Brewiarz – modlitwa na dziś


Wtorek II tygodnia Okresu Zwykłego


Wezwanie

K. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Psalm 100
Radość wchodzących do świątyni

Pan chce, by odkupieni śpiewali pieśń zwycięstwa (św. Atanazy)

Antyfona – LG tom III: Wtorek II, str. 709; LG skrócone: Wtorek II, str. 864
Psalm – LG tom III: Psalm 100, str. 533; LG skrócone: Psalm 100, str. 693

Ant. Uwielbiajmy Boga, / którego wierność trwa przez pokolenia.

Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie, *
służcie Panu z weselem.
Stańcie przed obliczem Pana *
z okrzykami radości.

Ant. Uwielbiajmy Boga, / którego wierność trwa przez pokolenia.

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, *
On sam nas stworzył,
Jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

Ant. Uwielbiajmy Boga, / którego wierność trwa przez pokolenia.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, †
z hymnami w Jego przedsionki, *
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry, †
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.

Ant. Uwielbiajmy Boga, / którego wierność trwa przez pokolenia.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Uwielbiajmy Boga, / którego wierność trwa przez pokolenia.

Jeśli psalm Wezwania ze swoją antyfoną ma poprzedzać Jutrznię, można go opuścić ze słusznej przyczyny.


Godzina Czytań

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom III: Wtorek II, str. 709; LG skrócone: Wtorek II, str. 864

Boże, Ty jesteś niezmierną dobrocią,
Usłysz modlitwy i prośby pokorne,
Które do Ciebie zanoszą z ufnością
Twoi wyznawcy.

Pochyl się, Panie, z miłością nad nami,
Lamp naszych płomyk rozjaśnij swym światłem;
Oddal na zawsze od serc naszych grozę
Wszelkich ciemności.

Okaż nam litość i daruj przewiny,
Obmyj nieczystych, uwolnij więzionych,
Przebacz upadłym, podźwignij ich mocą
Swojej prawicy.

Ojcze i Synu, i Duchu Najświętszy,
Boże potężny i w Trójcy jedyny,
Tobie niech będzie podzięka i chwała
Teraz i zawsze. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom III: Wtorek II, str. 709-712; LG skrócone: Wtorek II, str. 864-867
Psalmy – LG tom III: Wtorek II, str. 709-712; LG skrócone: Wtorek II, str. 864-867

1 ant. Powierz Panu swą drogę, * a On sam będzie działał.

Psalm 37
Los złych i dobrych

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię (Mt 5, 5)

I

Nie oburzaj się widząc źle czyniących *
i nie zazdrość ludziom nieprawym,
     Bo zwiędną prędko jak trawa, *
     obumrą jak świeża zieleń.
Miej ufność w Panu i czyń to, co dobre, *
a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie.
     Raduj się w Panu, *
     a On spełni pragnienia twego serca.
Powierz Panu swą drogę, *
zaufaj Mu, a On sam będzie działał.
     On sprawi, że twa sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, *
     a prawość twoja jak blask południa.
Spokojny bądź wobec Pana i Jemu zaufaj, †
nie oburzaj się na tego, któremu szczęści się w drodze, *
na człowieka, który obmyśla zasadzki.
     Porzuć zapalczywość i przestań się gniewać, *
     nie oburzaj się, gdyż to prowadzi do złego.
Wyginą bowiem złoczyńcy, *
a ufający Panu posiądą ziemię.
     Jeszcze chwila, a nie będzie przestępcy, *
     spojrzysz na jego miejsce i już go nie znajdziesz.
Pokorni natomiast posiądą ziemię *
i będą się rozkoszować wielkim pokojem.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Powierz Panu swą drogę, / a On sam będzie działał.

2 ant. Odstąp od złego i czyń dobro, * Pan bowiem umacnia sprawiedliwych.

II

Przeciw sprawiedliwemu zło knuje podstępny *
i zgrzyta na niego zębami.
     Ale Pan śmieje się z niego, *
     bo widzi, że dzień jego nadchodzi.
Dobywają mieczy występni i napinają swe łuki, †
by powalić biedaka i nieszczęśliwego, *
by zabić idących prostą drogą.
     Ich miecz przeszyje własne ich serca, *
     a łuki ich zostaną złamane.
Lepsza jest odrobina, którą posiada sprawiedliwy, *
niż wielkie bogactwa występnych.
     Bo ramiona występnych będą zdruzgotane, *
     a sprawiedliwych Pan podtrzymuje.
Pan zna dni postępujących uczciwie, *
a ich dziedzictwo trwać będzie na wieki.
     W czasie klęski nie zaznają wstydu, *
     w dniach głodu zostaną nasyceni.
Niezbożni natomiast poginą, †
wrogowie Pana zwiędną jak kwieciste łąki, *
jak dym się rozwieją.
     Niezbożny pożycza, ale nie zwraca, *
     sprawiedliwy zaś ma litość i użycza.
Ci bowiem posiądą ziemię, którym Pan błogosławi, *
a których przeklnie, będą wyniszczeni.
     Pan umacnia kroki człowieka *
     na drodze, która dlań jest miła.
A choćby upadł, nie będzie leżał, *
bo jego rękę Pan podtrzyma.
     Byłem dzieckiem i jestem już starcem, †
     a nie widziałem sprawiedliwego w opuszczeniu *
     ani jego potomstwa, by o chleb żebrało.
Lituje się w każdym czasie i pożycza, *
będzie błogosławione jego potomstwo.
     Odstąp od złego i czyń dobro, *
     abyś mógł przetrwać na wieki.
Gdyż Pan sprawiedliwość miłuje *
i nie opuszcza swych świętych.
     Nikczemni wyginą na zawsze, *
     a ich potomstwo będzie wytępione.
Sprawiedliwi posiądą ziemię *
i będą ją zamieszkiwać na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Odstąp od złego i czyń dobro, / Pan bowiem umacnia sprawiedliwych.

