz nie poddajemy się zwątpieniu (2 Kor 4, 8)

Głos mój się wznosi do Boga, gdy wołam, *
głos mój wznoszę do Boga, aby mnie usłyszał.
     W dniu mej niedoli szukam Pana, *
     w nocy niestrudzenie wyciągam rękę.
Dusza moja jest niepocieszona, †
jęczę, kiedy wspomnę Boga, *
słabnie mój duch, gdy rozmyślam.
     Ty spędzasz sen z moich powiek, *
     z niepokoju mówić nie potrafię.
Rozpamiętuję dni, które dawno minęły, *
i lata poprzednie wspominam.
     Rozmyślam nocą w swym sercu, *
     rozważam, a duch mój docieka:
„Czy Bóg odrzuci na wieki *
i już nie będzie łaskawy?
     Czy Jego łaskawość ustała na zawsze *
     i słowo zamilkło na pokolenia?
Czy Bóg zapomniał o litości, *
czy w gniewie powstrzymał swe miłosierdzie?”
     I mówię: „Jakże to bolesne, *
     że odwróciła się ode mnie prawica Najwyższego”.
Wspominam dzieła Pana, *
oto wspominam Twoje dawne cuda.
     Rozmyślam o wszystkich Twych dziełach *
     i czyny Twoje wspominam.
Boże, Twoja droga jest święta, *
który z bogów dorówna wielkością naszemu Bogu?
     Ty jesteś Bogiem działającym cuda, *
     ludziom objawiłeś swą potęgę.
Ramieniem swoim Twój lud wybawiłeś, *
synów Jakuba i Józefa.
     Boże, ujrzały Cię wody, †
     ujrzały Cię wody i zadrżały, *
     wzburzyły się ich odmęty.
Chmury wylały wody, †
zahuczały chmury *
i Twoje strzały się posypały.
     Głos Twego grzmotu jak łoskot wozu, †
     pioruny świat rozjaśniły, *
     ziemia poruszyła się i zatrzęsła.
Twoja droga wiodła przez wody, †
Twoja ścieżka przez wodne obszary *
i nie znać było Twych śladów.
     Wiodłeś Twój lud jak trzodę *
     ręką Mojżesza i Aarona.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Boże, Twoja droga jest święta, / nikt nie dorówna wielkością naszemu Bogu.

2 ant. Moje serce raduje się w Panu, * który poniża i wywyższa.

Pieśń (1 Sm 2, 1-10)
Bóg radością pokornych

Pan strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych i głodnych nasycił dobrami (Łk 1, 52-53)

Moje serce raduje się w Panu, *
dzięki Niemu moc moja wzrasta.
     Szeroko otwarłam usta przeciw moim wrogom, *
     bo cieszyć się mogę Twoją pomocą.
Nikt nie jest tak święty jak Ty, Panie, †
poza Tobą bowiem nie ma nikogo, *
prócz naszego Boga nie ma innej ostoi.
     Nie powtarzajcie słów pełnych pychy, *
     niech mowa harda z ust waszych nie wychodzi,
Gdyż Pan jest Bogiem wszechwiedzącym *
i On ocenia uczynki.
     Łuk potężnych się łamie, *
     a mocą przepasują się słabi.
Syci za chleb się najmują, *
głodni zaś odpoczywają.
     Niepłodna rodzi siedmioro, *
     a matka wielu dzieci usycha.
Pan daje śmierć i życie, *
wtrąca do Otchłani i z niej wyprowadza.
     Pan czyni ubogim lub bogatym, *
     poniża i wywyższa.
Biedaka z prochu podnosi, *
z błota dźwiga nędzarza,
     By go wśród książąt posadzić *
     i dać mu tron chwały.
Fundamenty ziemi należą do Pana *
i na nich świat On położył.
     On strzeże kroków swoich wiernych, †
     grzesznicy zaś zginą w ciemnościach, *
     bo nie własną siłą człowiek zwycięża.
Pan wniwecz opornych obraca *
i przeciw nim grzmi na niebiosach.
     Pan sądzi krańce ziemi, †
     króla obdarza potęgą *
     i wywyższa moc swego pomazańca.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Moje serce raduje się w Panu, / który poniża i wywyższa.

