Brewiarz – modlitwa na dziś


Piątek XXIV tygodnia Okresu Zwykłego


Wezwanie

K. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Psalm 67
Niech wszystkie narody wysławiają Boga

Wiedzcie, że to zbawienie Boże posłane jest do pogan (Dz 28, 28)

Antyfona – LG tom IV: Piątek IV, str. 943; LG skrócone: Piątek IV, str. 1133
Psalm – LG tom IV: Psalm 67, str. 489-490; LG skrócone: Psalm 67, str. 695

Ant. Niech wszystkie narody / chwalą Zbawiciela.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, *
niech nam ukaże pogodne oblicze,
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Ant. Niech wszystkie narody / chwalą Zbawiciela.

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
Niech się narody cieszą i weselą, †
bo rządzisz ludami sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na ziemi.

Ant. Niech wszystkie narody / chwalą Zbawiciela.

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
Ziemia wydała swój owoc, *
Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.
Niech nam Bóg błogosławi *
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi.

Ant. Niech wszystkie narody / chwalą Zbawiciela.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Niech wszystkie narody / chwalą Zbawiciela.

Jeśli psalm Wezwania ze swoją antyfoną ma poprzedzać Jutrznię, można go opuścić ze słusznej przyczyny.


Godzina Czytań

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom IV: Piątek IV, str. 943; LG skrócone: Piątek IV, str. 1133

Przed oczy Twoje, zagniewany Panie,
Składamy grzechy przez nas popełnione,
Gotowi przyjąć zasłużoną karę
Za zło bez miary.

Gdy miecz swój wznosisz, aby cios należny
Wymierzyć winnym, pokutować chcemy,
I z gorzkim płaczem wyznajemy błędy,
Ufając Tobie.

Lecz kiedy, Boże, srogość uśmierzyłeś
I chcesz przebaczyć marnotrawnym synom,
Szukamy znowu krętych dróg ciemności,
Co wiodą w pustkę.

Prosimy Ciebie, pełni szczerej skruchy,
Byś nam dopomógł wyjść z krainy śmierci
I całym sercem pełnić Twoją wolę
Przez resztę życia.

Niech wszyscy ludzie, odkupieni męką
Bożego Syna, sławią Trójcę Świętą
I niech składają dziękczynienie Panu
Za Jego dobroć. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Piątek IV, str. 944-945; LG skrócone: Piątek IV, str. 1134-1135
Psalmy – LG tom IV: Piątek IV, str. 944-945; LG skrócone: Piątek IV, str. 1134-1135

1 ant. Boże mój, nie odwracaj się od mojej prośby, * bo uciskają mnie grzesznicy.

Psalm 55, 2-15. 17-24
Skarga na fałszywego przyjaciela

Jezus począł drżeć i odczuwać trwogę (Mk 14, 33)

I

Boże, usłysz modlitwę moją †
i nie odwracaj się od mojej prośby, *
zwróć się do mnie i wysłuchaj!
     Szamoczę się w ucisku, *
     jęczę słysząc głos wroga i krzyk grzesznika.
Bo wyrządzają mi krzywdę *
i napastują mnie w gniewie.
     Drży we mnie serce *
     i śmiertelny lęk mnie ogarnia.
Przenika mnie lęk i drżenie *
i przerażenie mną włada.
     I mówię: Gdybym jak gołąb miał skrzydła, *
     uleciałbym i spoczął.
Uciekłbym daleko, *
zamieszkał na pustyni.
     Prędko bym sobie wyszukał schronienie *
     od wichru i nawałnicy.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Boże mój, nie odwracaj się od mojej prośby, / bo uciskają mnie grzesznicy.

2 ant. Pan nas wyzwolił * z mocy nieprzyjaciela i z jego zasadzek.

II

Rozprosz ich, Panie, rozdziel ich języki, *
bo przemoc widzę w mieście i niezgodę.
     Obchodzą je murami w ciągu dnia i nocy, *
     a złość i ucisk są we wnętrzu jego.
W jego wnętrzu zagłada, *
a z rynku jego nie znika podstęp i krzywda.
     Gdyby lżył mnie nieprzyjaciel, *
     z pewnością bym to znosił;
Gdyby powstawał przeciw mnie ten, co mnie nienawidzi, *
ukryłbym się przed nim.
     Ale to jesteś ty, mój rówieśnik, *
     mój zaufany przyjaciel,
Z którym żyłem w słodkiej zażyłości, *
chodziliśmy po domu Bożym w świątecznym orszaku.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan nas wyzwolił z mocy nieprzyjaciela i z jego zasadzek.

3 ant. Zrzuć swą troskę na Pana, * a On cię podtrzyma.

III

A ja wołam do Boga *
i Pan mnie ocali.
     Rankiem, wieczorem i w południe narzekam i jęczę, *
     a On wysłucha mojego głosu.
Ześle pokój, ratując me życie †
od tych, którzy na mnie nastają, *
bo wielu mam przeciwników.
     Wysłucha mnie Bóg, a ich poniży, *
     Ten, który panuje od wieków.
Bo nie ma dla nich opamiętania *
i nie boją się Boga.
     Każdy z nich podnosi ręce na domowników *
     i łamie swoją umowę.
Jego twarz jest gładsza od masła, *
lecz serce ma napastliwe.
     Jego słowa łagodniejsze od oliwy, *
     a są to obnażone miecze.
Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma, *
nigdy nie dopuści, by się zachwiał sprawiedliwy.
     Ty, Boże, ich wtrącisz do studni zatracenia, †
     połowy dni swoich nie dożyją mężowie podstępni i krwawi, *
     ja zaś nadzieję mam w Tobie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Zrzuć swą troskę na Pana, / a On cię podtrzyma.

Werset – LG tom IV: Piątek IV, str. 946; LG skrócone: Piątek IV, str. 1136
K. Ku mojej mądrości zwróć się, mój synu.
W. Ku mojej roztropności nakłoń swe ucho.