3 ant. Miej nadzieję w Panu * i strzeż Jego drogi.

III

Usta sprawiedliwego głoszą mądrość, *
a język jego mówi to, co słuszne.
     Prawo Boże jest w jego sercu *
     i nie zachwieją się jego kroki.
Występny czatuje na sprawiedliwego *
i usiłuje go zabić.
     Lecz Pan nie zostawi go w jego ręku *
     i nie pozwoli skazać, gdy stanie przed sądem.
Miej nadzieję w Panu i strzeż Jego drogi, †
a On cię wywyższy, abyś posiadł ziemię, *
i ujrzysz zagładę występnych.
     Widziałem, jak się pysznił występny *
     i rozpierał jak cedr rozłożysty.
Przeszedłem obok, a już go nie było, *
szukałem go i nie mogłem znaleźć.
     Patrz na uczciwego, przyjrzyj się prawemu, *
     bo miłujący pokój posiada potomstwo.
Wszyscy zaś grzesznicy będą wyniszczeni, *
wyginie potomstwo występnych.
     Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana, *
     On ich ucieczką w czasie utrapienia.
Pan ich wspomaga i wyzwala, †
wyzwala od występnych i zachowuje, *
On bowiem jest ich ucieczką.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Miej nadzieję w Panu i strzeż Jego drogi.

Werset – LG tom III: Wtorek II, str. 713; LG skrócone: Wtorek II, str. 867

K. Naucz mnie, Panie, trafnego sądu i umiejętności.
W. Bo ufam Twoim przykazaniom.

I CZYTANIE

LG tom III: Wtorek II zw, str. 67-69

Z Księgi Powtórzonego Prawa 6, 4-25

Prawo miłości
     W owych dniach Mojżesz przemówił do ludu tymi słowami:
     „Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do twojej ręki jako znak. Niech one ci będą ozdobą przed oczami. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach.
     Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, o której poprzysiągł przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, że da tobie miasta wielkie i bogate, których nie budowałeś, domy pełne wszelkich dóbr, których nie zbierałeś, wykopane studnie, których nie kopałeś, winnice i gaje oliwne, których nie sadziłeś, kiedy będziesz jadł i nasycisz się – strzeż się, byś nie zapomniał o Panu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Będziesz się bał Pana, Boga swego, będziesz Mu służył i na Jego imię będziesz przysięgał.
     Nie będziecie oddawali czci bogom obcym, spomiędzy bogów okolicznych narodów, bo Pan, Bóg twój, który jest u ciebie, jest Bogiem zazdrosnym, by się nie rozpalił na ciebie gniew Pana, Boga twego, i nie zmiótł cię z powierzchni ziemi. Nie będziecie wystawiali na próbę Pana, Boga waszego, jak wystawialiście Go na próbę w Massa. Będziecie pilnie strzec polecenia Pana, Boga waszego, Jego świadectwa i praw, które wam zlecił. Czyń, co jest prawe i dobre w oczach Pana, aby ci się dobrze powodziło i abyś wreszcie wziął w posiadanie piękną ziemię, którą poprzysiągł Pan przodkom twoim, wypędzając przed tobą wszystkich wrogów twoich. Tak zapowiedział Pan. Gdy syn twój zapyta cię kiedyś: «Jakie jest znaczenie tych świadectw, praw i nakazów, które wam zlecił Pan, Bóg nasz?», odpowiesz swojemu synowi: «Byliśmy niewolnikami faraona w Egipcie i wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką. Uczynił na oczach naszych znaki i cuda wielkie przeciwko Egiptowi, faraonowi i całemu jego domowi. Wyprowadził nas stamtąd, by iść z nami i przyprowadzić nas do ziemi, którą poprzysiągł dać przodkom naszym. Wtedy rozkazał nam Pan wykonywać wszystkie te prawa, bać się Pana, Boga naszego, aby zawsze dobrze nam się wiodło i aby nas zachował przy życiu, jak to dziś czyni. Na tym polega nasza sprawiedliwość, aby pilnie przestrzegać wszystkich tych poleceń wobec Pana, Boga naszego, jak nam rozkazał»”.

RESPONSORIUM

Ps 19, 8. 9; Rz 13, 8. 10

W. Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, / świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości. * Jaśnieje przykazanie Pana i oświeca oczy.
K. Kto miłuje bliźniego, wypełnił Prawo; miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa. W. Jaśnieje przykazanie Pana i oświeca oczy.

II CZYTANIE

LG tom III: Wtorek II zw, str. 69-70

Z listu św. Klemensa I, papieża, do Koryntian(nr 49-50)