3 ant. Pan króluje, * wesel się, ziemio.

Psalm 97
Chwała Boga Sędziego

Ten psalm wyraża zbawienie świata i wiarę wszystkich narodów w Boga (św. Atanazy)

Pan króluje, wesel się, ziemio, *
radujcie się, liczne wyspy!
     Obłok i ciemność wokół Niego, *
     prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.
Przed Jego obliczem idzie ogień *
i dokoła pożera nieprzyjaciół Jego.
     Jego błyskawice wszechświat rozświetlają, *
     a ziemia drży na ten widok.
Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, *
przed obliczem Władcy całej ziemi.
     Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa *
     i wszystkie ludy widzą Jego chwałę.
Niech zawstydzą się wszyscy, którzy czczą posągi †
i chlubią się bożkami. *
Niech wszystkie bóstwa hołd Mu oddają!
     Słyszy o tym i cieszy się Syjon, †
     radują się miasta Judy *
     z Twoich wyroków, o Panie.
Ponad całą ziemią Tyś bowiem wywyższony *
i nieskończenie wyższy od wszystkich bogów.
     Pan tych miłuje, którzy zła nienawidzą, †
     On strzeże dusz świętych swoich, *
     wydziera je z rąk grzeszników.
Światło wschodzi dla sprawiedliwego *
i radość dla ludzi prawego serca.
     Weselcie się w Panu, sprawiedliwi, *
     i sławcie Jego święte imię.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan króluje, wesel się, ziemio.

CZYTANIE

LG tom IV: MM, str. 1482;LG skrócone: MM, str. 1646

2 Kor 1, 3-5

     Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga. Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom IV: MM, str. 1482; LG skrócone: MM, str. 1646

K.   Święci męczennicy * Żyją na wieki.
W.  Święci męczennicy / Żyją na wieki.
K.   Ich nagroda jest u Pana.
W.  Żyją na wieki.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Święci męczennicy / Żyją na wieki.

PIEŚŃ ZACHARIASZA

LG tom IV: MM, str. 1482;LG skrócone: MM, str. 1646

Łk 1, 68-79

Ant. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, * albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
     I wzbudził dla nas moc zbawczą *
     w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
     Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
     i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
     Na przysięgę, którą złożył *
     ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
     W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
     po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
     Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
     przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
     By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
     aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, / albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

PROŚBY

LG tom IV: MM, str. 1482-1483; LG skrócone: MM, str. 1647

Przez męczenników, którzy ponieśli śmierć dla słowa Bożego, wysławiajmy naszego Zbawiciela, wiernego Świadka, i wołajmy do Niego:

Zdobyłeś nas Bogu za cenę krwi swojej.

Przez Twoich męczenników, którzy dobrowolnie śmierć ponieśli dając świadectwo wierze,
obdarz nas, Panie, prawdziwą wolnością ducha.

Zdobyłeś nas Bogu za cenę krwi swojej.

Przez Twoich męczenników, którzy przelaną krwią potwierdzili swoje wyznanie wiary,
daj, abyśmy zawsze zachowywali nienaruszoną wiarę.

Zdobyłeś nas Bogu za cenę krwi swojej.

Przez Twoich męczenników, którzy przyjmując krzyż, poszli Twoimi śladami,
spraw, Panie, abyśmy mężnie znosili utrapienia życia.

Zdobyłeś nas Bogu za cenę krwi swojej.

Przez Twoich męczenników, którzy obmyli swe szaty we krwi Baranka,
daj, Panie, abyśmy pokonali zasadzki ciała i świata.

Zdobyłeś nas Bogu za cenę krwi swojej.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom IV: Własne, str. 1030; LG skrócone: Własne, str. 1397

     Wszechmogący Boże, dzięki Twojej łasce święci męczennicy, Sykstus i jego Towarzysze, oddali życie za Twoją Ewangelię i wierność Chrystusowi, daj nam moc Ducha Świętego, * abyśmy chętnie przyjmowali prawdy wiary i odważnie je wyznawali.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień II, str. 501; LG skrócone: wg tabeli stron

Według stałego porządku,
Gdy trzecia przyszła godzina,
Moc Boga w Trójcy zjawioną
Wyznajmy sercem pokornym.

