Jezu Chryste Panie miły

1. Jezu Chryste Panie miły,
o Baranku tak cierpliwy!                                                                                             Wzniosłeś na krzyż ręce swoje,
Gładząc nieprawości moje.

2. Płacz go, człowiecze mizerny,
Patrząc jak jest miłosierny:                                                                                                     Jezus na krzyżu umiera,
Słońce jasność swą zakrywa.

3. Pan wyrzekł ostatnie słowa,
Zwisła mu na piersi głowa;                                                                                               Matka pod nim frasobliwa,
Stoi z żalu ledwie żywa.

4. Zasłona się popadała,
Ziemia rwie się, ryczy skała;                                                                                           Setnik woła: Syn to Boży!
Tłuszcza wierząc w proch się korzy.

5. Na koniec Mu bok przebito,
Krew płynie z wodą obfito:                                                                                                     Żal nasz, dziś wyznajem łzami,
Jezu zmiłuj się nad nami!