I CZYTANIE

LG tom IV: Piątek XXIV zw, str. 206-208

Z Księgi proroka Ezechiela 16, 3. 5b-7a. 8-15.35. 37a. 40-43. 59-63

Jerozolima cudzołożną oblubienicą Boga
     Tak mówi Pan Bóg do Jerozolimy: „Z pochodzenia swego i urodzenia swego jesteś z ziemi Kanaan. Ojciec twój był Amorytą, a matka twoja – Chetytką. W dniu twego urodzenia wyrzucono cię na puste pole – przez niechęć do ciebie.
     Oto Ja przechodziłem obok ciebie i ujrzałem cię, jak szamotałaś się we krwi. Rzekłem do ciebie, gdy byłaś we krwi: «Żyj, rośnij!» Uczyniłem cię jak kwiat polny. Rosłaś, wzrastałaś i doszłaś do wieku dojrzałego. Oto przechodziłem obok ciebie i ujrzałem cię. Był to twój czas, czas miłości. Rozciągnąłem połę płaszcza mego nad tobą i zakryłem twoją nagość. Związałem się z tobą przysięgą i wszedłem z tobą w przymierze – wyrocznia Pana Boga – stałaś się moją. Obmyłem cię wodą, otarłem z ciebie krew i namaściłem olejkiem. Następnie przyodziałem cię wyszywaną szatą, obułem cię w trzewiki z miękkiej skórki, opasałem bisiorem i okryłem cię jedwabiem. Ozdobiłem cię klejnotami, włożyłem bransolety na twoje ręce i naszyjnik na twoją szyję. Włożyłem też pierścień w twój nos, kolczyki w twoje uszy i wspaniały diadem na twoją głowę. Zostałaś ozdobiona złotem i srebrem, przyodziana w bisior oraz w szaty jedwabne i wyszywane. Jadałaś najczystszą mąkę, miód i oliwę. Stawałaś się z dnia na dzień piękniejsza i doszłaś aż do godności królewskiej. Rozeszła się twoja sława między narodami dzięki twojej piękności, bo była ona doskonała z powodu ozdób, którymi cię wyposażyłem – wyrocznia Pana Boga.
     Ale zaufałaś swojej piękności i wyzyskałaś swoją sławę na to, by uprawiać nierząd. Oddawałaś się każdemu, kto obok ciebie przechodził.
     Dlatego, Nierządnico, słuchaj słowa Pańskiego: Ja zgromadzę wszystkich twoich kochanków. Zwołają przeciwko tobie zgromadzenie, ukamienują cię i mieczami poćwiartują na części. Następnie domy twoje spalą w ogniu i wykonają na tobie wyrok na oczach wielu kobiet. Oto tak położę kres twemu nierządowi i już więcej nie będziesz dawała podarków za nierząd. I tak uśmierzę mój gniew na ciebie i odstąpi od ciebie moja zapalczywość. Uspokoję się i już więcej nie będę się gniewał. Ponieważ nie pamiętałaś o dniach młodości swojej i wszystkimi czynami wzbudzałaś we Mnie gniew, tak Ja z kolei na twoją głowę sprowadzę skutki twego postępowania – wyrocznia Pana Boga – nie dodasz już zbrodni do wszystkich twoich obrzydliwości. Tak bowiem mówi Pan Bóg: Postąpię z tobą tak, jak ty postępowałaś, ty, któraś złamała przysięgę i zerwała przymierze. Ja jednak wspomnę na przymierze, które z tobą zawarłem za dni twojej młodości, i ustanowię z tobą przymierze wieczne.
     Ty zaś ze swej strony wspomnisz na swoje postępowanie i zawstydzisz się, kiedy przyjąwszy siostry twoje tak starsze, jak młodsze od ciebie, dam ci je za córki w myśl zawartego z tobą przymierza. Odnowię bowiem moje przymierze z tobą i poznasz, że Ja jestem Pan, abyś pamiętała i wstydziła się, i abyś ze wstydu ust swoich nie otwarła wówczas, gdy ci przebaczę wszystko, coś uczyniła” – wyrocznia Pana Boga.

RESPONSORIUM

por. Iz 54, 6. 8; Ez 16, 60

W. Wezwałem cię jak niewiastę porzuconą, w przystępie gniewu ukryłem swe oblicze; * W miłości wieczystej nad tobą się ulitowałem, / mówi Pan, twój Odkupiciel.
K. Wspomnę na przymierze, które z tobą zawarłem za dni twojej młodości, i ustanowię z tobą przymierze wieczne. W. W miłości wieczystej nad tobą się ulitowałem, / mówi Pan, twój Odkupiciel.

II CZYTANIE

LG tom IV: Piątek XXIV zw, str. 208-209

Kazanie św. Augustyna, biskupa, O pasterzach(Kazanie 46, 10-11)