Obyśmy wszyscy się stali
Mieszkaniem Ducha Świętego,
Który w tej właśnie godzinie
Napełnił uczniów Chrystusa.

Odtąd bezmiarem swej łaski
Wzbogaca całe stworzenie
Ten, który dla nas w nagrodę
Założył w niebie królestwo.

Ojcu i Jego Synowi
Z Najświętszym Duchem miłości
Chwała, podzięka i hołdy
Niech będą teraz i zawsze. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Środa II, str. 690-693; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom IV: Środa II, str. 690-693; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Kiedy rozmyślam nad swoimi drogami, * kieruję moje stopy do Twoich napomnień.

Psalm 119, 57-64
VIII (Chet)
Gorliwość w pełnieniu Prawa Bożego

Pan jest moim działem; *
przyrzekłem zachować słowa Twoje.
     Zabiegam z całego serca o przychylność Twojego oblicza, *
     zgodnie z Twoją obietnicą zmiłuj się nade mną.
Kiedy rozmyślam nad swoimi drogami, *
kieruję moje stopy do Twoich napomnień.
     Śpieszyłem bez ociągania, *
     by przestrzegać Twoich przykazań.
Oplotły mnie więzy grzeszników, *
nie zapomniałem o Twoim Prawie.
     Wstaję o północy, aby wielbić Ciebie *
     za słuszne Twoje wyroki.
Jestem przyjacielem wszystkich Twych wyznawców, *
którzy strzegą Twoich postanowień.
     Ziemia, o Panie, pełna jest Twej łaski, *
     naucz mnie Twoich ustaw.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Kiedy rozmyślam nad swoimi drogami, / kieruję moje stopy do Twoich napomnień.

2 ant. Przenika mnie lęk i drżenie, * zwróć się do mnie i wysłuchaj mnie, Panie.

Psalm 55, 2-15. 17-24
Skarga na fałszywego przyjaciela

Jezus począł drżeć i odczuwać trwogę (Mk 14, 33)

I

Boże, usłysz modlitwę moją †
i nie odwracaj się od mojej prośby, *
zwróć się do mnie i wysłuchaj!
     Szamoczę się w ucisku, *
     jęczę słysząc głos wroga i krzyk grzesznika.
Bo wyrządzają mi krzywdę *
i napastują mnie w gniewie.
     Drży we mnie serce *
     i śmiertelny lęk mnie ogarnia.
Przenika mnie lęk i drżenie *
i przerażenie mną włada.
     I mówię: Gdybym jak gołąb miał skrzydła, *
     uleciałbym i spoczął.
Uciekłbym daleko, *
zamieszkał na pustyni.
     Prędko bym sobie wyszukał schronienie *
     od wichru i nawałnicy.
Rozprosz ich, Panie, rozdziel ich języki, *
bo przemoc widzę w mieście i niezgodę.
     Obchodzą je murami w ciągu dnia i nocy, *
     a złość i ucisk są we wnętrzu jego.
W jego wnętrzu zagłada, *
a z rynku jego nie znika podstęp i krzywda.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Przenika mnie lęk i drżenie, / zwróć się do mnie i wysłuchaj mnie, Panie.

3 ant. Wołam do Boga * i Pan mnie ocali.

II

Gdyby lżył mnie nieprzyjaciel, *
z pewnością bym to znosił;
     Gdyby powstawał przeciw mnie ten, co mnie nienawidzi, *
     ukryłbym się przed nim.
Ale to jesteś ty, mój rówieśnik, *
mój zaufany przyjaciel,
     Z którym żyłem w słodkiej zażyłości, *
     chodziliśmy po domu Bożym w świątecznym orszaku.
A ja wołam do Boga *
i Pan mnie ocali.
     Rankiem, wieczorem i w południe narzekam i jęczę, *
     a On wysłucha mojego głosu.
Ześle pokój, ratując me życie †
od tych, którzy na mnie nastają, *
bo wielu mam przeciwników.
     Wysłucha mnie Bóg, a ich poniży, *
     Ten, który panuje od wieków.
Bo nie ma dla nich opamiętania *
i nie boją się Boga.
     Każdy z nich podnosi ręce na domowników *
     i łamie swoją umowę.
Jego twarz jest gładsza od masła, *
lecz serce ma napastliwe.
     Jego słowa łagodniejsze od oliwy, *
     a są to obnażone miecze.
Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma, *
nigdy nie dopuści, by się zachwiał sprawiedliwy.
     Ty, Boże, ich wtrącisz do studni zatracenia, †
     połowy dni swoich nie dożyją mężowie podstępni i krwawi; *
     ja zaś nadzieję mam w Tobie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wołam do Boga / i Pan mnie ocali.

