Wezwanie

Przewodniczący:  Panie, otwórz wargi moje.
Wszyscy: A usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Psalm 95 
Wezwanie do chwalenia Boga
Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co „dziś” się nazywa (Hbr 3, 13)

Psalm – LG tom I: Psalm 95, str. 568-569; LG skrócone: Psalm 95, str. 691-692

Ant. Uwielbiajmy Pana i Króla, / który do nas przyjdzie.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *

wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.
Ant. Uwielbiajmy Pana i Króla, / który do nas przyjdzie.

 

Bo Pan jest Bogiem wielkim, *
wielkim Królem nad wszystkimi bogami.
W Jego ręku głębiny ziemi, *
szczyty gór do Niego należą.
Jego własnością jest morze, które sam stworzył, *
i ziemia, którą ulepiły Jego ręce.
Ant. Uwielbiajmy Pana i Króla, / który do nas przyjdzie.

 

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, *
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył,
Albowiem On jest naszym Bogiem, †
a my ludem Jego pastwiska *
i owcami w Jego ręku.
Ant. Uwielbiajmy Pana i Króla, / który do nas przyjdzie.

 

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, *
jak na pustyni w dniu Massa,
Gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła.
Ant. Uwielbiajmy Pana i Króla, / który do nas przyjdzie.

 

Przez lat czterdzieści to pokolenie wstręt we Mnie budziło †
i powiedziałem: «Są ludem o sercu zbłąkanym *
i moich dróg nie znają».
Przeto przysiągłem w gniewie, *
że nie wejdą do mojej krainy spoczynku”.
Ant. Uwielbiajmy Pana i Króla, / który do nas przyjdzie.

 

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Uwielbiajmy Pana i Króla, / który do nas przyjdzie.

 

Jeśli psalm Wezwania ze swoją antyfoną ma poprzedzać Jutrznię, można go opuścić ze słusznej przyczyny.

lub

Psalm 100 
Radość wchodzących do świątyni
Pan chce, by odkupieni śpiewali pieśń zwycięstwa (św. Atanazy)

Antyfona – LG tom I: Adwent I, str. 140; LG skrócone: Adwent I, str. 42

Psalm – LG tom I: Psalm 100, str. 569-570; LG skrócone: Psalm 100, str. 693
Ant. Uwielbiajmy Pana i Króla, / który do nas przyjdzie.

 

Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie, *
służcie Panu z weselem.
Stańcie przed obliczem Pana *
z okrzykami radości.
Ant. Uwielbiajmy Pana i Króla, / który do nas przyjdzie.

 

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, *
On sam nas stworzył,
Jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.
Ant. Uwielbiajmy Pana i Króla, / który do nas przyjdzie.

 

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, †
z hymnami w Jego przedsionki, *
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry, †
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.
Ant. Uwielbiajmy Pana i Króla, / który do nas przyjdzie.

 

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Uwielbiajmy Pana i Króla, / który do nas przyjdzie.

 

Jeśli psalm Wezwania ze swoją antyfoną ma poprzedzać Jutrznię, można go opuścić ze słusznej przyczyny.
Podziel się na:
 • Śledzik
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Digg
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Blip
 • Grono.net
 • Drukuj