Przygotuj swą duszę na doświadczenie
     Słyszeliście już, w czym lubują się źli pasterze. Zobaczcie teraz, co zaniedbują: „Słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej – to jest takiej, która cierpi – nie opatrywaliście, zagubionej nie odszukaliście, mocną gnębiliście”, zabijaliście, niszczyliście. Owca jest chora, czyli ma chore serce, skłonne ulec w obliczu pokus, jeśli spotka się z nimi nie przestrzeżona i nie przygotowana.
     Kiedy pasterz niedbały spotyka kogoś takiego, nie mówi: „Synu, jeśli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie”. Kto bowiem tak mówi, wzmacnia słabego, czyni go silnym zachęcając, aby skoro uwierzył, nie upatrywał swego szczęścia w pomyślnościach tego świata. Jeśli bowiem przyzwyczai się pokładać ufność w pomyślności ziemskiej, przywiedzie go ona do upadku, gdy zaś spotkają go przeciwności, będzie cierpiał albo nawet zupełnie zginie.
     Kto tak buduje, nie buduje na skale, ale kładzie fundament na piasku. „Skałą zaś był Chrystus”. Chrześcijanie więc powinni naśladować cierpienia Chrystusa, a nie uganiać za przyjemnościami. Człowiek słaby umacnia się, gdy słyszy: Przygotuj się na pokusy świata. Ale ze wszystkich wybawi cię Pan, jeśli twe serce nie oddali się od Niego. On przybył, aby cierpieć dla twego umocnienia, przybył, by ponieść śmierć, przybył, aby być znieważanym, cierniem koronowanym, niegodnie oskarżanym i w końcu przybitym do krzyża. Wszystko to On sam dla ciebie uczynił, ty nic. Uczynił nie dla siebie, ale dla ciebie.
     Kimże zaś są ci, którzy lękając się urazić słuchaczy, nie tylko nie przygotowują na zbliżające się próby, ale nawet obiecują szczęście na tym świecie, którego Bóg wcale światu nie obiecał. Pan zapowiedział światu nieustanne udręki i cierpienia; ty zaś pragniesz, aby chrześcijanin był od nich wolny? Właśnie dlatego, że jest chrześcijaninem, będzie więcej cierpiał na tym świecie.
     Wszak mówi Apostoł: „Wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie, spotkają prześladowania”. Ty zaś, pasterzu, który szukasz własnej korzyści, a nie Jezusa Chrystusa, kiedy Apostoł głosi: „Wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie, spotkają prześladowania”, mówisz: „Jeśli będziesz żył zbożnie w Chrystusie, będziesz obfitował we wszelką pomyślność. Jeśli nie masz dzieci, będziesz je miał, wyżywisz wszystkie i żadne ci nie umrze”. Tak budujesz? Bacz, co czynisz, na czym budujesz. Oto budujesz na piasku. Spadną deszcze, wzbierze rzeka, powieją wiatry, uderzą w dom, i upadnie, a upadek jego będzie wielki.
     Zabierz z piasku, buduj na skale. Ten, kogo chcesz mieć chrześcijaninem, niech będzie zbudowany na Chrystusie. Niechaj rozważy niesprawiedliwą mękę Chrystusa, niech rozważy, iż Ten, który żadnego grzechu nie popełnił, zapłacił dług, jakiego nie zaciągnął, niech rozważy skierowane doń słowa Pisma: „Pan kogo przyjmuje za syna, tego karci”. Niech więc przygotuje się na karcenie, albo niechaj nie oczekuje przyjęcia.

RESPONSORIUM

1 Tes 2, 4. 3

W. Jak przez Boga zostaliśmy uznani za godnych powierzenia nam Ewangelii, tak ją głosimy. * Aby się podobać nie ludziom, ale Bogu.
K. Upominanie nasze nie pochodzi z błędu ani z nieczystej pobudki, ani z podstępu. W. Aby się podobać nie ludziom, ale Bogu.

MODLITWA

LG tom IV: Piątek XXIV zw, str. 210; LG skrócone: XXIV tydzień Okresu Zwykłego, str. 632

     Módlmy się. Boże, Stwórco i Rządco wszechświata, wejrzyj na nas i daj nam całym sercem służyć Tobie, * abyśmy mogli doznawać skutków Twojego miłosierdzia.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

We wspólnym odprawianiu oficjum:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Jutrznia

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN

LG tom IV: Piątek IV, str. 946; LG skrócone: Piątek IV, str. 1139-1140

Po mrokach nocy nowy dzień nastaje,
Dzień pełen blasku słonecznych promieni;
Niech jego światło wzmocni w nas nadzieję
Życia bez winy.

Wśród złudy świata wciąż szukamy drogi,
Która prowadzi do Bożej jasności,
Więc Cię prosimy, miłosierny Panie,
Chroń nas od grzechu.

Po chwilach próby, pokus i cierpienia,
Szczerej pokuty i żalu za błędy
Powróci pokój, radość i pociecha
Twojej dobroci.

Ucieczko nasza, Boże wszechmogący:
Ojcze i Synu, i Duchu jedności,
Niech Tobie będzie cześć i uwielbienie
Teraz i zawsze. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Piątek IV, str. 946-949; LG skrócone: Piątek IV, str. 1140-1143
Psalmy – LG tom IV: Piątek IV, str. 946-949; LG skrócone: Piątek IV, str. 1140-1143

1 ant. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste * i odnów we mnie moc ducha.

Psalm 51
Błaganie pokutnika

Odnówcie się duchem w waszym myśleniu i przyobleczcie nowego człowieka (Ef 4, 23-24)

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
     Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
     i oczyść mnie z grzechu mojego.
Uznaję bowiem nieprawość moją, *
a grzech mój jest zawsze przede mną.
     Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *
     i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,
Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku *
i prawy w swoim sądzie.
     Oto urodziłem się obciążony winą *
     i jako grzesznika poczęła mnie matka.
A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, *
naucz mnie tajemnic mądrości.
     Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, *
     obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
Spraw, abym usłyszał radość i wesele, *
niech się radują kości, które skruszyłeś.
     Odwróć swe oblicze od moich grzechów *
     i zmaż wszystkie moje przewinienia.
Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *
i odnów we mnie moc ducha.
     Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
     i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
Przywróć mi radość Twojego zbawienia *
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
     Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *
     i wrócą do Ciebie grzesznicy.
Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, †
Boże, mój Zbawco, *
niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.
     Panie, otwórz wargi moje, *
     a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *
a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
     Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *
     pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.
Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, *
odbuduj mury Jeruzalem.
     Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopalenia, *
     wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste / i odnów we mnie moc ducha.

2 ant. Wesel się, Jeruzalem, * bo zgromadzą się w tobie wszyscy sprawiedliwi / i będą wychwalać Pana.