CZYTANIE

LG tom IV: Środa II, str. 693;LG skrócone: wg tabeli stron

Pwt 1, 16-17a

     Rozkazałem waszym sędziom: Przesłuchujcie braci waszych, rozstrzygajcie sprawiedliwie spór każdego ze swym bratem czy też obcym. W sądzeniu unikajcie stronniczości, wysłuchujcie małego i wielkiego, nie lękajcie się nikogo, gdyż jest to sąd Boży.

K. Pan jest sprawiedliwy i sprawiedliwość miłuje.
W. Ludzie prawi ujrzą Jego oblicze.

MODLITWA

LG tom IV: Środa II, str. 693; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Panie, Ojcze święty, wierny Boże, Ty zesłałeś obiecanego Ducha, aby zgromadzić w jedno ludzi, przez grzech rozproszonych, * naucz nas współdziałać w budowaniu jedności i pokoju na świecie.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień II, str. 503; LG skrócone: wg tabeli stron

Szósta nadeszła godzina
I do modlitwy przyzywa,
Chwałę więc Bogu należną
Oddajmy duchem radosnym.

O tej godzinie Baranek
Odkupił grzechy ludzkości,
Mocą ofiary krzyżowej
Straconą cześć nam przywrócił.

Jego to jasność na krzyżu
Zaćmiła blaski południa,
Przeto swe serca otwórzmy
Na dar tak wielkiej światłości.

Ojcu i Jego Synowi
Z Najświętszym Duchem miłości
Chwała, podzięka i hołdy
Niech będą teraz i zawsze. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom IV: Środa II, str. 690-693; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom IV: Środa II, str. 690-693; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Kiedy rozmyślam nad swoimi drogami, * kieruję moje stopy do Twoich napomnień.

Psalm 119, 57-64
VIII (Chet)
Gorliwość w pełnieniu Prawa Bożego

Pan jest moim działem; *
przyrzekłem zachować słowa Twoje.
     Zabiegam z całego serca o przychylność Twojego oblicza, *
     zgodnie z Twoją obietnicą zmiłuj się nade mną.
Kiedy rozmyślam nad swoimi drogami, *
kieruję moje stopy do Twoich napomnień.
     Śpieszyłem bez ociągania, *
     by przestrzegać Twoich przykazań.
Oplotły mnie więzy grzeszników, *
nie zapomniałem o Twoim Prawie.
     Wstaję o północy, aby wielbić Ciebie *
     za słuszne Twoje wyroki.
Jestem przyjacielem wszystkich Twych wyznawców, *
którzy strzegą Twoich postanowień.
     Ziemia, o Panie, pełna jest Twej łaski, *
     naucz mnie Twoich ustaw.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Kiedy rozmyślam nad swoimi drogami, / kieruję moje stopy do Twoich napomnień.

2 ant. Przenika mnie lęk i drżenie, * zwróć się do mnie i wysłuchaj mnie, Panie.

Psalm 55, 2-15. 17-24
Skarga na fałszywego przyjaciela

Jezus począł drżeć i odczuwać trwogę (Mk 14, 33)

I

Boże, usłysz modlitwę moją †
i nie odwracaj się od mojej prośby, *
zwróć się do mnie i wysłuchaj!
     Szamoczę się w ucisku, *
     jęczę słysząc głos wroga i krzyk grzesznika.
Bo wyrządzają mi krzywdę *
i napastują mnie w gniewie.
     Drży we mnie serce *
     i śmiertelny lęk mnie ogarnia.
Przenika mnie lęk i drżenie *
i przerażenie mną włada.
     I mówię: Gdybym jak gołąb miał skrzydła, *
     uleciałbym i spoczął.
Uciekłbym daleko, *
zamieszkał na pustyni.
     Prędko bym sobie wyszukał schronienie *
     od wichru i nawałnicy.
Rozprosz ich, Panie, rozdziel ich języki, *
bo przemoc widzę w mieście i niezgodę.
     Obchodzą je murami w ciągu dnia i nocy, *
     a złość i ucisk są we wnętrzu jego.
W jego wnętrzu zagłada, *
a z rynku jego nie znika podstęp i krzywda.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Przenika mnie lęk i drżenie, / zwróć się do mnie i wysłuchaj mnie, Panie.

