Rachunek sumienia dla przedsiębiorcy

Już Pitagoras zachęcał swoich uczniów do codziennego rachunku sumienia. Próba wewnętrznego poznania siebie poprawia zdolność działania i oceny świata. Ukierunkowuje nas na osobiste dobro i dobro innych. Warto poświęcić w ciągu dnia od trzech do pięciu minut, aby zastanowić się nad sobą i podjąć konkretne postanowienia poprawy. Sprzyja temu cisza i skupienie. Polecamy 2 zestawy rachunku sumienia.
Rachunek sumienia wydaje się szczególnie potrzebny w działalności przedsiębiorcy. Biznes wymaga częstego podsumowania, sprawdzania, liczenia i wyciągania wniosków. Autorefleksja jest niezbędna! Firmę tworzą konkretne osoby, które używają własnego sumienia i podejmują decyzje. Przedsiębiorca powinien badać swoje czyny i myśli w kontekście wiary w Boga i zobowiązań wobec innych ludzi.
Kościół Katolicki proponuje kilka konkretnych pytań w codziennym rachunku sumienia. Tworzy to „nieformalną” misję każdego uczciwego, roztropnego i odpowiedzialnego przedsiębiorcy. Polecamy dwa rachunki sumienia.

 

 

Cześć I.
1. Czy postrzegam pracę jako dar od Boga?
2. Czy moja praca jako „współpracownika” jest rzeczywiście udziałem w Bożym akcie stworzenia?
3. Czy poprzez swoją pracę działam na rzecz kultury życia?
4. Czy w moim życiu zasady Ewangelii były oddzielone od mojej pracy?
5. Czy regularnie przystępuję do sakramentów i zważam na to, jak wspierają one moją działalność i jak na nią wpływają?
6. Czy czytam Pismo Święte i modle się, by uniknąć niebezpieczeństwa prowadzenia podzielonego życia?
7. Czy staram się ulepszyć swoje życie zawodowe poprzez pogłębianie swojej znajomości nauki społecznej Kościoła?
8. Czy wierzę, że poważne podejście do godności ludzkiej w podejmowaniu decyzji biznesowych przyczynia się do ogólnego rozwoju pracowników, a tym samym czyni moją firmę bardziej wydajną, sprawną i dochodową?

Powołanie lidera biznesu. Refleksja. Papieska Rada Iustitia et Pax, 2012.


Rachunek bardziej szczegółowy:

I. Czy zasmucałem kolegów pracy moim niedbalstwem, brakiem uprzejmości lub złym charakterem?
II. Czy byłem egoistą i myślałem tylko o sobie i swoich sprawach? Czy praktykowałem dzieła miłosierdzia i pomagałem ludziom, którzy tego potrzebowali?
III. Czy oszukiwałem kontrahentów, uciekając się do sztuczek, wykrętów o oszustw w umowach lub w stosunkach handlowych?
IV. Czy w jakiś sposób przyczyniłem się do strat finansowych moich bliźnich? Czy oszukiwałem ludzi, zawyżając cenę? Czy naprawiłem wyrządzone szkody lub mam zamiar je naprawić?
V. Czy z powodu kaprysu, próżności itp. wydawałem więcej niż mi pozwala na to moja sytuacja ekonomiczna? Czy byłem rozrzutny? Czy kupowałem rzeczy mi niepotrzebne?
VI. Czy zazdrościłem innym z powodu ich pozycji ekonomicznej?
VII. Czy dbałem o rzeczy materialne, żeby trwały długo w dobrym stanie?
VIII. Czy wypełniałem należycie obowiązki wynikające z pracy? Czy nadużywałem zaufania moich zwierzchników?
IX. Czy sprawiedliwie wynagradzam ludzi za ich pracę? Czy opóźniałem z błahych powodów wypłacanie dniówki lub pensji?
X. Czy rzetelnie wypełniam moje obowiązki społeczne, czy płaciłem składki za moich pracowników? Czy omijałem prawo, aby uniknąć płacenia składek emerytalnych i na opiekę zdrowotną?
XI. Czy wspomagałem niemoralne i antychrześcijańskie programy społeczne i polityczne?
XII. Czy moją pracę i obowiązki wykonywałem uczciwie i rzetelnie? Czy byłem leniwy w wypełnianiu moich obowiązków? Czy marnowałem czas? Czy dbam o udoskonalenie swojej kompetencji zawodowej? Czy ułatwiałem pracę lub naukę innym osobom, czy też ją utrudniałem, siejąc rozproszenie i zdenerwowanie?

Przewodnik modlitwy, Kraków-Ząbki 2008

 

Opracował:

Łukasz Zając

Współtwórca Towarzystwa Biznesowego. Socjolog specjalizujący się w  public relations. Czas dzieli na rzeczy ważne i twórcze. Lubi Warszawę, Kraków, Berlin i Londyn a mieszka w Szczecinie. Z networkingiem zawodowo związany od 3 lat.

Kontakt: l.zajac@towarzystwobiznesowe.pl

http://networkingbiznesowy.pl

Podziel się na:
 • Śledzik
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Digg
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Blip
 • Grono.net
 • Drukuj