Pieśń (Tb 13, 8-11. 13-16a Wulg)
Dziękczynienie za wyzwolenie narodu

Ukazał mi anioł Miasto Święte, Jeruzalem… mające chwałę Boga (Ap 21, 10-11)

Błogosławcie Pana, wszyscy Jego wybrani, *
wychwalajcie Go i obchodźcie dni wesela.
     Jeruzalem, miasto święte, †
     Pan zesłał karę za czyny twoich synów, *
     lecz się zmiłuje nad potomstwem sprawiedliwych.
Godnie więc wysławiaj Pana *
i chwal Króla wieków,
     Aby z radością odbudował w tobie swój przybytek *
     i przez ciebie napełnił jeńców weselem;
Aby w tobie okazał miłość nieszczęśliwym *
we wszystkich pokoleniach na wieki.
     Potężne światło zabłyśnie aż po krańce ziemi; *
     przybędą do ciebie z daleka liczne narody
I mieszkańcy stron odległych *
do twego świętego imienia.
     W swych rękach przyniosą dary *
     dla Króla niebios.
Z pokolenia na pokolenie będą ci oddawać chwałę, *
a twe imię „Wybrana” utrwali się w przyszłych pokoleniach.
     Wesel się, Jeruzalem, z synów sprawiedliwych, †
     bo wszyscy będą zgromadzeni *
     i będą wysławiać Pana wieków.
Szczęśliwi, którzy cię miłują, *
szczęśliwi, którzy się cieszą z twojego pokoju.
     Błogosław, duszo moja, Pana, †
     bo wybawił swoje miasto Jeruzalem *
     ze wszystkich jego ucisków.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wesel się, Jeruzalem, / bo zgromadzą się w tobie wszyscy sprawiedliwi / i będą wychwalać Pana.

3 ant. Wysławiaj twego Boga, Syjonie, * On zsyła na ziemię swoje polecenia, / a szybko mknie Jego słowo.

Psalm 147 B
Jeruzalem wielbi Boga

Chodź, ukażę Ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka (Ap 21, 9)

Chwal, Jeruzalem, Pana, *
wysławiaj twego Boga, Syjonie!
     Umacnia bowiem zawory bram twoich *
     i błogosławi synom twoim w tobie.
Zapewnia pokój twoim granicom *
i wyborną pszenicą ciebie darzy.
     Zsyła na ziemię swoje polecenia, *
     a szybko mknie Jego słowo.
On prószy śniegiem jak wełną *
i szron jak popiół rozsypuje.
     On grad rozrzuca jak okruchy chleba, *
     od Jego mrozu ścinają się wody.
Posyła słowo, i lód topnieje, *
powieje wiatrem, i rzeki płyną.
     Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
     Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów, *
nie oznajmił im swoich wyroków.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wysławiaj swego Boga, Syjonie, / On zsyła na ziemię swoje polecenia, / a szybko mknie Jego słowo.

CZYTANIE

LG tom IV: Piątek IV, str. 949-950;LG skrócone: Piątek IV, str. 1143
Ga 2, 19b-20

     Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom IV: Piątek IV, str. 950; LG skrócone: Piątek IV, str. 1143

K.   Chrystus poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża, * Abyśmy przestali być uczestnikami grzechu i żyli dla sprawiedliwości.
W.  Chrystus poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża, / Abyśmy przestali być uczestnikami grzechu i żyli dla sprawiedliwości.
K.   Krwią Jego zostaliśmy uzdrowieni.
W.  Abyśmy przestali być uczestnikami grzechu i żyli dla sprawiedliwości.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Chrystus poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża, / Abyśmy przestali być uczestnikami grzechu i żyli dla sprawiedliwości.

PIEŚŃ ZACHARIASZA

LG tom IV: Piątek IV, str. 950;LG skrócone: Piątek IV, str. 1143
Łk 1, 68-79

Ant. Dzięki serdecznej litości naszego Boga * nawiedziło nas z wysoka Wschodzące Słońce.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
     I wzbudził dla nas moc zbawczą *
     w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
     Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
     i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
     Na przysięgę, którą złożył *
     ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
     W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
     po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
     Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
     przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
     By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
     aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Dzięki serdecznej litości naszego Boga / nawiedziło nas z wysoka Wschodzące Słońce.

PROŚBY

LG tom IV: Piątek IV, str. 950; LG skrócone: Piątek IV, str. 1143-1144

Bóg troszczy się o wszystkich ludzi, których stworzył i przez swego Syna odkupił. Pokładając w Nim nadzieję, zanieśmy do Niego nasze prośby:

Utwierdź to, Panie, czegoś w nas dokonał.

Miłosierny Boże, prowadź nas drogą świętości,
abyśmy dążyli do tego, co prawdziwe, słuszne i Tobie miłe.

Utwierdź to, Panie, czegoś w nas dokonał.

Nie odrzucaj nas na wieki,
nie zapominaj, Panie, o Twoim przymierzu.

Utwierdź to, Panie, czegoś w nas dokonał.

Przyjmij nas, stojących przed Tobą w duchu pokory i z sercem skruszonym,
bo nie doznają wstydu ci, którzy Tobie ufają.

Utwierdź to, Panie, czegoś w nas dokonał.

Ty dałeś nam udział w prorockiej misji Chrystusa,
spraw, abyśmy zawsze głosili dzieła Twojej potęgi.

Utwierdź to, Panie, czegoś w nas dokonał.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom IV: Piątek IV, str. 950; LG skrócone: Piątek IV, str. 1144

     Boże, nasz Ojcze, udziel nam hojnie Twojej łaski i pomóż nam wypełniać Twoje przykazania, * abyśmy w tym życiu znajdowali pociechę i osiągnęli wieczną radość.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


Modlitwa przedpołudniowa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień IV, str. 502; LG skrócone: wg tabeli stron

Zapal w nas, Panie, ogień Twej miłości,
Aby w nas trwała ponad wszelką wiedzę,
Ponad języki ludzi i aniołów,
Płonąc dla Ciebie.