Któż zdoła wypowiedzieć tajemnicę Bożej miłości?
     Kto ma miłość w Chrystusie, niechaj spełnia nakazy Chrystusa. Któż zdoła opowiedzieć więzy miłości Bożej? Któż potrafi wysłowić wspaniałość jej piękna? Niepojęta to wzniosłość, ku której prowadzi nas miłość.
     Miłość łączy nas ściśle z Bogiem, „miłość zakrywa mnóstwo grzechów”, miłość wszystko wytrzymuje, wszystko cierpliwie znosi. W miłości nie ma nic prostackiego, nic wyniosłego. Miłość nie powoduje rozłamów, nie podnosi buntu, wszystkiego dokonuje w zgodzie. Dzięki miłości doskonałymi się stali wszyscy wybrańcy Boży, bez miłości nic nie jest Bogu przyjemne.
     Z miłości Pan przygarnął nas do siebie. Z miłości ku nam Pan nasz, Jezus Chrystus, posłuszny woli Bożej, wylał za nas swoją krew, ciało swe wydał za nasze ciało, swoje życie za nasze życie.
     Widzicie zatem, umiłowani, jak cudowną i wspaniałą cnotą jest miłość, jak bardzo brakuje słów dla wyrażenia jej doskonałości. Któż zdoła ją osiągnąć, jeśli nie ten, kogo Bóg uzna tego godnym? Prośmy zatem i błagajmy Jego miłosierdzie, abyśmy trwali w miłości nienaganni i wolni od jakiejkolwiek ułomności ludzkiej.
     Wszystkie pokolenia, począwszy od Adama aż do dzisiaj, przeminęły; ci zaś, którzy z łaski Bożej posiedli doskonałą miłość, trwają pośród świętych, a objawią się, kiedy nadejdzie królestwo Chrystusa. Napisano bowiem: „Wejdźcie na małą chwilę do waszych komnat, aż gniew mój i oburzenie przeminie. W dniu właściwym wspomnę i wyprowadzę was z waszych grobów”.
     Błogosławieni jesteśmy, umiłowani, jeśli wypełniamy Boże nakazy w zgodzie i miłości, aby przez miłość zostały nam odpuszczone grzechy. Napisano bowiem: „Błogosławieni, którym odpuszczono nieprawość, których grzechy zostały zmazane. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytał winy, w którego ustach nie ma fałszu”. Powyższe błogosławieństwo odnosi się do tych, których Bóg wybrał przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Jemu chwała na wieki wieków.

RESPONSORIUM

1 J 4, 16. 7

W. Uwierzyliśmy miłości, jaką Bóg ma ku nam. * Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim.
K. Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga. W. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim.

MODLITWA

LG tom III: Wtorek II zw, str. 70; LG skrócone: II tydzień Okresu Zwykłego, str. 605

     Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty rządzisz niebem i ziemią, wysłuchaj łaskawie prośby swojego ludu * i obdarz nasze czasy swoim pokojem.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Jutrznia

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom III: Wtorek II, str. 713-714; LG skrócone: Wtorek II, str. 868-869

Stwórco wieczystej jasności,
Tyś cały dniem jest i światłem,
Światłem, co nigdy nie gaśnie,
Ale panuje nad nocą.

Oto już nocne ciemności
Bledną, bo zorza nadchodzi,
Gwiazdy się kryją przed słońcem,
Które swe blaski roztacza.

Pełni wesela wstajemy,
Aby Ci śpiewać z wdzięcznością:
Światło już mrok zwyciężyło
Dzień przywracając na nowo.

Teraz prosimy Cię, Panie:
Ciało zachowaj od pokus,
Duch zaś niech oprze się złudzie
Świata i jego podstępom.

Chroń nas od gniewu i kłótni,
Oddal pokusę łakomstwa,
Obroń przed głodem bogactwa,
Aby do zła nie skłoniło.

Obdarz trzeźwością umysły,
Ciała zachowaj od grzechu,
Abyśmy dzień ten przeżyli
Wierni nauce Chrystusa.

Uczyń to, Ojcze najlepszy,
Razem z Twym Synem i Duchem,
Ty, który pełen potęgi
Rządzisz wiecznością i czasem. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom III: Wtorek II, str. 714-716; LG skrócone: Wtorek II, str. 869-872
Psalmy – LG tom III: Wtorek II, str. 714-716; LG skrócone: Wtorek II, str. 869-872

1 ant. Ześlij, Panie, * światłość i wierność swoją.

Psalm 43
Tęsknota za świątynią

Przyszedłem na świat jako światło (J 12, 46)

Osądź mnie, Boże, sprawiedliwie †
i broń mojej sprawy przeciw ludowi nie znającemu litości, *
wybaw mnie od człowieka podstępnego i niegodziwego.
     Ty bowiem, Boże, jesteś ucieczką moją. †
     Dlaczego mnie odrzuciłeś? *
     Czemu chodzę smutny i gnębiony przez wroga?
Ześlij światłość i wierność swoją, *
niech one mnie wiodą,
     Niech mnie zaprowadzą na Twą górę świętą *
     i do Twoich przybytków.
I przystąpię do ołtarza Bożego, †
do Boga, który jest moim weselem i radością, *
i będę Cię chwalił przy dźwiękach lutni, Boże, mój Boże!
     Czemu zgnębiona jesteś, duszo moja, *
     i czemu trwożysz się we mnie?
Ufaj Bogu, bo jeszcze wysławiać Go będę: *
On zbawieniem mojego oblicza i moim Bogiem!
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Ześlij, Panie, światłość i wierność swoją.

2 ant. Przychodź nam, Panie, z pomocą * przez wszystkie dni naszego życia.

Pieśń (Iz 38, 10-14. 17. 19b-20)
Bóg uzdrowieniem umierającego

Byłem umarły, a oto jestem żyjący i dzierżę klucze śmierci (Ap 1, 18)

Rzekłem: W połowie dni moich *
odejść muszę.
     W bramach Otchłani mnie opuści *
     lat moich reszta.
Mówiłem: Nie ujrzę już Boga *
na ziemi żyjących,
     Nie zobaczę już nikogo *
     spośród mieszkańców tego świata.
Rozbiorą moje mieszkanie i przeniosą ode mnie *
jak namiot pasterski.
     Jak tkacz zwinąłem me życie, †
     a Pan jego nić przeciął. *
     Od świtu do nocy kres mi położysz.
Krzyczę do rana. *
On jak lew miażdży wszystkie me kości.
     Kwilę jak pisklę jaskółcze, *
     wzdycham jak gołębica.
Zmęczone są me oczy od patrzenia w górę; *
Panie, stań przy mnie, bo jestem w ucisku.
     I oto ustrzegłeś moją duszę *
     od czeluści zagłady,
Gdyż odrzuciłeś za siebie *
wszystkie moje grzechy.
     Ojciec głosi dzieciom wierność Twoją. *
     Pan mi przychodzi z pomocą.
Więc grać Mu będziemy pieśni na strunach †
przez wszystkie dni naszego życia *
w świątyni Pańskiej.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Przychodź nam, Panie, z pomocą / przez wszystkie dni naszego życia.