3 ant. Wołam do Boga * i Pan mnie ocali.

II

Gdyby lżył mnie nieprzyjaciel, *
z pewnością bym to znosił;
     Gdyby powstawał przeciw mnie ten, co mnie nienawidzi, *
     ukryłbym się przed nim.
Ale to jesteś ty, mój rówieśnik, *
mój zaufany przyjaciel,
     Z którym żyłem w słodkiej zażyłości, *
     chodziliśmy po domu Bożym w świątecznym orszaku.
A ja wołam do Boga *
i Pan mnie ocali.
     Rankiem, wieczorem i w południe narzekam i jęczę, *
     a On wysłucha mojego głosu.
Ześle pokój, ratując me życie †
od tych, którzy na mnie nastają, *
bo wielu mam przeciwników.
     Wysłucha mnie Bóg, a ich poniży, *
     Ten, który panuje od wieków.
Bo nie ma dla nich opamiętania *
i nie boją się Boga.
     Każdy z nich podnosi ręce na domowników *
     i łamie swoją umowę.
Jego twarz jest gładsza od masła, *
lecz serce ma napastliwe.
     Jego słowa łagodniejsze od oliwy, *
     a są to obnażone miecze.
Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma, *
nigdy nie dopuści, by się zachwiał sprawiedliwy.
     Ty, Boże, ich wtrącisz do studni zatracenia, †
     połowy dni swoich nie dożyją mężowie podstępni i krwawi; *
     ja zaś nadzieję mam w Tobie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wołam do Boga / i Pan mnie ocali.

CZYTANIE

LG tom IV: Środa II, str. 693-694;LG skrócone: wg tabeli stron

Iz 55, 8-9

     Myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi.

K. Kto dorówna Tobie, Panie, Boże Zastępów.
W. Potężny jesteś, Panie, wierność w krąg Cię otacza.

MODLITWA

LG tom IV: Środa II, str. 694; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty w południe dajesz nam chwilę wytchnienia, wejrzyj łaskawie na rozpoczęte przez nas prace, * napraw popełnione błędy i doprowadź wszystko do końca zgodnie z Twoją wolą.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień II, str. 505; LG skrócone: wg tabeli stron

W hołdzie pokornej modlitwy
Pochylmy czoła przed Panem;
Myślą i śpiewem wyznajmy,
Że Bóg jest w Trójcy jedyny.

Serca bez skazy niech sławią
Godziny tej tajemnicę:
Piotr ją objawił w świątyni
Przez cuda w imię Jezusa.

Duchem i wolą przylgnijmy
Do Apostołów nauki,
Oni to mocą Chrystusa
Bezpieczną wiodą nas drogą.

Ojcu i Jego Synowi
Z Najświętszym Duchem miłości
Chwała, podzięka i hołdy
Niech będą teraz i zawsze. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom IV: Środa II, str. 690-693; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom IV: Środa II, str. 690-693; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Kiedy rozmyślam nad swoimi drogami, * kieruję moje stopy do Twoich napomnień.

Psalm 119, 57-64
VIII (Chet)
Gorliwość w pełnieniu Prawa Bożego

Pan jest moim działem; *
przyrzekłem zachować słowa Twoje.
     Zabiegam z całego serca o przychylność Twojego oblicza, *
     zgodnie z Twoją obietnicą zmiłuj się nade mną.
Kiedy rozmyślam nad swoimi drogami, *
kieruję moje stopy do Twoich napomnień.
     Śpieszyłem bez ociągania, *
     by przestrzegać Twoich przykazań.
Oplotły mnie więzy grzeszników, *
nie zapomniałem o Twoim Prawie.
     Wstaję o północy, aby wielbić Ciebie *
     za słuszne Twoje wyroki.
Jestem przyjacielem wszystkich Twych wyznawców, *
którzy strzegą Twoich postanowień.
     Ziemia, o Panie, pełna jest Twej łaski, *
     naucz mnie Twoich ustaw.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Kiedy rozmyślam nad swoimi drogami, / kieruję moje stopy do Twoich napomnień.