Miłość łagodną, czystą i cierpliwą,
Która o sobie nigdy nie pamięta,
Zło zapomina, dobrem się raduje,
Wlej w nasze serca.

Wszystko przeminie, gdy nadejdzie wieczność,
Wiara się skończy, a nadzieja spełni;
Miłość zostanie, by się cieszyć Tobą
W Twoim królestwie.

Ojcu, Synowi i Duchowi prawdy,
Który miłości darem jest i dawcą,
Chwała niech będzie, cześć i uwielbienie
Teraz i zawsze. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Piątek IV, str. 951-953; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom IV: Piątek IV, str. 951-953; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Obfity pokój * dla miłujących Twoje Prawo, Panie.

Psalm 119, 161-168
XXI (Szin)
Prawo Boże obdarza mocą

Możni prześladują mnie bez powodu, *
moje zaś serce lęk czuje przed Twoimi słowami.
     Radują mnie Twoje słowa, *
     jak tego, który zdobył łup wielki.
Nienawidzę kłamstwa i nim się brzydzę, *
a Prawo Twoje miłuję.
     Siedem razy na dzień Cię wysławiam *
     z powodu sprawiedliwych Twych wyroków.
Obfity pokój dla miłujących Twoje Prawo, *
i nigdy się nie potkną.
     Czekam, Panie, na Twoją pomoc *
     i spełniam Twe przykazania.
Moja dusza strzeże Twych napomnień *
i bardzo je miłuje.
     Przestrzegam Twoich postanowień i napomnień, *
     bo wszystkie moje drogi są przed Tobą.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Obfity pokój dla miłujących Twoje Prawo, Panie.

2 ant. Wszyscy wierzący * mieli jedno serce i jedną duszę.

Psalm 133
Szczęście płynące ze zgody

Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga (1 J 4, 7)

O jak dobrze i miło, *
gdy bracia mieszkają razem!
     Jest to jak wyborny olejek na głowie, †
     który spływa na brodę Aarona, *
     na skraj jego szaty.
To jak rosa Hermonu, *
która opada na górę Syjon;
     Bo tam udziela Pan błogosławieństwa *
     i życia na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wszyscy wierzący mieli jedno serce i jedną duszę.

3 ant. Od rąk grzesznika * ustrzeż mnie, Panie, / potężny mój wybawicielu.

Psalm 140, 2-9. 13-14
Przeciw podstępnym wrogom

Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników (Mt 26, 45)

Wybaw mnie, Panie, od złego człowieka, *
strzeż mnie od gwałtownika,
     Od tych, którzy w sercu knują złe zamiary, *
     każdego dnia wzniecają spory.
Jak węże ostrzą swe języki, *
jad żmijowy mają pod wargami.
     Od rąk grzesznika ustrzeż mnie, Panie, †
     zachowaj mnie od gwałtownika, *
     od tych, którzy z nóg chcą mnie zwalić.
Pyszni na mnie sidło zastawiają w ukryciu, †
złoczyńcy rozciągają powrozy, *
ustawiają na mojej drodze pułapki.
     Mówię do Pana: „Jesteś moim Bogiem, *
     usłysz, Panie, mój głos błagalny!”
Panie, mój Panie, potężna moja pomocy, *
osłaniasz w dniu walki moją głowę.
     Nie spełniaj, Panie, pragnień niegodziwca, *
     nie sprzyjaj jego zamiarom.
Wiem, że Pan oddaje sprawiedliwość ubogiemu, *
a biednemu słuszność przyznaje.
     Tylko sprawiedliwi będą sławić Twe imię, *
     prawi będą mieszkać przed Twoim obliczem.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Od rąk grzesznika ustrzeż mnie, Panie, / potężny mój wybawicielu.

CZYTANIE

LG tom IV: Piątek IV, str. 953;LG skrócone: wg tabeli stron
Rz 12, 17a. 19b-20b. 21

     Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Napisano bowiem: Do Mnie należy pomsta, Ja wymierzę zapłatę – mówi Pan – ale: Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód – nakarm go. Jeżeli pragnie – napój go. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.

K. Łaska Pana jest wieczna dla Jego wyznawców.
W. A Jego sprawiedliwość nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza.

MODLITWA

LG tom IV: Piątek IV, str. 953; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Panie Jezu Chryste, o trzeciej godzinie prowadzono Ciebie na śmierć krzyżową dla zbawienia świata, pokornie Cię prosimy, abyś nam zawsze przebaczał popełnione grzechy * i zachował nas od nich w przyszłości.Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

We wspólnym odprawianiu oficjum:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Modlitwa południowa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień IV, str. 504; LG skrócone: wg tabeli stron

Zebrani w dnia połowie,
By głosić chwałę Boga,
Wyznajmy naszą wiarę
I prośmy Go pokornie.

Bo choć w wieczności mieszka,
Do Niego czas należy
I bliski jest każdemu,
Kto spełnia Jego wolę.

Niech On rozjaśni rozum,
Zapali miłość w sercu,
Bo Jemu chcemy służyć
Przez pracę i modlitwę.

Wielbimy Ciebie, Boże,
Jedyny w Trójcy Świętej;
Niech słońce Twojej łaski
Oświeca naszą drogę. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom IV: Piątek IV, str. 951-953; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom IV: Piątek IV, str. 951-953; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Obfity pokój * dla miłujących Twoje Prawo, Panie.

Psalm 119, 161-168
XXI (Szin)
Prawo Boże obdarza mocą

Możni prześladują mnie bez powodu, *
moje zaś serce lęk czuje przed Twoimi słowami.
     Radują mnie Twoje słowa, *
     jak tego, który zdobył łup wielki.
Nienawidzę kłamstwa i nim się brzydzę, *
a Prawo Twoje miłuję.
     Siedem razy na dzień Cię wysławiam *
     z powodu sprawiedliwych Twych wyroków.
Obfity pokój dla miłujących Twoje Prawo, *
i nigdy się nie potkną.
     Czekam, Panie, na Twoją pomoc *
     i spełniam Twe przykazania.
Moja dusza strzeże Twych napomnień *
i bardzo je miłuje.
     Przestrzegam Twoich postanowień i napomnień, *
     bo wszystkie moje drogi są przed Tobą.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Obfity pokój dla miłujących Twoje Prawo, Panie.