3 ant. Ciebie, Boże, * należy wielbić na Syjonie.

Psalm 65
Podzięka za urodzaje

Zrozum, że Syjonem jest miasto w niebiosach (Orygenes)

Ciebie, Boże, należy wielbić na Syjonie, *
Tobie dopełnić ślubów.
     Do Ciebie, który próśb wysłuchujesz, *
     wszelki śmiertelnik przychodzi, wyznając swoje grzechy.
Przygniatają nas nasze winy, *
a Ty je odpuszczasz.
     Szczęśliwy, kogo wybierasz i przygarniasz, *
     on mieszka w Twoich pałacach.
Niech nasycą nas dobra Twego domu, *
świętość Twojego przybytku.
     Cudami Twojej sprawiedliwości †
     odpowiadasz nam, Boże, nasz Zbawco, *
     nadziejo wszystkich krańców ziemi i mórz dalekich.
Ty swą mocą utwierdzasz góry, *
jesteś opasany potęgą.
     Uśmierzasz burzliwy szum morza, *
     huk jego fal, zgiełk narodów.
Z powodu Twych cudów przejęci są trwogą †
mieszkańcy krańców ziemi; *
Ty ją napełniasz radością od wschodu do zachodu.
     Nawiedziłeś i nawodniłeś ziemię, *
     wzbogaciłeś ją obficie.
Strumień Boży wezbrał wodami, †
przygotowałeś im zboże *
i tak uprawiłeś ziemię:
     Nawodniłeś jej bruzdy, wyrównałeś jej skiby, *
     spulchniłeś ją deszczami i pobłogosławiłeś plonom.
Rok uwieńczyłeś swoimi dobrami, *
tam, gdzie przejdziesz, wzbudzasz urodzaje.
     Stepowe pastwiska są pełne rosy, *
     a wzgórza przepasane weselem,
Łąki się stroją trzodami, †
doliny okrywają się zbożem, *
razem śpiewają i wznoszą okrzyki radości.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Ciebie, Boże, należy wielbić na Syjonie.

CZYTANIE

LG tom III: Wtorek II, str. 716;LG skrócone: Wtorek II, str. 872

1 Tes 5, 4-5

     Wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom III: Wtorek II, str. 717; LG skrócone: Wtorek II, str. 872

K.   Ty, Panie, zapalasz moją pochodnię, * Boże mój, rozjaśniasz moje ciemności.
W.  Ty, Panie, zapalasz moją pochodnię, / Boże mój, rozjaśniasz moje ciemności.
K.   Ty jesteś moim światłem i zbawieniem moim.
W.  Boże mój, rozjaśniasz moje ciemności.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Ty, Panie, zapalasz moją pochodnię, / Boże mój, rozjaśniasz moje ciemności.

PIEŚŃ ZACHARIASZA

LG tom III: Wtorek II, str. 717;LG skrócone: Wtorek II, str. 872

Łk 1, 68-79

Ant. Wybaw nas, Panie, * z rąk naszych nieprzyjaciół.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
     I wzbudził dla nas moc zbawczą *
     w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
     Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
     i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
     Na przysięgę, którą złożył *
     ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
     W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
     po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
     Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
     przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
     By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
     aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wybaw nas, Panie, / z rąk naszych nieprzyjaciół.

PROŚBY

LG tom III: Wtorek II, str. 717; LG skrócone: Wtorek II, str. 872

Błogosławmy naszego Zbawiciela, który oświecił świat swoim zmartwychwstaniem. Zanośmy do Niego pokorne prośby:

Prowadź nas, Panie, drogą Twojej prawdy.

Panie Jezu, poranną modlitwą czcimy Twoje zmartwychwstanie,
rozjaśnij nasz dzień nadzieją Twojej chwały.

Prowadź nas, Panie, drogą Twojej prawdy.

Przyjmij, Panie, nasze pragnienia i zamiary,
jakie na początku dnia Tobie ofiarujemy.

Prowadź nas, Panie, drogą Twojej prawdy.

Pomóż nam dzisiaj wzrastać w Twojej miłości,
aby wszystko służyło dobru naszemu i naszych bliskich.

Prowadź nas, Panie, drogą Twojej prawdy.

Daj, Panie, aby nasze światło jaśniało dzisiaj przed ludźmi,
aby widzieli nasze dobre czyny i chwalili Ojca.

Prowadź nas, Panie, drogą Twojej prawdy.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom III: Wtorek II, str. 717; LG skrócone: Wtorek II, str. 873

     Panie Jezu Chryste, światłości prawdziwa, Ty prowadzisz wszystkich ludzi do zbawienia, udziel nam mocy, * abyśmy przygotowali Tobie drogi pokoju i sprawiedliwości.Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


Modlitwa przedpołudniowa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom III: Części stałe – tydzień II, str. 545; LG skrócone: wg tabeli stron

Według stałego porządku,
Gdy trzecia przyszła godzina,
Moc Boga w Trójcy zjawioną
Wyznajmy sercem pokornym.

Obyśmy wszyscy się stali
Mieszkaniem Ducha Świętego,
Który w tej właśnie godzinie
Napełnił uczniów Chrystusa.

Odtąd bezmiarem swej łaski
Wzbogaca całe stworzenie
Ten, który dla nas w nagrodę
Założył w niebie królestwo.

Ojcu i Jego Synowi
Z Najświętszym Duchem miłości
Chwała, podzięka i hołdy
Niech będą teraz i zawsze. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom III: Wtorek II, str. 718-720; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom III: Wtorek II, str. 718-720; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Na miejscu mego pielgrzymowania * zachowuję Twoje Prawo.

