Śpiewnik religijny chwyty pdf

Oto Śpiewnik religijny z chwytami scholi Wspólnoty Katolickiej DROGA z Wrocławia. Jest to przekrój pieśni śpiewanych w D.A. i wiele innych. Teksty są opatrzone chwytami dostosowanymi do przeciętnej ludzkiej skali głosu. Pieśni i piosenki są posortowane alfabetycznie oraz ponumerowane.

Niech Wam służy na chwałę Boga!