2 ant. Wszyscy wierzący * mieli jedno serce i jedną duszę.

Psalm 133
Szczęście płynące ze zgody

Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga (1 J 4, 7)

O jak dobrze i miło, *
gdy bracia mieszkają razem!
     Jest to jak wyborny olejek na głowie, †
     który spływa na brodę Aarona, *
     na skraj jego szaty.
To jak rosa Hermonu, *
która opada na górę Syjon;
     Bo tam udziela Pan błogosławieństwa *
     i życia na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wszyscy wierzący mieli jedno serce i jedną duszę.

3 ant. Od rąk grzesznika * ustrzeż mnie, Panie, / potężny mój wybawicielu.

Psalm 140, 2-9. 13-14
Przeciw podstępnym wrogom

Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników (Mt 26, 45)

Wybaw mnie, Panie, od złego człowieka, *
strzeż mnie od gwałtownika,
     Od tych, którzy w sercu knują złe zamiary, *
     każdego dnia wzniecają spory.
Jak węże ostrzą swe języki, *
jad żmijowy mają pod wargami.
     Od rąk grzesznika ustrzeż mnie, Panie, †
     zachowaj mnie od gwałtownika, *
     od tych, którzy z nóg chcą mnie zwalić.
Pyszni na mnie sidło zastawiają w ukryciu, †
złoczyńcy rozciągają powrozy, *
ustawiają na mojej drodze pułapki.
     Mówię do Pana: „Jesteś moim Bogiem, *
     usłysz, Panie, mój głos błagalny!”
Panie, mój Panie, potężna moja pomocy, *
osłaniasz w dniu walki moją głowę.
     Nie spełniaj, Panie, pragnień niegodziwca, *
     nie sprzyjaj jego zamiarom.
Wiem, że Pan oddaje sprawiedliwość ubogiemu, *
a biednemu słuszność przyznaje.
     Tylko sprawiedliwi będą sławić Twe imię, *
     prawi będą mieszkać przed Twoim obliczem.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Od rąk grzesznika ustrzeż mnie, Panie, / potężny mój wybawicielu.

CZYTANIE

LG tom IV: Piątek IV, str. 953;LG skrócone: wg tabeli stron
1 J 3, 16

     Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci.

K. Dziękujcie Panu, bo jest dobry.
W. Bo Jego łaska trwa na wieki.

MODLITWA

LG tom IV: Piątek IV, str. 953; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Panie Jezu Chryste, cały świat zaległy ciemności, gdy w południe jako niewinny Baranek pozwoliłeś się przybić do krzyża za nasze grzechy, * udzielaj nam zawsze tego światła, które wskazuje drogę do życia wiecznego.Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

We wspólnym odprawianiu oficjum:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Modlitwa popołudniowa

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień IV, str. 506; LG skrócone: wg tabeli stron

W tej przedwieczornej godzinie,
Gdy już jesteśmy znużeni,
Chcemy w pokornej modlitwie
Odnaleźć pokój i siłę.

Pochyl się, Panie, nad nami,
Nad ludzkim trudem i pracą,
Daj światło naszym umysłom,
A ręce uczyń sprawnymi.

Wszystko, co teraz czynimy,
Niech będzie zgodne z Twą wolą;
Pomóż nam Twoje królestwo
Budować w sercach człowieczych.

Bądź pochwalony, Wszechmocny,
Jedyny w Trójcy Najświętszej;
Ciebie niech światło słoneczne
I ciemność nocy wychwala. Amen.

PSALMODIA

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

Antyfony – LG tom IV: Piątek IV, str. 951-953; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy – LG tom IV: Piątek IV, str. 951-953; LG skrócone: wg tabeli stron

1 ant. Obfity pokój * dla miłujących Twoje Prawo, Panie.

Psalm 119, 161-168
XXI (Szin)
Prawo Boże obdarza mocą

Możni prześladują mnie bez powodu, *
moje zaś serce lęk czuje przed Twoimi słowami.
     Radują mnie Twoje słowa, *
     jak tego, który zdobył łup wielki.
Nienawidzę kłamstwa i nim się brzydzę, *
a Prawo Twoje miłuję.
     Siedem razy na dzień Cię wysławiam *
     z powodu sprawiedliwych Twych wyroków.
Obfity pokój dla miłujących Twoje Prawo, *
i nigdy się nie potkną.
     Czekam, Panie, na Twoją pomoc *
     i spełniam Twe przykazania.
Moja dusza strzeże Twych napomnień *
i bardzo je miłuje.
     Przestrzegam Twoich postanowień i napomnień, *
     bo wszystkie moje drogi są przed Tobą.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Obfity pokój dla miłujących Twoje Prawo, Panie.

2 ant. Wszyscy wierzący * mieli jedno serce i jedną duszę.

Psalm 133
Szczęście płynące ze zgody

Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga (1 J 4, 7)

O jak dobrze i miło, *
gdy bracia mieszkają razem!
     Jest to jak wyborny olejek na głowie, †
     który spływa na brodę Aarona, *
     na skraj jego szaty.
To jak rosa Hermonu, *
która opada na górę Syjon;
     Bo tam udziela Pan błogosławieństwa *
     i życia na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wszyscy wierzący mieli jedno serce i jedną duszę.

3 ant. Od rąk grzesznika * ustrzeż mnie, Panie, / potężny mój wybawicielu.