2 ant. Przenika mnie lęk i drżenie, * zwróć się do mnie i wysłuchaj mnie, Panie.

Psalm 55, 2-15. 17-24
Skarga na fałszywego przyjaciela

Jezus począł drżeć i odczuwać trwogę (Mk 14, 33)

I

Boże, usłysz modlitwę moją †
i nie odwracaj się od mojej prośby, *
zwróć się do mnie i wysłuchaj!
     Szamoczę się w ucisku, *
     jęczę słysząc głos wroga i krzyk grzesznika.
Bo wyrządzają mi krzywdę *
i napastują mnie w gniewie.
     Drży we mnie serce *
     i śmiertelny lęk mnie ogarnia.
Przenika mnie lęk i drżenie *
i przerażenie mną włada.
     I mówię: Gdybym jak gołąb miał skrzydła, *
     uleciałbym i spoczął.
Uciekłbym daleko, *
zamieszkał na pustyni.
     Prędko bym sobie wyszukał schronienie *
     od wichru i nawałnicy.
Rozprosz ich, Panie, rozdziel ich języki, *
bo przemoc widzę w mieście i niezgodę.
     Obchodzą je murami w ciągu dnia i nocy, *
     a złość i ucisk są we wnętrzu jego.
W jego wnętrzu zagłada, *
a z rynku jego nie znika podstęp i krzywda.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Przenika mnie lęk i drżenie, / zwróć się do mnie i wysłuchaj mnie, Panie.

3 ant. Wołam do Boga * i Pan mnie ocali.

II

Gdyby lżył mnie nieprzyjaciel, *
z pewnością bym to znosił;
     Gdyby powstawał przeciw mnie ten, co mnie nienawidzi, *
     ukryłbym się przed nim.
Ale to jesteś ty, mój rówieśnik, *
mój zaufany przyjaciel,
     Z którym żyłem w słodkiej zażyłości, *
     chodziliśmy po domu Bożym w świątecznym orszaku.
A ja wołam do Boga *
i Pan mnie ocali.
     Rankiem, wieczorem i w południe narzekam i jęczę, *
     a On wysłucha mojego głosu.
Ześle pokój, ratując me życie †
od tych, którzy na mnie nastają, *
bo wielu mam przeciwników.
     Wysłucha mnie Bóg, a ich poniży, *
     Ten, który panuje od wieków.
Bo nie ma dla nich opamiętania *
i nie boją się Boga.
     Każdy z nich podnosi ręce na domowników *
     i łamie swoją umowę.
Jego twarz jest gładsza od masła, *
lecz serce ma napastliwe.
     Jego słowa łagodniejsze od oliwy, *
     a są to obnażone miecze.
Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma, *
nigdy nie dopuści, by się zachwiał sprawiedliwy.
     Ty, Boże, ich wtrącisz do studni zatracenia, †
     połowy dni swoich nie dożyją mężowie podstępni i krwawi; *
     ja zaś nadzieję mam w Tobie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wołam do Boga / i Pan mnie ocali.

CZYTANIE

LG tom IV: Środa II, str. 694;LG skrócone: wg tabeli stron

1 Sm 16, 7b

     Nie tak człowiek widzi, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Bóg natomiast patrzy na serce.

K. Przeniknij mnie, Boże, i poznaj moje serce.
W. Prowadź mnie drogą odwieczną.

MODLITWA

LG tom IV: Środa II, str. 694; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Panie, Jezu Chryste, Ty dla zbawienia ludzi wyciągnąłeś ręce na krzyżu, spraw, aby nasze czyny podobały się Tobie * i głosiły w świecie Twoje dzieło odkupienia.Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.

Podziel się na:
 • Śledzik
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Digg
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Blip
 • Grono.net
 • Drukuj