Psalm 119, 49-56
VII (Zain)
Prawo Boże pociechą w smutku

Pomnij, Panie, na słowo Twoje do swojego sługi, *
przez które mi dałeś nadzieję.
     W mojej udręce jest dla mnie pociechą, *
     że Twoje słowo obdarza mnie życiem.
Ludzie zuchwali ubliżają mi bardzo, *
a ja nie odstępuję od Twojego Prawa.
     Pamiętam, Panie, Twe odwieczne wyroki, *
     są one dla mnie pociechą.
Gniew mnie ogarnia z powodu grzeszników *
porzucających Twe Prawo.
     Ustawy Twoje stały się dla mnie pieśniami *
     na miejscu mego pielgrzymowania.
Nocą pamiętam o Twym imieniu, Panie, *
by zachować Twoje Prawo.
     Oto, co do mnie należy: *
     zachowywać Twe postanowienia.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Na miejscu mego pielgrzymowania / zachowuję Twoje Prawo.

2 ant. Będziemy się radować, * gdy Bóg odmieni losy swojego narodu.

Psalm 53
Powszechne zepsucie

Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej (Rz 3, 23)

Mówi głupi w sercu swoim: „Nie ma Boga”. †
Zepsuci są, ohydne rzeczy popełniają, *
nie ma nikogo, kto by czynił dobrze.
     Na synów ludzkich Bóg spogląda z nieba, *
     chce znaleźć rozumnego, który szuka Boga.
Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni, *
nie ma ni jednego, który by czynił dobrze.
     Czyż się nie opamiętają wszyscy nieprawość czyniący, *
     którzy mój lud pożerają, jak gdyby chleb jedli?
Ci, którzy nie wzywają Boga, *
tam zadrżą ze strachu, gdzie bać się nie ma czego,
     Gdyż Bóg rozprasza kości tych, którzy cię oblegają, *
     okryją się wstydem, bo odrzuceni są przez Boga.
Kto przyniesie ze Syjonu zbawienie Izraela? †
Gdy Bóg odmieni losy swojego narodu, *
Jakub się rozraduje, Izrael się ucieszy.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Będziemy się radować, / gdy Bóg odmieni losy swojego narodu.

3 ant. Bóg mi dopomaga, * Pan podtrzymuje me życie.

Psalm 54, 3-6. 8-9
Błaganie o pomoc

Prorok modli się o wyzwolenie w imię Pana od złośliwości prześladowców (Kasjan)

Wybaw mnie, Boże, w imię Twoje, *
mocą swoją broń mojej sprawy.
     Boże, słuchaj mojej modlitwy, *
     nakłoń ucha na słowo ust moich.
Bo powstają przeciw mnie pyszni, †
gwałtownicy czyhają na moje życie. *
Nie mają oni Boga przed swymi oczyma.
     Oto mi Bóg dopomaga, *
     Pan podtrzymuje me życie.
Będę Ci chętnie składać ofiarę *
i sławić Twe imię, bo jest dobre.
     Wyrwało mnie ono z wszelkiej udręki, *
     hańbę moich wrogów oglądało me oko.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Bóg mi dopomaga, / Pan podtrzymuje me życie.

CZYTANIE

LG tom III: Wtorek II, str. 720;LG skrócone: wg tabeli stron

1 Kor 12, 4-6

     Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich.

K. Bóg zbawia wszystkich, którzy się Go boją.
W. Dlatego chwalimy Go na całej ziemi.

MODLITWA

LG tom III: Wtorek II, str. 720; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, o trzeciej godzinie zesłałeś Ducha Świętego Pocieszyciela na Apostołów; nam również ześlij Ducha miłości, * abyśmy byli Twoimi wiernymi świadkami wobec ludzi.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Modlitwa południowa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom III: Części stałe – tydzień II, str. 547; LG skrócone: wg tabeli stron

Szósta nadeszła godzina
I do modlitwy przyzywa,
Chwałę więc Bogu należną
Oddajmy duchem radosnym.

O tej godzinie Baranek
Odkupił grzechy ludzkości,
Mocą ofiary krzyżowej
Straconą cześć nam przywrócił.

Jego to jasność na krzyżu
Zaćmiła blaski południa,
Przeto swe serca otwórzmy
Na dar tak wielkiej światłości.

Ojcu i Jego Synowi
Z Najświętszym Duchem miłości
Chwała, podzięka i hołdy
Niech będą teraz i zawsze. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom III: Wtorek II, str. 718-720; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom III: Wtorek II, str. 718-720; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Na miejscu mego pielgrzymowania * zachowuję Twoje Prawo.

Psalm 119, 49-56
VII (Zain)
Prawo Boże pociechą w smutku

Pomnij, Panie, na słowo Twoje do swojego sługi, *
przez które mi dałeś nadzieję.
     W mojej udręce jest dla mnie pociechą, *
     że Twoje słowo obdarza mnie życiem.
Ludzie zuchwali ubliżają mi bardzo, *
a ja nie odstępuję od Twojego Prawa.
     Pamiętam, Panie, Twe odwieczne wyroki, *
     są one dla mnie pociechą.
Gniew mnie ogarnia z powodu grzeszników *
porzucających Twe Prawo.
     Ustawy Twoje stały się dla mnie pieśniami *
     na miejscu mego pielgrzymowania.
Nocą pamiętam o Twym imieniu, Panie, *
by zachować Twoje Prawo.
     Oto, co do mnie należy: *
     zachowywać Twe postanowienia.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Na miejscu mego pielgrzymowania / zachowuję Twoje Prawo.

2 ant. Będziemy się radować, * gdy Bóg odmieni losy swojego narodu.