Psalm 140, 2-9. 13-14
Przeciw podstępnym wrogom

Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników (Mt 26, 45)

Wybaw mnie, Panie, od złego człowieka, *
strzeż mnie od gwałtownika,
     Od tych, którzy w sercu knują złe zamiary, *
     każdego dnia wzniecają spory.
Jak węże ostrzą swe języki, *
jad żmijowy mają pod wargami.
     Od rąk grzesznika ustrzeż mnie, Panie, †
     zachowaj mnie od gwałtownika, *
     od tych, którzy z nóg chcą mnie zwalić.
Pyszni na mnie sidło zastawiają w ukryciu, †
złoczyńcy rozciągają powrozy, *
ustawiają na mojej drodze pułapki.
     Mówię do Pana: „Jesteś moim Bogiem, *
     usłysz, Panie, mój głos błagalny!”
Panie, mój Panie, potężna moja pomocy, *
osłaniasz w dniu walki moją głowę.
     Nie spełniaj, Panie, pragnień niegodziwca, *
     nie sprzyjaj jego zamiarom.
Wiem, że Pan oddaje sprawiedliwość ubogiemu, *
a biednemu słuszność przyznaje.
     Tylko sprawiedliwi będą sławić Twe imię, *
     prawi będą mieszkać przed Twoim obliczem.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Od rąk grzesznika ustrzeż mnie, Panie, / potężny mój wybawicielu.

CZYTANIE

LG tom IV: Piątek IV, str. 954;LG skrócone: wg tabeli stron
1 J 4, 9-11

     W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować.

K. Spójrz, Obrońco nasz, Boże.
W. I wejrzyj na twarz Twojego Pomazańca.

MODLITWA

LG tom IV: Piątek IV, str. 954; LG skrócone: wg tabeli stron

     Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty pokutującego łotra wprowadziłeś z krzyża do Twojego królestwa, wyznając nasze grzechy z ufnością Cię błagamy, * abyś po śmierci pozwolił nam radośnie wejść w bramy raju.Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

We wspólnym odprawianiu oficjum:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


Nieszpory

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

LG tom IV: Piątek IV, str. 954-955; LG skrócone: Piątek IV, str. 1146-1147

Spójrz, Miłosierny, na naszą nędzę
Zrodzoną z grzechu i niewierności;
Ulecz zranionych, przywróć im pełnię
Twojego życia.

Mocą swej męki na drzewie krzyża
Pojednaj z Ojcem zbłąkanych synów;
Osłoń przed ciosem zła grożącego
I obdarz siłą.

Pomóż się przedrzeć przez ciernie lęku
I złudy świata, co wciąż nas wabi;
Pozwól w pokorze objąć Twe stopy
Zranione dla nas.

Niechaj Twa łaska przywróci w ludziach
Dostojny obraz Bożego Wzoru,
Aby już odtąd służyć pragnęli
Jedynie Tobie.

Tobie i Ojcu z Najświętszym Duchem
Niech będzie chwała przez wszystkie wieki;
Nasze sumienia, wolne i czyste,
Niech sławią Boga. Amen.

PSALMODIA

Antyfony – LG tom IV: Piątek IV, str. 955-957; LG skrócone: Piątek IV, str. 1147-1149
Psalmy – LG tom IV: Piątek IV, str. 955-957; LG skrócone: Piątek IV, str. 1147-1149

1 ant. Każdego dnia będę błogosławił Ciebie, Panie, * i rozpowiadał Twoje cuda.

Psalm 145
Chwała Bożego Majestatu

Sprawiedliwy jesteś, Panie, Ty, który jesteś i który byłeś (Ap 16, 5)

I

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, *
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
     Każdego dnia będę błogosławił Ciebie *
     i na wieki wysławiał Twoje imię.
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, *
a wielkość Jego niezgłębiona.
     Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła *
     i zwiastuje Twe potężne czyny.
Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu *
i rozpowiadają Twoje cuda.
     Mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych *
     i głoszą wielkość Twoją.
Przekazują pamięć o wielkiej Twej dobroci *
i cieszą się Twą sprawiedliwością.
     Pan jest łagodny i miłosierny, *
     nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.
     Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
     i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę,
     Aby synom ludzkim oznajmić potęgę Twoją *
     i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, *
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Każdego dnia będę błogosławił Ciebie, Panie, / i rozpowiadał Twoje cuda.

2 ant. Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, Panie; * Ty jesteś blisko wszystkich, którzy Cię wzywają.

II

Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach *
i we wszystkich swoich dziełach święty.
     Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, *
     i podnosi wszystkich zgnębionych.
Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, *
a Ty ich karmisz we właściwym czasie.
     Ty otwierasz swą rękę *
     i karmisz do syta wszystko, co żyje.
Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach *
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
     Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, *
     wszystkich wzywających Go szczerze.
Spełnia wolę tych, którzy cześć Mu oddają, *
usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą.
     Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują, *
     lecz zniszczy wszystkich występnych.
Niech usta moje głoszą chwałę Pana, †
a wszystko, co żyje, niech wielbi Jego święte imię, *
zawsze i na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, Panie; / Ty jesteś blisko wszystkich, którzy Cię wzywają.

3 ant. Jezus Chrystus jest ofiarą przebłagalną * za grzechy całego świata.

Pieśń (1 J 1, 5b. 7. 9; 2, 1b-2)
Chrystus ofiarą przebłagalną za grzechy

Bóg jest światłością *
i nie ma w Nim żadnej ciemności.
     Jeśli chodzimy w światłości, †
     tak jak On sam trwa w świetle, *
     wtedy jesteśmy we wspólnocie jedni z drugimi,
A krew Jezusa, Jego Syna, *
oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.
     Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, †
     Bóg jako wierny i sprawiedliwy nam je odpuści *
     i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, †
mamy Obrońcę wobec Ojca, *
Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.
     On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, †
     i nie tylko za nasze, *
     lecz również za grzechy całego świata.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jezus Chrystus jest ofiarą przebłagalną / za grzechy całego świata.

