Papieski Intencje na 2012

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2012 (ogólna i misyjna)

Styczeń

Ogólna: Aby ofiary katastrof naturalnych otrzymywały pomoc duchową i materialną,  potrzebną do odbudowania życia.

Misyjna: Aby zaangażowanie chrześcijan na rzecz pokoju było okazją do dawania świadectwa  o Chrystusie wszystkim ludziom dobrej woli.

 Luty

Ogólna: Aby wszyscy ludzie mieli pełny dostęp do wody i do zasobów potrzebnych do życia codziennego.

Misyjna: Aby Pan wspierał wysiłki pracowników służby zdrowia, którzy opiekują się chorymi i osobami starszym w najuboższych regionach.

 Marzec

Ogólna: Aby wkład kobiet w rozwój społeczeństwa był właściwie doceniany na całym świecie.

Misyjna: Aby Duch Święty dał wytrwałość tym, którzy – zwłaszcza w Azji – są  dyskryminowani, prześladowani i zabijani ze względu na Chrystusa.

 Kwiecień

Ogólna: Aby wielu młodych ludzi potrafiło odpowiedzieć na powołanie Chrystusa
i naśladować Go na drodze kapłaństwa i życia zakonnego.

Misyjna: Aby zmartwychwstały Chrystus był znakiem niezawodnej nadziei dla mieszkańców  kontynentu afrykańskiego.

 Maj

Ogólna: Aby w społeczeństwie były promowane inicjatywy chroniące i umacniające rolę rodziny.

Misyjna: Aby Maryja, Królowa Świata i Gwiazda Ewangelizacji, towarzyszyła wszystkim misjonarzom głoszącym Jej Syna, Jezusa.

 Czerwiec

Ogólna: Aby wierzący potrafili rozpoznawać w Eucharystii żywą obecność Zmartwychwstałego, który im towarzyszy w życiu codziennym.

Misyjna: Aby chrześcijanie w Europie odkryli na nowo swoją tożsamość i z większym zapałem uczestniczyli w głoszeniu Ewangelii.

Lipiec

Ogólna:  Aby wszyscy mogli znaleźć stałą pracę i wykonywać ją w bezpiecznych warunkach.

Misyjna: Aby chrześcijańscy wolontariusze na terenach misyjnych potrafili dawać świadectwo miłości Chrystusa.

 Sierpień

Ogólna: Aby więźniowie byli traktowani w sposób sprawiedliwy i z poszanowaniem
ich ludzkiej godności.

Misyjna: Aby ludzie młodzi, powołani do naśladowania Chrystusa, byli gotowi głosić Ewangelię i dawać jej świadectwo po krańce ziem!

 Wrzesień

Ogólna:  Aby postępowanie polityków cechowały zawsze uczciwość, prawość i umiłowanie prawdy.

Misyjna: Aby we wspólnotach chrześcijańskich wzrastała gotowość do ofiarowania misjonarzy, kapłanów i wiernych świeckich, a także konkretnych zasobów Kościołom uboższym.

 Październik

Ogólna:  O rozwój i postępy nowej ewangelizacji w krajach od wieków chrześcijańskich.

Misyjna: Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego były okazją do odnowy zaangażowania w dzieło ewangelizacji.

 Listopad

Ogólna: Aby biskupi, kapłani i wszyscy słudzy Ewangelii dawali odważne świadectwo wierności ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu Panu.

Misyjna: Aby Kościół pielgrzymujący na ziemi był promiennym światłem narodów.

 Grudzień

Ogólna: Aby migranci na całym świecie byli przyjmowani, zwłaszcza przez   wspólnoty chrześcijańskie, z wielkodusznością i autentyczną miłością.

Misyjna: Aby Chrystus objawił się całej ludzkości jako światło, które płynie z Betlejem
i odbija się na obliczu Jego Kościoła.

Podziel się na:
 • Śledzik
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Digg
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Blip
 • Grono.net
 • Drukuj