Psalm 53
Powszechne zepsucie

Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej (Rz 3, 23)

Mówi głupi w sercu swoim: „Nie ma Boga”. †
Zepsuci są, ohydne rzeczy popełniają, *
nie ma nikogo, kto by czynił dobrze.
     Na synów ludzkich Bóg spogląda z nieba, *
     chce znaleźć rozumnego, który szuka Boga.
Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni, *
nie ma ni jednego, który by czynił dobrze.
     Czyż się nie opamiętają wszyscy nieprawość czyniący, *
     którzy mój lud pożerają, jak gdyby chleb jedli?
Ci, którzy nie wzywają Boga, *
tam zadrżą ze strachu, gdzie bać się nie ma czego,
     Gdyż Bóg rozprasza kości tych, którzy cię oblegają, *
     okryją się wstydem, bo odrzuceni są przez Boga.
Kto przyniesie ze Syjonu zbawienie Izraela? †
Gdy Bóg odmieni losy swojego narodu, *
Jakub się rozraduje, Izrael się ucieszy.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Będziemy się radować, / gdy Bóg odmieni losy swojego narodu.

3 ant. Bóg mi dopomaga, * Pan podtrzymuje me życie.

Psalm 54, 3-6. 8-9
Błaganie o pomoc

Prorok modli się o wyzwolenie w imię Pana od złośliwości prześladowców (Kasjan)

Wybaw mnie, Boże, w imię Twoje, *
mocą swoją broń mojej sprawy.
     Boże, słuchaj mojej modlitwy, *
     nakłoń ucha na słowo ust moich.
Bo powstają przeciw mnie pyszni, †
gwałtownicy czyhają na moje życie. *
Nie mają oni Boga przed swymi oczyma.
     Oto mi Bóg dopomaga, *
     Pan podtrzymuje me życie.
Będę Ci chętnie składać ofiarę *
i sławić Twe imię, bo jest dobre.
     Wyrwało mnie ono z wszelkiej udręki, *
     hańbę moich wrogów oglądało me oko.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Bóg mi dopomaga, / Pan podtrzymuje me życie.

CZYTANIE

LG tom III: Wtorek II, str. 720;LG skrócone: wg tabeli stron

1 Kor 12, 12-13

     Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.

K. Ojcze Święty, zachowaj nas w imię Twoje.
W. Abyśmy stanowili jedno.

MODLITWA

LG tom III: Wtorek II, str. 721; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, Ty objawiłeś Piotrowi wolę zbawienia pogan, spraw łaskawie, aby nasze czyny podobały się Tobie, * i pokieruj nimi w taki sposób, by służyły zamiarom Twojej zbawczej miłości.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Modlitwa popołudniowa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom III: Części stałe – tydzień II, str. 549; LG skrócone: wg tabeli stron

W hołdzie pokornej modlitwy
Pochylmy czoła przed Panem;
Myślą i śpiewem wyznajmy,
Że Bóg jest w Trójcy jedyny.

Serca bez skazy niech sławią
Godziny tej tajemnicę:
Piotr ją objawił w świątyni
Przez cuda w imię Jezusa.

Duchem i wolą przylgnijmy
Do Apostołów nauki,
Oni to mocą Chrystusa
Bezpieczną wiodą nas drogą.

Ojcu i Jego Synowi
Z Najświętszym Duchem miłości
Chwała, podzięka i hołdy
Niech będą teraz i zawsze. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom III: Wtorek II, str. 718-720; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom III: Wtorek II, str. 718-720; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Na miejscu mego pielgrzymowania * zachowuję Twoje Prawo.

Psalm 119, 49-56
VII (Zain)
Prawo Boże pociechą w smutku

Pomnij, Panie, na słowo Twoje do swojego sługi, *
przez które mi dałeś nadzieję.
     W mojej udręce jest dla mnie pociechą, *
     że Twoje słowo obdarza mnie życiem.
Ludzie zuchwali ubliżają mi bardzo, *
a ja nie odstępuję od Twojego Prawa.
     Pamiętam, Panie, Twe odwieczne wyroki, *
     są one dla mnie pociechą.
Gniew mnie ogarnia z powodu grzeszników *
porzucających Twe Prawo.
     Ustawy Twoje stały się dla mnie pieśniami *
     na miejscu mego pielgrzymowania.
Nocą pamiętam o Twym imieniu, Panie, *
by zachować Twoje Prawo.
     Oto, co do mnie należy: *
     zachowywać Twe postanowienia.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Na miejscu mego pielgrzymowania / zachowuję Twoje Prawo.

2 ant. Będziemy się radować, * gdy Bóg odmieni losy swojego narodu.

Psalm 53
Powszechne zepsucie

Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej (Rz 3, 23)

Mówi głupi w sercu swoim: „Nie ma Boga”. †
Zepsuci są, ohydne rzeczy popełniają, *
nie ma nikogo, kto by czynił dobrze.
     Na synów ludzkich Bóg spogląda z nieba, *
     chce znaleźć rozumnego, który szuka Boga.
Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni, *
nie ma ni jednego, który by czynił dobrze.
     Czyż się nie opamiętają wszyscy nieprawość czyniący, *
     którzy mój lud pożerają, jak gdyby chleb jedli?
Ci, którzy nie wzywają Boga, *
tam zadrżą ze strachu, gdzie bać się nie ma czego,
     Gdyż Bóg rozprasza kości tych, którzy cię oblegają, *
     okryją się wstydem, bo odrzuceni są przez Boga.
Kto przyniesie ze Syjonu zbawienie Izraela? †
Gdy Bóg odmieni losy swojego narodu, *
Jakub się rozraduje, Izrael się ucieszy.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Będziemy się radować, / gdy Bóg odmieni losy swojego narodu.

3 ant. Bóg mi dopomaga, * Pan podtrzymuje me życie.