CZYTANIE

LG tom IV: Piątek IV, str. 957;LG skrócone: Piątek IV, str. 1149
Rz 8, 1-2

     Teraz dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom IV: Piątek IV, str. 957; LG skrócone: Piątek IV, str. 1150

K.   Chrystus umarł za nasze grzechy, * Aby nas przyprowadzić do Boga.
W.  Chrystus umarł za nasze grzechy, / Aby nas przyprowadzić do Boga.
K.   Poniósł śmierć na ciele, ale został powołany do życia przez Ducha.
W.  Aby nas przyprowadzić do Boga.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Chrystus umarł za nasze grzechy, / Aby nas przyprowadzić do Boga.

PIEŚŃ MARYI

LG tom IV: Piątek IV, str. 957;LG skrócone: Piątek IV, str. 1150
Łk 1, 46-55

Ant. Pomnij, Panie, na swe miłosierdzie, * jak obiecałeś naszym ojcom.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
     Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
     Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
     Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
     nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
     Strącił władców z tronu, *
     a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
     Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
     pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pomnij, Panie, na swe miłosierdzie, / jak obiecałeś naszym ojcom.

PROŚBY

LG tom IV: Piątek IV, str. 958; LG skrócone: Piątek IV, str. 1150

Można użyć krótszej formy próśb.

Wszyscy, którzy poznali imię Chrystusa, pokładają w Nim nadzieję. Wołajmy więc do Niego z ufnością:

Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, Ty wiesz, że jesteśmy słabi i skłonni do upadku,
podtrzymuj nas zawsze swoją mocą.

Panie, zmiłuj się nad nami.

Ciebie znieważa wina, a przejednywa pokuta,
odwróć od nas swój gniew, na jaki zasłużyliśmy przez grzechy.

Panie, zmiłuj się nad nami.

Ty odpuściłeś grzechy pokutującej kobiecie, a zbłąkaną owcę włożyłeś na swe ramiona,
nie odwracaj od nas swego miłosierdzia.

Panie, zmiłuj się nad nami.

Wszystkich, którzy za życia na ziemi w Tobie pokładali nadzieję,
wprowadź w bramy nieba, które otwarłeś przez zasługi swej krzyżowej męki.

Panie, zmiłuj się nad nami.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

LG tom IV: Piątek IV, str. 958; LG skrócone: Piątek IV, str. 1150

     Wszechmogący i miłosierny Boże, z Twojej woli Chrystus poniósł mękę za zbawienie całego świata, spraw, abyśmy się stali żywą ofiarą dla Ciebie, * i napełniaj nas Twoją miłością.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


Kompleta

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty.

HYMN

LG tom IV: Części stałe – tydzień IV, str. 973; LG skrócone: Części stałe – tydzień IV, str. 1168

Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada
I blask słoneczny już niknie na niebie;
Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie
Dla Twoich wiernych.

Twoja obecność niech dla nas się stanie
Bezpiecznym portem i pewnym schronieniem;
Serca napełnij pokojem i ciszą,
Najlepszy Ojcze.

Bądź przy nas także w ostatniej godzinie,
Gdy kształty rzeczy zacierać się poczną;
Pochwyć za rękę i wprowadź do domu
Wiecznego trwania.

Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje,
Niech dnie i noce naszego istnienia
Niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią
W Jedynej Trójcy. Amen.

PSALMODIA

LG tom IV: Piątek, str. 990-991; LG skrócone: Piątek, str. 1184-1185

Ant. Wołam do Ciebie, Panie, * we dnie i w nocy.

Psalm 88
W ciężkim doświadczeniu

To jest wasza godzina i panowanie ciemności (Łk 22, 53)

Panie, mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, *
żalę się przed Tobą w nocy.
     Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, *
     nakłoń ucha na moje wołanie.
Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, *
a życie moje zbliża się do Otchłani.
     Zaliczono mnie do grona idących do grobu, *
     stałem się jak mąż pozbawiony siły.
Między zmarłymi jest moje posłanie, *
tak jak poległych, którzy leżą w grobach,
     O których Ty już więcej nie pamiętasz, *
     nad którymi nie roztaczasz już opieki.
Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, *
w mrok i przepaść.
     Twój gniew mnie przygniata, *
     spiętrzyły się nade mną jego fale.
Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, †
wzbudziłeś w nich do mnie odrazę, *
znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
     Moje oczy słabną w nieszczęściu, †
     każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, *
     ręce do Ciebie wyciągam.
Czy uczynisz cud dla umarłych? *
Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
     Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, *
     a wierność Twoją w miejscu zagłady?
Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, *
a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
     A ja wołam do Ciebie, Panie, *
     niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
Czemu odrzucasz mnie, Panie, *
i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
     Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci, *
     dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu *
i złamały mnie Twoje groźby.
     Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi *
     i topią mnie w jednym momencie.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, *
tylko ciemności mieszkają ze mną.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wołam do Ciebie, Panie, / we dnie i w nocy.

CZYTANIE

LG tom IV: Piątek, str. 991;LG skrócone: Piątek, str. 1186
Jr 14, 9

     Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami, nie opuszczaj nas, Panie, nasz Boże.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom IV: Piątek, str. 991; LG skrócone: Części stałe, str. 1169

K.   W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.
K.   Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
W.  Powierzam ducha mojego.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.

PIEŚŃ SYMEONA

LG tom IV: Piątek, str. 991-992;LG skrócone: Części stałe, str. 1170
Łk 2, 29-32

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
według słowa Twojego,
     Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
     któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
Światło na oświecenie pogan *
i chwałę ludu Twego, Izraela.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

MODLITWA

LG tom IV: Piątek, str. 992; LG skrócone: Piątek, str. 1186

     Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój Jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie, pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, * abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia.Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LG tom IV: Części stałe, str. 974-975; LG skrócone: Części stałe, str. 1171-1172

     Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Podziel się na:
 • Śledzik
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Digg
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Blip
 • Grono.net
 • Drukuj