Psalm 54, 3-6. 8-9
Błaganie o pomoc

Prorok modli się o wyzwolenie w imię Pana od złośliwości prześladowców (Kasjan)

Wybaw mnie, Boże, w imię Twoje, *
mocą swoją broń mojej sprawy.
     Boże, słuchaj mojej modlitwy, *
     nakłoń ucha na słowo ust moich.
Bo powstają przeciw mnie pyszni, †
gwałtownicy czyhają na moje życie. *
Nie mają oni Boga przed swymi oczyma.
     Oto mi Bóg dopomaga, *
     Pan podtrzymuje me życie.
Będę Ci chętnie składać ofiarę *
i sławić Twe imię, bo jest dobre.
     Wyrwało mnie ono z wszelkiej udręki, *
     hańbę moich wrogów oglądało me oko.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Bóg mi dopomaga, / Pan podtrzymuje me życie.

CZYTANIE

LG tom III: Wtorek II, str. 721;LG skrócone: wg tabeli stron

1 Kor 12, 24b. 25-26

     Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne czci, by nie było rozdwojenia w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współweselą się wszystkie członki.

K. Boże, nasz Panie, zgromadź nas z krajów pogańskich.
W. Abyśmy wielbili święte imię Twoje.

MODLITWA

LG tom III: Wtorek II, str. 721; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Boże, Ty wysłałeś Twojego anioła do setnika Korneliusza, aby mu wskazał drogę zbawienia; spraw, abyśmy gorliwie starali się o zbawienie wszystkich ludzi * i zjednoczeni z nimi w Twoim Kościele doszli do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Nieszpory

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom III: Wtorek II, str. 721-722; LG skrócone: Wtorek II, str. 875-876

Władco każdej pory czasu,
Jego bieg obdarzasz ładem,
Bo dla pracy dzień ma służyć,
Dla spoczynku ciemność nocy.

Daj umysłom czyste myśli,
Aby wśród podstępnej ciszy
Zło nie wkradło się do serca
Raniąc je swym groźnym ciosem.

Dusza niech miłością płonie
Nie poddając się pokusie,
Która przez nas dopuszczona,
Moc odbiera rozumowi.

Spraw to, Ojcze miłosierny,
Który razem z Twoim Synem
I z Pocieszycielem Duchem
Władasz czasem i wiecznością. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom III: Wtorek II, str. 722-724; LG skrócone: Wtorek II, str. 876-878
Psalmy – LG tom III: Wtorek II, str. 722-724; LG skrócone: Wtorek II, str. 876-878

1 ant. Nie możecie służyć * Bogu i mamonie.

Psalm 49
Marność bogactw

Bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego (Mt 19, 23)

I

Słuchajcie tego, wszystkie narody, *
nakłońcie ucha, wszyscy mieszkańcy ziemi,
     Niscy pochodzeniem na równi z możnymi, *
     bogaci razem z ubogimi.
Mądrość wypowiedzą moje usta, *
a serce me rozważa to, co roztropne.
     Ku przypowieści nakłonię moje ucho, *
     przy dźwięku liry wyjaśnię mą zagadkę.
Dlaczego miałbym się trwożyć w dniach niedoli, *
gdy otacza mnie złość podstępnych,
     Którzy ufają swoim dostatkom *
     i chełpią się ogromem swego bogactwa?
Nikt przecież nie może samego siebie wykupić *
ani nie uiści Bogu ceny za siebie należnej.
     Nazbyt jest kosztowne wyzwolenie duszy †
     i nigdy mu na to nie starczy, *
     aby żyć wiecznie i nie ulec zagładzie.
Albowiem ujrzy, że umierają mędrcy, †
jednakowo ginie głupi i prostak, *
zostawiając obcym swoje bogactwa.
     Groby są ich domami na wieki, †
     ich mieszkaniem po wszystkie pokolenia, *
     choć swymi imionami nazywali ziemie.
Bo człowiek nie będzie zawsze żył w dostatku, *
równy jest bydlętom, które giną.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Nie możecie służyć Bogu i mamonie.

2 ant. Gromadźcie sobie * skarby w niebie.

II

Taka jest droga zadufanych w sobie *
i przyszłość zakochanych we własnych słowach.
     Są jak owce pędzone do przepaści, *
     śmierć ich pasie, zejdą prosto do grobu.
Panować nad nimi będą sprawiedliwi, †
rankiem zniknie ich postać, *
ich mieszkaniem jest Otchłań.
     Lecz Bóg wyzwoli moją duszę z krainy umarłych, *
     zabierze mnie do siebie.
Nie martw się, gdy ktoś się wzbogaci, *
gdy wzrośnie zamożność jego domu,
     Bo kiedy umrze, nic nie weźmie ze sobą, *
     a jego bogactwo za nim nie pośpieszy.
I chociaż w życiu schlebia sam sobie: *
„Będą cię sławić, żeś się dobrze urządził”,
     Iść musi do pokolenia swych przodków, *
     do tych, co na wieki nie ujrzą światła.
Człowiek żyjący bezmyślnie w dostatku *
równy jest bydlętom, które giną.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Gromadźcie sobie skarby w niebie.

3 ant. Otrzymaliśmy ducha przybrania za synów, * w którym wołamy: Abba, Ojcze!

Pieśń (Rz 8, 14-17)
Synostwo Boże chrześcijan

Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, *
są synami Boga.
     Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, *
     aby się znowu pogrążyć w bojaźni.
Ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, *
w którym możemy wołać: Abba, Ojcze!
     Sam Duch daje świadectwo naszemu duchowi, *
     że jesteśmy dziećmi Bożymi.
Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, *
dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa.
     Jeżeli wspólnie z Nim cierpimy, *
     to wspólnie będziemy przebywać w chwale.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Otrzymaliśmy ducha przybrania za synów, / w którym wołamy: Abba, Ojcze!

CZYTANIE

LG tom III: Wtorek II, str. 724;LG skrócone: Wtorek II, str. 878

Rz 3, 23-25a

     Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać sprawiedliwość Jego.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom III: Wtorek II, str. 724; LG skrócone: Wtorek II, str. 878

K.   Przez krew swoją, Panie, * Odkupiłeś nas wszystkich.
W.  Przez krew swoją, Panie, / Odkupiłeś nas wszystkich.
K.   Z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu.
W.  Odkupiłeś nas wszystkich.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Przez krew swoją, Panie, / Odkupiłeś nas wszystkich.

PIEŚŃ MARYI

LG tom III: Wtorek II, str. 724;LG skrócone: Wtorek II, str. 878

Łk 1, 46-55

Ant. Ukaż nam, Panie, * Twoją wielką miłość, / gdyż jesteś Wszechmocny i święte jest imię Twoje.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
     Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
     Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
     Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
     nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
     Strącił władców z tronu, *
     a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
     Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
     pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Ukaż nam, Panie, / Twoją wielką miłość, / gdyż jesteś Wszechmocny i święte jest imię Twoje.

PROŚBY

LG tom III: Wtorek II, str. 724-725; LG skrócone: Wtorek II, str. 878-879

Można użyć krótszej formy próśb.

Uwielbiajmy Chrystusa, naszego Pasterza i opiekuna, który darzy swój lud troskliwą miłością. Pokładając w Nim nadzieję, pokornie błagajmy:

Otaczaj opieką lud swój, o Panie.

Wiekuisty Pasterzu, miej pieczę nad naszym biskupem N.

i nad wszystkimi pasterzami swojego Kościoła.

Otaczaj opieką lud swój, o Panie.

Wejrzyj łaskawie na tych, którzy cierpią prześladowanie,
pospiesz, aby ich wyzwolić z wszelkich utrapień.

Otaczaj opieką lud swój, o Panie.

Zmiłuj się, Panie, nad żyjącymi w niedostatku,
daj łaknącym pożywienie.

Otaczaj opieką lud swój, o Panie.

Oświeć zgromadzenia, które ustanawiają prawa,
niech wszystko rozstrzygają mądrze i sprawiedliwie.

Otaczaj opieką lud swój, o Panie.

Przyjdź z pomocą zmarłym, których odkupiłeś Krwią swoją,
niech wejdą z Tobą na ucztę życia wiecznego.

Otaczaj opieką lud swój, o Panie.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom III: Wtorek II, str. 725; LG skrócone: Wtorek II, str. 879

     Panie Boże, dzień i noc należą do Ciebie, spraw, niech w naszych sercach nieustannie jaśnieje Chrystus, Słońce sprawiedliwości, * abyśmy mogli dojść do światłości nieprzemijającej, w której przebywasz.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


Kompleta

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty.

HYMN

LG tom III: Części stałe – tydzień II, str. 1015-1016; LG skrócone: Części stałe – tydzień II, str. 1167

Chryste, Tyś dniem pełnym blasku,
Rozpraszasz nocne ciemności,
W Tobie początek jest światła
I nim obdarzasz wybranych.

Teraz więc Ciebie prosimy,
Byś strzegł nas w mrocznych godzinach,
W swoim pokoju zachował
I przyniósł ulgę znużonym.

Kiedy już sen nas ogarnie,
Niech serce czuwa przy Tobie;
Tych, którzy Ciebie miłują,
Osłaniaj swoją prawicą.

Wejrzyj, Obrońco nasz, Boże,
I wrogie oddal zasadzki,
Kieruj Twoimi wiernymi,
Boś własną Krwią ich odkupił.

Chryste, łagodny nasz Królu,
Niech Ciebie z Ojcem i Duchem
Wszystko, co żyje, wysławia
Przez całą wieczność bez końca. Amen.

PSALMODIA

LG tom III: Wtorek, str. 1027-1028; LG skrócone: Wtorek, str. 1179-1180

Ant. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, * bo w Tobie pokładam nadzieję.

Psalm 143, 1-11
Modlitwa w ucisku

Człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa (Ga 2, 16)

Usłysz, Panie, modlitwę moją, †
w swojej wierności przyjm moje błaganie, *
wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
     Nie wzywaj na sąd swojego sługi, *
     bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, †
moje życie na ziemię powalił, *
pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.
     A we mnie duch mój omdlewa, *
     zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, †
rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, *
rozważam dzieło rąk Twoich.
     Wyciągam do Ciebie ręce, *
     jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, *
albowiem duch mój omdlewa.
     Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, *
     bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, *
bo w Tobie pokładam nadzieję.
     Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, *
     bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, *
uciekam się do Ciebie.
     Naucz mnie spełniać Twoją wolę, *
     bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi *
po bezpiecznej równinie.
     Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu, *
     w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, / bo w Tobie pokładam nadzieję.

CZYTANIE

LG tom III: Wtorek, str. 1028;LG skrócone: Wtorek, str. 1180

1 P 5, 8-9

     Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom III: Wtorek, str. 1028; LG skrócone: Części stałe, str. 1169

K.   W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.
K.   Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
W.  Powierzam ducha mojego.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.

PIEŚŃ SYMEONA

LG tom III: Wtorek, str. 1029;LG skrócone: Części stałe, str. 1170

Łk 2, 29-32

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
według słowa Twojego,
     Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
     któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
Światło na oświecenie pogan *
i chwałę ludu Twego, Izraela.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

MODLITWA

LG tom III: Wtorek, str. 1029; LG skrócone: Wtorek, str. 1180

     Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię * w blasku dnia nowego.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LG tom III: Części stałe, str. 1018-1019; LG skrócone: Części stałe, str. 1171-1172

Witaj, niebios Królowo,
Witaj, Pani aniołów,
Witaj, Różdżko i Bramo;
Jasność zrodziłaś światu.

     Ciesz się, Panno chwalebna,
     Ponad wszystkie piękniejsza,
     Witaj, o Najśliczniejsza;
     Proś Chrystusa za nami.

Podziel się na:
 • Śledzik
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Digg
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Blip
 • Grono.net
 • Drukuj